Bt alapítás menete 

BT ALAPÍTÁS MENETE – EXTRA GONDOS  BT ALAPÍTÁS MENETE

 

A bt alapítás ügyvédi/jogi menetének sikeres végig vitele, melynek eredménye a bejegyzett cég

 

A bt alapítás ezen teendőit kizárólag ügyvéd jogosult végezni, illetve kontrollálni.

Bt alapítás menete 1. lépés – ügyvédi adatfelvétel

A bt alapítás menetének megkezdéséhez elsősorban adatokra van szükség. Legtöbbször a cégnév, az e-mail cím, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a jegyzett tőke, a vezető tisztségviselők, a tevékenységi körök, valamint az ÁFA kör kód megjelölése szükséges. Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) és tények ismerete is szükséges lehet a bt alapítás menetének végig viteléhez, ezen belül a megfelelő iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez.
2012. március 1-től a bt alapítás menete során a székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságának igazolásához (nem hiteles) tulajdoni lap másolat szükséges, melynek díja 1.000 Ft/ingatlan.
Ugyancsak 2012. március 1-tõl, amennyiben külföldi természetes személy vagy gazdasági szervezet érdekelt magyarországi gazdasági társaságban, úgy annak kötelező kézbesítési megbízottat igénybe vennie küldeményeinek átvétele céljából.
Az adatfelvétel egyben ügyvédi megbízás is, ezért a legtöbb ügyvéd ilyenkor foglalót kér, melynek összege általában 20.000 Ft.
Amennyiben adatfelvételt megelőzően könyvelői, adószakértői tanácsadás szükségessége merül fel könyvelőink, adószakértőink rendelkezésre állnak.

Bt alapítás menete 2. lépés – ügyvéd általi iratkészítés

Az adatfelvétel során megadott adatok és hatályos jogszabályok alapján az ügyvéd az előre megbeszélt aláírási időpontra előkészíti a cégiratokat a szükséges példányszámban.

Bt alapítás menete 3. lépés – az eljárási költségek megfizetése

A bt alapítás menete során külön kérésre segítséget nyújtunk az eljárási költségek átutalásában. Egyszerűsített cégeljárásban bt alapítás esetén illeték és közzététel nincs, bt módosításoknál általában 15.000 Ft illeték és 3.000 Ft közzététel fizetendő.

Bt alapítás menete 4. lépés – az okiratok ügyvéd előtti aláírása

A bt alapítás menete során az ügyvéd által elkészített okiratok aláírására kizárólag az okiratot szerkesztő ügyvéd előtt kerülhet sor. Az aláíráson minden érintett félnek meg kell jelennie és megfelelő okmányokkal igazolni személyazonosságát.
Ekkor kerül sor az okiratokba foglalt adatok ellenőrzésére és az okiratokban foglalt jogi tartalom elmagyarázására, valamint az esetlegesen még szükséges jogi tanácsadásra az eljáró ügyvéd részéről. Ugyancsak ekkor kerül sor a bt alapítás hátralékos díjainak és költségeinek megfizetésére is.

2012. március 1-től az ügyvédeknek kötelezően úgynevezett ügyfél azonosítást (JÜB) kell végezniük, mely kb. 5-10 perccel megnövelheti az aláírási eljárás időtartamát. Az ügyfél azonosításnak költség vonzata is van, belföldi személyek esetén 1.670 Ft/fő, külföldi személyek esetén 2.730 Ft/fő. 

Bt alapítás menete 5. lépés – az iratok cégbírósági beküldése

A bt alapítás menetének következő lépése során az eljáró ügyvéd elektronikus úton nyújtja be a bt alapítás iratait a Cégbíróságra. Itt az ügyfeleknek semmilyen teendőjük nincs. A beérkezést tanúsító dokumentumok és az elektronikus végzések az eljáró jogi képviselő elektronikus címére érkeznek, melyről az ügyvéd értesíti az ügyfeleit. Hiánypótlás vagy elutasítás esetén (adóregisztráció sikertelensége vagy más összeférhetetlenségi problémák) az ügyvéd a cég képviselőjével egyeztet a szükséges teendőkről. A bt alapítás bejegyző végzését az ügyvéd a társaság részére és a számlavezető bank részére küldi meg kizárólag e-mailben, a jogszabály által meghatározott formátumban.

2012. január 2-a óta már némi tapasztalat is felhalmozódott az új törvények alapján történő bt alapítás menete területén, elmondható, hogy a legtöbb céget 2-3 nap alatt bejegyzik, csak néhány esetben húzódik el ennél tovább a bt alapítás menete.

Bt alapítás menete 6. lépés – a bejegyzett bt iratainak átadása

Ha a Cégbíróság – az adószám megküldését követően – mindent rendben talált és a bt alapítás bejegyzésre került, az ügyvéd átadja ügyfele részére az összes őt megillető papíralapú iratot (társasági szerződés, aláírási minta, cégbírósági tanúsítvány, bejegyző végzés, valamint minden egyéb okiratból legalább 1-1 példány).

Fenti teendők befejeztével gyakorlatilag véget ért a bt alapítás menete

 

Saját érdekében kérjük, tanulmányozza az alábbi fontos információkat, hasznos tanácsokat, problémamegoldásokat!

 

Bt alapítás menete – Hasznos tanács 1#: Sokba kerülhet az elkapkodott Bt alapítás

Bt alapítás menete – Fontos információ 1#: Extra gondos Bt alapítás ügyvédi iratkészítési határidői

Bt alapítás menete – Fontos információ 2#: MENNYI IDŐ ALATT KÉSZÜL EL EGY CÉGHMESTER ÁLTAL SZERVEZETT GYORS BT ALAPÍTÁS

Bt alapítás menete – Fontos információ 3#: Cégbejegyzés reálisan várható határideje

Bt alapítás menete – Fontos információ 4#: Ingyen Bt alapítás saját, illetve Magyarország bármelyik ügyvédjével

Bt alapítás menete – Fontos információ 5#: Cégalapítás részletre saját, illetve Magyarország bármelyik ügyvédjével

Bt alapítás menete – Fontos információ 6#: Bt alapítás menete során várható munkadíjak (Céghmester+ügyvéd összesen)

 

 

 

 

Nyugodtan ránk bízhatja cégalapítását főleg, ha az nagyon sürgős!

 

A Céghmester üzleti rendszerének, illetve tevékenységének egyik legfontosabb eleme, előnye a kiszámíthatóság. Minden szolgáltatásunk időben kiszámítható, ütemezhető, látszik a vége! Ugyancsak kiszámíthatóak és ütemezhetőek a díjak és költségek, nincs meglepetés, ráadásul ígéreteinket díjvisszatérítési garanciával is megerősítjük!

 

 SEGÍTÜNK:

Az esti órákban és szombaton is hívható telefonszámaink:

Központi iroda: 06-1-410-7997

Lurdy Tel/Fax: 06-1-456-1429, Lurdy mobil: 06-20-626-9194

Hétköznap hívható telefonszámaink:

06-20-803-1133

06-20-395-9950

06-20-422-2975

06-20-571-5710

06-20-295-5984

 

 

További fontos információk, hasznos tanácsok, problémamegoldások igényes és körültekintő ügyfeleink, érdeklődőink részére a Bt alapítás menetéhez kapcsolódóan:

 

 

Bt alapítás menete – Hasznos tanács 1#

Sokba kerülhet az elkapkodott Bt alapítás

Ne indítsa el a Bt alapítás ügyvédi/jogi teendőit, amíg az adóregisztráció, az összeférhetetlenség, az adó és járuléktervezés, valamint az üzleti-tervezés főbb kérdéseit nem tisztázta!

A fenti kérdések figyelmen kívül hagyása, illetve helyes vagy helytelen megválaszolása között a különbség:

TÖBB MILLIÓ FORINT!!!

(Gondolja meg! Miért áldoznak a nagy cégek több millió forintot adószakértőkre, adótanácsadókra? Nyilván azért, mert megéri nekik! Az ő szintjükön a néhány millió forint ráfordítás, akár milliárdos nagyságrendű adómegtakarítást jelenthet, kkv szinten a kb. 50-100 ezer Forint adótanácsadásra fordított összeg néhány millió forintos adómegtakarítást eredményezhet.)

A Céghmester álláspontja szerint az új, 2012-tõl érvényes cégtörvény, illetve gazdasági törvény szigorúbb összeférhetetlenségi és felelősségi szabályai miatt a Bt alapítás menetének megkezdése előtt az alapos, részletes és személyes konzultáció, illetve a szükséges mértékű számviteli, adó és járuléktervezési tanácsadás mindenképpen elengedhetetlen. Ne bízza Magát olyan irodára, ahol ezt nem kapja meg! Kizárólag az ár alapján soha ne válasszon ügyvédet!

 

 

Bt alapítás menete – Fontos információ 1#

Extra gondos Bt alapítás ügyvédi iratkészítési határidői

Azonnali Bt alapítás: iratkészítés 1-3 óra

Normál Bt alapítás: iratkészítés 1-2 munkanap

Lassú Bt alapítás: iratkészítés 3-6 munkanap

Az azonnali Bt alapítás menete, normál Bt alapítás menete, lassú Bt alapítás menete, illetve ingyen Bt alapítás menete jogilag teljesen megegyezik, ezek csak az iratkészítési határidőkben és ezekből eredően a szolgáltatás díjaiban térnek el egymástól.

 

 

Bt alapítás menete – Fontos információ 2#

MENNYI IDŐ ALATT KÉSZÜL EL EGY CÉGHMESTER ÁLTAL SZERVEZETT GYORS BT ALAPÍTÁS

Tájékoztatjuk Érdeklődőinket és Ügyfeleinket, hogy a Céghmesternél azonnali cégalapítás esetén – amennyiben nem merülnek fel adóregisztrációs és összeférhetetlenségi problémák – a cégbejegyzés legtöbbször a benyújtás napján, vagy a benyújtást követő cégbírósági munkanapon megtörténik. A Ctv. 2014-es rendelkezése szerint a cégbejegyzés az adószám megállapításától számított 1 munkanap.

 

Bt alapítás menete – Fontos információ 3#

Cégbejegyzés reálisan várható határideje

A Bt alapítás bejegyzési határideje a NAV adóregisztrációs eljárásának időtartamától függően (min.1, max. 8 munkanap) reálisan 2-10 cégbírósági munkanap (A Cégbíróság a bejegyzésről Kft alapítás esetén is az adószám megállapítását követő 1 munkanapon belül határoz.).

2012. január 2-a óta már némi tapasztalat is felhalmozódott az új törvények alapján történő Bt alapítás menete területén, elmondható, hogy a legtöbb céget a benyújtástól számított 4-5 napon belül bejegyzik, csak azok esetében húzódik el ennél tovább a kft alapítás menete, akiknél az Adóhatóság adóregisztrációs problémák miatt lassabban határoz az adószám megállapításáról.

 

 

Bt alapítás menete – Fontos információ 4#

Ingyen Bt alapítás saját, illetve Magyarország bármelyik ügyvédjével

Amennyiben ránk bízza székhelyszolgáltatását és/vagy könyvelését, mi fizetjük a Bt alapítás ügyvédi díját és illetékét akkor is, ha nem az általunk ajánlott ügyvéd végzi a cégalapítás ügyvédi/jogi teendőit! A Céghmester megérti és elfogadja, ha ragaszkodik saját ügyvédjéhez. Bővebben: http://www.ceghmester.hu/ingyen-cegalapitas-magyarorszag-barmelyik-ugyvedjevel

 

Bt alapítás menete – Fontos információ 5#

Cégalapítás részletre saját, illetve Magyarország bármelyik ügyvédjével

A konstrukciók a Céghmester székhelyszolgáltatásával és/vagy könyvelésével vehetőek igénybe, a cégalapítást saját, illetve Magyarország bármelyik ügyvédje végezheti. A fizetendő összegeket perdöntően befolyásolja, hogy milyen díjakat sikerül kialkudnia választott ügyvédjével. Bővebben: http://www.ceghmester.hu/cegalapitas_reszletre

 

Bt alapítás menete – Fontos információ 6#

Bt alapítás menete során várható munkadíjak (Céghmester+ügyvéd összesen)

Azonnali Bt alapítás menete cégtörvény szerinti iratmintával: 55-70.000 Ft (bruttó)

Azonnali Bt alapítás menete egyedi-testreszabott létesítő okirat készítésével: 80-100.000 Ft (bruttó) között, munkától függően

Normál Bt alapítás menete cégtörvény szerinti iratmintával: 45-55.000 Ft (bruttó)

Normál Bt alapítás menete egyedi-testreszabott létesítő okirat készítésével: 70-90.000 Ft (bruttó) között, munkától függően

Lassú Bt alapítás menete cégtörvény szerinti iratmintával: 35-45.000 Ft (bruttó)

Lassú Bt alapítás menete egyedi-testreszabott létesítő okirat készítésével: 60-80.000 Ft (bruttó) között, munkától függően

Bt alapítás menete során felmerülő illetékek és közzétételi díjak:

Bt alapítás menete cégtörvény szerinti iratmintával: illeték és közzétételi díj nincs

Bt alapítás menete egyedi-testreszabott létesítő okirat készítésével: 100.000 Ft illeték, közzétételi díj: nincs

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 Amikor weboldalainkon, kiadványainkon és személyesen azt kérjük, hogy tájékozódjanak körültekintően (pl. Bt alapítás menete előtt), akkor nem bonyolítani akarjuk az életüket, hanem éppen ellenkezőleg, későbbi bonyodalmaktól, problémáktól szeretnénk (már előre!) megóvni Önöket! 

Félreértések elkerülése végett tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Céghmester nem ügyvédi iroda. A Bt alapítás menete során szükséges ügyvédi teendőket minden esetben ügyvédek végzik, illetve kontrollálják.

 

Menüpontunk célja, hogy tájékoztatást adjon a Bt alapítás menete során szükséges teendőkről. 

Menüpontunkban leggyakrabban előforduló kifejezések: Bt,  Bt alapítás, Bt alapítás menete.

Címkék: Bt alapítás menete, Bt alapítás, Bt

Az azonnali Bt alapítás menete, normál Bt alapítás menete, lassú Bt alapítás menete, illetve ingyen Bt alapítás menete jogilag teljesen megegyezik, viszont az ügyintézés költségeiben és gyorsaságában jelentősen eltérhetnek egymástól. szükséges ügyvédi teendőket minden esetben ügyvédek végzik, illetve kontrollálják.