Kft alapítás menete 

KFT ALAPÍTÁS MENETE – EXTRA GONDOS KFT ALAPÍTÁS MENETE

 

A kft alapítás ügyvédi/jogi menete, melynek eredménye a bejegyzett cég

A Kft alapítás ezen teendőit kizárólag ügyvéd jogosult végezni, illetve kontrollálni.

Kft alapítás menete 1. lépés – ügyvédi adatfelvétel

A Kft alapítás menetének megkezdéséhez elsősorban adatokra van szükség. Legtöbbször a cégnév, az e-mail cím, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a jegyzett tőke (Kft alapítás esetén minimum 3 M Ft), a vezető tisztségviselők, a tevékenységi körök, valamint az ÁFA kör kód megjelölése szükséges. Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) és tények ismerete is szükséges lehet a kft alapítás menetének végig viteléhez, ezen belül a megfelelő iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez.
2012. március 1-től a kft alapítás menete során a székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságának igazolásához (nem hiteles) tulajdoni lap másolat szükséges, melynek díja 1.000 Ft/ingatlan.
Ugyancsak 2012. március 1-től, amennyiben külföldi természetes személy vagy gazdasági szervezet érdekelt magyarországi gazdasági társaságban, úgy annak kötelező kézbesítési megbízottat igénybe vennie küldeményeinek átvétele céljából.
Az adatfelvétel egyben ügyvédi megbízás is, ezért a legtöbb ügyvéd ilyenkor foglalót kér, melynek összege általában 20.000 Ft.
Amennyiben adatfelvételt megelőzően könyvelői, adószakértői tanácsadás szükségessége merül fel könyvelőink, adószakértőink rendelkezésre állnak.

Kft alapítás menete 2. lépés – ügyvéd általi iratkészítés
Az adatfelvétel során megadott adatok és hatályos jogszabályok alapján az ügyvéd az előre megbeszélt aláírási időpontra előkészíti a cégiratokat a szükséges példányszámban.

Kft alapítás menete 3. lépés – az eljárási költségek megfizetése
A kft alapítás menete során külön kérésre segítséget nyújtunk az eljárási költségek átutalásában. Egyszerűsített cégeljárásban Kft alapítás esetén illeték és közzététel nincs, Kft módosításoknál általában 15.000 Ft illeték és 3.000 Ft közzététel fizetendő.

Kft alapítás menete 4. lépés – az okiratok ügyvéd előtti aláírása
A Kft alapítás menete során az ügyvéd által elkészített okiratok aláírására kizárólag az okiratot szerkesztő ügyvéd előtt kerülhet sor. Az aláíráson minden érintett félnek meg kell jelennie és megfelelő okmányokkal igazolni személyazonosságát.

Ekkor kerül sor az okiratokba foglalt adatok ellenőrzésére és az okiratokban foglalt jogi tartalom elmagyarázására, valamint az esetlegesen még szükséges jogi tanácsadásra az eljáró ügyvéd részéről. Ugyancsak ekkor kerül sor a Kft alapítás hátralékos díjainak és költségeinek megfizetésére is.

2012. március 1-től az ügyvédeknek kötelezően úgynevezett ügyfél azonosítást (JÜB) kell végezniük, mely kb. 5-10 perccel megnövelheti az aláírási eljárás időtartamát. Az ügyfél azonosításnak költség vonzata is van, belföldi személyek esetén 1.670 Ft/fő, külföldi személyek esetén 2.730 Ft/fő. 

Kft alapítás menete 5. lépés – az iratok cégbírósági beküldése
A kft alapítás menetének következő lépése során az eljáró ügyvéd elektronikus úton nyújtja be a Kft alapítás iratait a Cégbíróságra. Itt az ügyfeleknek semmilyen teendőjük nincs. A beérkezést tanúsító dokumentumok és az elektronikus végzések az eljáró jogi képviselő elektronikus címére érkeznek, melyről az ügyvéd értesíti az ügyfeleit. Hiánypótlás vagy elutasítás esetén (adóregisztráció sikertelensége vagy más összeférhetetlenségi problémák) az ügyvéd a cég képviselőjével egyeztet a szükséges teendőkről. A Kft alapítás bejegyző végzését az ügyvéd a társaság részére és a számlavezető bank részére küldi meg kizárólag e-mailben, a jogszabály által meghatározott formátumban.

2012. január 2-a óta már némi tapasztalat is felhalmozódott az új törvények alapján történő Kft alapítás menete területén, elmondható, hogy a legtöbb céget 2-3 nap alatt bejegyzik, csak néhány esetben húzódik el ennél tovább a kft alapítás menete.

Kft alapítás menete 6. lépés – a bejegyzett kft iratainak átadása
Ha a Cégbíróság – az adószám megküldését követően – mindent rendben talált és a Kft alapítás bejegyzésre került, az ügyvéd átadja ügyfele részére az összes őt megillető papíralapú iratot (társasági szerződés, aláírási minta, cégbírósági tanúsítvány, bejegyző végzés, valamint minden egyéb okiratból legalább 1-1 példány).

Fenti lépések befejeztével gyakorlatilag véget ér a kft alapítás menete.

 

Saját érdekében kérjük, tanulmányozza az alábbi fontos információkat, hasznos tanácsokat, problémamegoldásokat!

 

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 1#: Fizesse be minél előbb a Kft teljes törzstőkéjét!

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 2#: Sokba kerülhet az elkapkodott cégalapítás

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 3# : Vigyázzon – a korlátolt felelősség értelmezésével

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 4#: Mindenképpen fizesse be a bejegyzett társaság bankszámlájára a törzstőkét

Kft alapítás menete – Fontos információ 1#: Extra gondos kft alapítás ügyvédi iratkészítési határidői

Kft alapítás menete – Fontos információ 2# MENNYI IDŐ ALATT KÉSZÜL EL EGY CÉGHMESTER ÁLTAL SZERVEZETT GYORS KFT ALAPÍTÁS

Kft alapítás menete – Fontos információ 3# : Cégbejegyzés reálisan várható határideje

Kft alapítás menete – Fontos információ 4# : Ingyen kft alapítás saját, illetve Magyarország bármelyik ügyvédjével

Kft alapítás menete – Fontos információ 5#: Cégalapítás részletre saját, illetve Magyarország bármelyik ügyvédjével

Kft alapítás menete – Fontos információ 6# : Kft alapítás menete során várható munkadíjak (Céghmester+ügyvéd összesen)

 

Nyugodtan ránk bízhatja cégalapítását főleg, ha az nagyon sürgős!

A Céghmester üzleti rendszerének, illetve tevékenységének egyik legfontosabb eleme, előnye a kiszámíthatóság. Minden szolgáltatásunk időben kiszámítható, ütemezhető, látszik a vége! Ugyancsak kiszámíthatóak és ütemezhetőek a díjak és költségek, nincs meglepetés, ráadásul ígéreteinket díjvisszatérítési garanciával is megerősítjük!

 

 SEGÍTÜNK:

Az esti órákban és szombaton is hívható telefonszámaink:

Központi iroda: 06-1-410-7997

Lurdy Tel/Fax: 06-1-456-1429, Lurdy mobil: 06-20-626-9194

Hétköznap hívható telefonszámaink:

06-20-803-1133

06-20-395-9950

06-20-422-2975

06-20-571-5710

06-20-295-5984

 

 

További fontos információk, hasznos tanácsok, problémamegoldások igényes és körültekintő ügyfeleink, érdeklődőink részére a Kft alapítás menetéhez kapcsolódóan:

 

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 1#

Fizesse be minél előbb a Kft teljes törzstőkéjét!

Sokan tanácsolják, hogy ezt nem kell, szerintünk viszont fontos, több okból is. Pl.: nincs tagi kölcsön probléma, nincs korlátlan felelősség, átruházhatóak az üzletrészek, hitel és pályázatképes a cég, osztalék is fizethető! Ha a törzstőke nincs befizetve fentiek mind problémát jelentenek!!!

 

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 2#

Sokba kerülhet az elkapkodott cégalapítás

Ne indítsa el a kft alapítás ügyvédi/jogi teendőit, amíg az adóregisztráció, az összeférhetetlenség, az adó és járuléktervezés, valamint az üzleti-tervezés főbb kérdéseit nem tisztázta!

A fenti kérdések figyelmen kívül hagyása, illetve helyes vagy helytelen megválaszolása között a különbség:

TÖBB MILLIÓ FORINT!!!

(Gondolja meg! Miért áldoznak a nagy cégek több millió forintot adószakértőkre, adótanácsadókra? Nyilván azért, mert megéri nekik! Az ő szintjükön a néhány millió forint ráfordítás, akár milliárdos nagyságrendű adómegtakarítást jelenthet, kkv szinten a kb. 50-100 ezer Forint adótanácsadásra fordított összeg néhány millió forintos adómegtakarítást eredményezhet.)

A Céghmester álláspontja szerint az új, 2012-tõl érvényes cégtörvény, illetve gazdasági törvény szigorúbb összeférhetetlenségi és felelősségi szabályai miatt a kft alapítás menetének megkezdése előtt az alapos, részletes és személyes konzultáció, illetve a szükséges mértékű számviteli, adó és járuléktervezési tanácsadás mindenképpen elengedhetetlen. Ne bízza Magát olyan irodára, ahol ezt nem kapja meg! Kizárólag az ár alapján soha ne válasszon ügyvédet!

 

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 3#

Vigyázzon – a korlátolt felelősség értelmezésével

15 éves tapasztalatunk birtokában biztosan állítjuk, hogy az új cégtörvény, illetve a 2014. március 15-től hatályos Ptk.  felelősségi szabályainak nem kellő súlyú figyelembe vétele, gondatlan kezelése súlyos milliókba kerülhet, sőt teljes vállalkozások, sok-sok éves kitartó, becsületes munkával felépített egzisztenciák ellehetetlenüléséhez vezethet. Sokan nem tudják, hogy a gazdasági társaság tagjainak nincs szent és sérthetetlen korlátolt felelősségük és azt sem, hogy meg kell különböztetni a tagi felelőséget a vezető tisztségviselői felelősségtől.

 

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 4#

Mindenképpen fizesse be a bejegyzett társaság bankszámlájára a törzstőkét

Kft alapítás esetén gyakori hiba, hogy a jegyzett tőke banki befizetése elmarad, pedig az a bejegyzéstől számított 8 napon belül kötelező! (lásd Kft alapítás jogszabályai, Ctv. 30. § (5.) bekezdés)

  

Kft alapítás menete – Fontos információ 1#

Extra gondos kft alapítás ügyvédi iratkészítési határidői

Azonnali Kft alapítás: iratkészítés 1-3 óra

Normál Kft alapítás: iratkészítés 1-2 munkanap

Lassú Kft alapítás: iratkészítés 3-6 munkanap

Az azonnali Kft alapítás menete, normál Kft alapítás menete, lassú Kft alapítás menete, illetve ingyen Kft alapítás menete jogilag teljesen megegyezik, ezek csak az iratkészítési határidőkben és ezekből eredően a szolgáltatás díjaiban térnek el egymástól.

 

Kft alapítás menete – Fontos információ 2#

MENNYI IDŐ ALATT KÉSZÜL EL EGY CÉGHMESTER ÁLTAL SZERVEZETT GYORS KFT ALAPÍTÁS

Tájékoztatjuk Érdeklődőinket és Ügyfeleinket, hogy a Céghmesternél azonnali cégalapítás esetén – amennyiben nem merülnek fel adóregisztrációs és összeférhetetlenségi problémák – a cégbejegyzés legtöbbször a benyújtás napján, vagy a benyújtást követő cégbírósági munkanapon megtörténik. A Ctv. 2014-es rendelkezése szerint a cégbejegyzés az adószám megállapításától számított 1 munkanap.

Referencia-story

A Céghmester által előkészített, illetve szervezett leggyorsabb cégbejegyzés: adatfelvétel de. 11.00, ügyvéd előtti aláírás du. 12.30, ügyvédi iratbeküldés a Cégbíróságra du. 13.34, cégbírósági bejegyző végzés du. 14.52. Ez összesen kevesebb, mint 4 óra! (2012. október 11., cégnév: House B.T. Kft, az adatok az eljáró ügyvédnél ellenőrizhetők)

Kft alapítás menete – Fontos információ 3#

Cégbejegyzés reálisan várható határideje

A Kft alapítás bejegyzési határideje a NAV adóregisztrációs eljárásának időtartamától függően (min.1, max. 8 munkanap) reálisan 2-10 cégbírósági munkanap (A Cégbíróság a bejegyzésről Kft alapítás esetén is az adószám megállapítását követő 1 munkanapon belül határoz.).

2012. január 2-a óta már némi tapasztalat is felhalmozódott az új törvények alapján történő Kft alapítás menete területén, elmondható, hogy a legtöbb céget a benyújtástól számított 4-5 napon belül bejegyzik, csak azok esetében húzódik el ennél tovább a kft alapítás menete, akiknél az Adóhatóság adóregisztrációs problémák miatt lassabban határoz az adószám megállapításáról.

 

Kft alapítás menete – Fontos információ 4#

Ingyen kft alapítás saját, illetve Magyarország bármelyik ügyvédjével

Amennyiben ránk bízza székhelyszolgáltatását és/vagy könyvelését, mi fizetjük a kft alapítás ügyvédi díját és illetékét akkor is, ha nem az általunk ajánlott ügyvéd végzi a cégalapítás ügyvédi/jogi teendőit! A Céghmester megérti és elfogadja, ha ragaszkodik saját ügyvédjéhez.

Bővebben: http://ceghmester.hu/cegalapitas-ingyen/

 

Kft alapítás menete – Fontos információ 5#

Cégalapítás részletre saját, illetve Magyarország bármelyik ügyvédjével

A konstrukciók a Céghmester székhelyszolgáltatásával és/vagy könyvelésével vehetőek igénybe, a cégalapítást saját, illetve Magyarország bármelyik ügyvédje végezheti. A fizetendő összegeket perdöntően befolyásolja, hogy milyen díjakat sikerül kialkudnia választott ügyvédjével. Bővebben:  http://www.ceghmester.hu/cegalapitas_reszletre

Kft alapítás menete – Fontos információ 6#

Kft alapítás menete során várható munkadíjak (Céghmester+ügyvéd összesen)

Azonnali kft alapítás menete cégtörvény szerinti iratmintával: 55-70.000 Ft (bruttó)

Azonnali kft alapítás menete egyedi-testreszabott létesítő okirat készítésével: 80-100.000 Ft (bruttó) között, munkától függően

Normál kft alapítás menete cégtörvény szerinti iratmintával: 45-55.000 Ft (bruttó)

Normál kft alapítás menete egyedi-testreszabott létesítő okirat készítésével: 70-90.000 Ft (bruttó) között, munkától függően

Lassú kft alapítás menete cégtörvény szerinti iratmintával: 35-45.000 Ft (bruttó)

Lassú kft alapítás menete egyedi-testreszabott létesítő okirat készítésével: 60-80.000 Ft (bruttó) között, munkától függően

Kft alapítás menete során felmerülő illetékek és közzétételi díjak:

Kft alapítás menete cégtörvény szerinti iratmintával:  illeték és közzétételi díj nincs

Kft alapítás menete egyedi-testreszabott létesítő okirat készítésével: 100.000 Ft illeték, közzétételi díj: nincs