Bt alapítás menete 

BT ALAPÍTÁS MENETE – EXTRA GONDOS  BT ALAPÍTÁS MENETE

 

A bt alapítás ügyvédi/jogi menetének sikeres végig vitele, melynek eredménye a bejegyzett cég

 

A bt alapítás ezen teendőit kizárólag ügyvéd jogosult végezni, illetve kontrollálni.

Bt alapítás menete 1. lépés – ügyvédi adatfelvétel

A bt alapítás menetének megkezdéséhez elsősorban adatokra van szükség. Legtöbbször a cégnév, az e-mail cím, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a jegyzett tőke, a vezető tisztségviselők, a tevékenységi körök, valamint az ÁFA kör kód megjelölése szükséges. Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) és tények ismerete is szükséges lehet a bt alapítás menetének végig viteléhez, ezen belül a megfelelő iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez.
2012. március 1-től a bt alapítás menete során a székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságának igazolásához (nem hiteles) tulajdoni lap másolat szükséges, melynek díja 1.000 Ft/ingatlan.
Ugyancsak 2012. március 1-tõl, amennyiben külföldi természetes személy vagy gazdasági szervezet érdekelt magyarországi gazdasági társaságban, úgy annak kötelező kézbesítési megbízottat igénybe vennie küldeményeinek átvétele céljából.
Az adatfelvétel egyben ügyvédi megbízás is, ezért a legtöbb ügyvéd ilyenkor foglalót kér, melynek összege általában 20.000 Ft.
Amennyiben adatfelvételt megelőzően könyvelői, adószakértői tanácsadás szükségessége merül fel könyvelőink, adószakértőink rendelkezésre állnak.

Bt alapítás menete 2. lépés – ügyvéd általi iratkészítés

Az adatfelvétel során megadott adatok és hatályos jogszabályok alapján az ügyvéd az előre megbeszélt aláírási időpontra előkészíti a cégiratokat a szükséges példányszámban.

Bt alapítás menete 3. lépés – az eljárási költségek szükség szerinti megfizetése

A bt alapítás menete során külön kérésre segítséget nyújtunk az eljárási költségek átutalásában. Egyszerűsített cégeljárásban bt alapítás esetén illeték és közzététel nincs, bt módosításoknál általában 15.000 Ft illeték és 3.000 Ft közzététel fizetendő.

Bt alapítás menete 4. lépés – az okiratok ügyvéd előtti aláírása

A bt alapítás menete során az ügyvéd által elkészített okiratok aláírására kizárólag az okiratot szerkesztő ügyvéd előtt kerülhet sor. Az aláíráson minden érintett félnek meg kell jelennie és megfelelő okmányokkal igazolni személyazonosságát.
Ekkor kerül sor az okiratokba foglalt adatok ellenőrzésére és az okiratokban foglalt jogi tartalom elmagyarázására, valamint az esetlegesen még szükséges jogi tanácsadásra az eljáró ügyvéd részéről. Ugyancsak ekkor kerül sor a bt alapítás hátralékos díjainak és költségeinek megfizetésére is.

2012. március 1-től az ügyvédeknek kötelezően úgynevezett ügyfél azonosítást (JÜB) kell végezniük, mely kb. 5-10 perccel megnövelheti az aláírási eljárás időtartamát. 

Bt alapítás menete 5. lépés – az iratok cégbírósági beküldése

A bt alapítás menetének következő lépése során az eljáró ügyvéd elektronikus úton nyújtja be a bt alapítás iratait a Cégbíróságra. Itt az ügyfeleknek semmilyen teendőjük nincs. A beérkezést tanúsító dokumentumok és az elektronikus végzések az eljáró jogi képviselő elektronikus címére érkeznek, melyről az ügyvéd értesíti az ügyfeleit. Hiánypótlás vagy elutasítás esetén (adóregisztráció sikertelensége vagy más összeférhetetlenségi problémák) az ügyvéd a cég képviselőjével egyeztet a szükséges teendőkről. A bt alapítás bejegyző végzését az ügyvéd a társaság részére és a számlavezető bank részére küldi meg kizárólag e-mailben, a jogszabály által meghatározott formátumban.

2012. január 2-a óta már némi tapasztalat is felhalmozódott az új törvények alapján történő bt alapítás menete területén, elmondható, hogy a legtöbb céget 2-3 nap alatt bejegyzik, csak néhány esetben húzódik el ennél tovább a bt alapítás menete.

Bt alapítás menete 6. lépés – a bejegyzett bt iratainak átadása

Ha a Cégbíróság – az adószám megküldését követően – mindent rendben talált és a bt alapítás bejegyzésre került, az ügyvéd átadja ügyfele részére az összes őt megillető papíralapú iratot (társasági szerződés, aláírási minta, cégbírósági tanúsítvány, bejegyző végzés, valamint minden egyéb okiratból legalább 1-1 példány).

Fenti teendők befejeztével gyakorlatilag véget ért a bt alapítás menete

 

Saját érdekében kérjük, tanulmányozza az alábbi fontos információkat, hasznos tanácsokat, problémamegoldásokat!

 

Bt alapítás menete – Gyakori kérdések – Ön is ezeket kérdezné? Vagy valami mást is?

Bt alapítás menete – Fontos infó 1#: KATA-s Bt feltételei

Bt alapítás menete – Fontos infó 2#: Hogyan fizethetünk legálisan minél kevesebb járulékot?

Bt alapítás menete – Hasznos infó 1#: Bt alapítás jogi háttere

Bt alapítás menete – Hasznos infó 2#: Bt alapítás legfontosabb jogi szakkifejezései

 

 

 

 

 

 

Nyugodtan ránk bízhatja cégalapítását főleg, ha az nagyon sürgős!

 

A Céghmester üzleti rendszerének, illetve tevékenységének egyik legfontosabb eleme, előnye a kiszámíthatóság. Minden szolgáltatásunk időben kiszámítható, ütemezhető, látszik a vége! Ugyancsak kiszámíthatóak és ütemezhetőek a díjak és költségek, nincs meglepetés, ráadásul ígéreteinket díjvisszatérítési garanciával is megerősítjük!

 

 SEGÍTÜNK:

Az esti órákban és szombaton is hívható telefonszámaink:

Központi iroda: 06-1-410-7997

Céghmester Lurdy Tel/Fax: 06-1-456-1429, Lurdy mobil: 06-20-626-9194

Hétköznap hívható telefonszámaink:

06-20-803-1133

06-20-395-9950

06-20-422-2975

06-20-571-5710

06-20-295-5984

 

 

További fontos információk, hasznos tanácsok, problémamegoldások igényes és körültekintő ügyfeleink, érdeklődőink részére a Bt alapítás menetéhez kapcsolódóan:

 

 

Bt alapítás menete – Gyakori kérdések

Ön is ezeket kérdezné? Vagy valami mást is?

TOP 6 Bt alapítás típuskérdés, amit a Céghmesternél a leggyakrabban kérdeznek

Bt alapítás gyakori kérdés Nr1 – Mennyi idő alatt készül el a Bt alapítás?

Bt alapítás gyakori kérdés Nr2 – A Bt-knek ugye nem kell bankszámlát nyitni?

Bt alapítás gyakori kérdés Nr3 – Hogyan fog adózni a Bt? ÁFA körös legyek vagy sem? Meddig lehetek nem ÁFÁ-s?

Bt alapítás gyakori kérdés Nr4 – Lehetek-e KATA-s? Mennyit kell fizetni, ha KATA-s leszek?

Bt alapítás gyakori kérdés Nr5 – Hogyan lehetne megúszni az adó- és járulékfizetést, amíg nem lesz bevétele a Bt-nek?

Bt alapítás gyakori kérdés Nr6 – Mit jelenet az, hogy a beltag korlátlanul felel?

Ön is ezeket kérdezné? Vagy valami mást is? Segítünk! Ardai Attila 0620-949-2069

 

 

Bt alapítás menete – Fontos infó 1#

KATA-s Bt feltételei

Tisztelt Érdeklődőnk! Ez a cikk jelenleg szerkesztés alatt áll!

 

 

 

Bt alapítás menete – Fontos infó 2#

Hogyan fizethetünk legálisan minél kevesebb járulékot?

Tisztelt Érdeklődőnk! Ez a cikk jelenleg szerkesztés alatt áll!

 

 

 

Bt alapítás menete – Hasznos infó 1#

Bt alapítás jogi háttere

Tisztelt Érdeklődőnk! Ez a cikk jelenleg szerkesztés alatt áll!

 

 

 

Bt alapítás menete – Hasznos infó 2#

Bt alapítás legfontosabb jogi szakkifejezései

Tisztelt Érdeklődőnk! Ez a cikk jelenleg szerkesztés alatt áll!

 

 

 

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 Amikor weboldalainkon, kiadványainkon és személyesen azt kérjük, hogy tájékozódjanak körültekintően (pl. Bt alapítás menete előtt), akkor nem bonyolítani akarjuk az életüket, hanem éppen ellenkezőleg, későbbi bonyodalmaktól, problémáktól szeretnénk (már előre!) megóvni Önöket! 

Félreértések elkerülése végett tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Céghmester nem ügyvédi iroda. A Bt alapítás menete során szükséges ügyvédi teendőket minden esetben ügyvédek végzik, illetve kontrollálják.

 

Menüpontunk célja, hogy tájékoztatást adjon a Bt alapítás menete során szükséges teendőkről. 

Menüpontunkban leggyakrabban előforduló kifejezések: Bt,  Bt alapítás, Bt alapítás menete.

Címkék: Bt alapítás menete, Bt alapítás, Bt

Az azonnali Bt alapítás menete, gyors Bt alapítás menete, lassú Bt alapítás menete jogilag teljesen megegyezik, viszont az ügyintézés költségeiben és gyorsaságában jelentősen eltérnek egymástól.