CégközvetítésCégadásvétel jogi jelentése

A cégadásvétel jogi értelemben az adott cég üzletrészeinek (Kft-nél), részvényeinek (Zrt-nél) 100%-ának eladását jelenti.

Vagyoni szempontból alapvetően kétféle cégtípus kerülhet értékesítésre: az első változat, hogy a céget vagyon és tevékenység nélkül adják el, itt maga a cég jogi megléte, kora, korábbi forgalma a lényeg, ezeket általában, (de nem mindig) finanszírozási célzattal, pályázati és/vagy hitelkérelmek alátámasztására használják fel. A második változat, amikor épp a cég tevékenysége, know-how-ja, eszközei, ingó és ingatlan vagyonai jelentik az értéket.

A Céghmester kifejezetten magyarországi bejegyzésű cégek adásvételének közvetítésével, főleg Kft.-k és Zrt.-k adásvételének közvetítésével foglalkozik. Tagi kölcsön és kisebb tartozás – amennyiben arra a cégvagyon fedezetet nyújt – általában nem akadálya a cégközvetítésnek.

Cégközvetítés feltételei

nem működő, feleslegessé vált cégek közvetítése 500e Ft vételárig:

A közvetítési díj: a vételár 10%-a, de min. 120e Ft+ÁFA, melyet az eladónak és a vevőnek sikeres közvetítés esetén együttesen kell megfizetni készpénzben vagy a Céghmeseter Consult Zrt. 10300002-10522801-49020015 számú bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással.

– hitel- és pályázatképes cégek közvetítése 500e Ft vételár felett:

A közvetítési díj: a vételár 10%-a, de min. 200e Ft+ÁFA, melyet az eladónak kell megfizetni sikeres közvetítés esetén készpénzben vagy a Céghmeseter Consult Zrt. 10300002-10522801-49020015 számú bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással.

– működő (know-how-val, eszközökkel, vagyonnal rendelkező) cégek közvetítése:

A közvetítési díj: a vételár 10%-a, de min. 500e Ft+ÁFA, melyet az eladónak kell megfizetni sikeres közvetítés esetén készpénzben vagy a Céghmeseter Consult Zrt. 10300002-10522801-49020015 számú bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással.

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv jogi jelentősége:

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv – sikeres közvetítést követően – a felek jogi védelmét szolgálja. A felek utólag (pl. a hatóságok részére) ezzel okirattal bizonyítják az ügylet rendezettségét és jogszerűségét. A precízen elkészített átadás-átvételi jegyzőkönyv megfelelő jognyilatkozatokat, szükség esetén akár leltárt is tartalmaz.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésének díja:

500e Ft vételárig 20e Ft+ÁFA, egyéb esetben 50e Ft+ÁFA

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésének díját a feleknek fele-fele arányban célszerű viselniük, hiszen mindkét félnek egyformán érdeke, hogy az 5 éves általános elévülési időn belül (pl.: a hatóságok részére) bizonyítani tudja az ügylet jogszerűségét és rendezettségét.

Kapcsolódó szolgáltatások

A cégadásvétel bejegyzéséhez mindenképp szükséges a társasági szerződés módosítása. A Céghmester segít ennek megszervezésében, illetve zökkenőmentes lebonyolításában. A cégadásvétel bejegyzéséhez szükségszerűen kapcsolódhat székhelyszolgáltatás, könyvelés, külföldi tulajdonosok és ügyvezető esetén kézbesítési megbízotti szolgáltatás ezekben a Céghmester teljes körű, felelősségvállalással megerősített segítséget nyújt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezmények:

Amennyiben a cégközvetítéssel összefüggésben a Céghmester Consult Zrt-nek ad megbízást a cégmódosítás megszervezésére, és/vagy székhelyszolgáltatásra, és/vagy könyvelésre és/vagy kézbesítési megbízotti szolgáltatásra, úgy a cégközvetítés díjából 30-40-50% kedvezményt adunk.

 

SEGÍTÜNK:

Ardai Attila 06-20-949-2069
ceghmester@ceghmester.hu  

Bánatpénz szabályai:

Bánatpénz funkciója: A bánatpénz elsődlegesen arra szolgál, hogy az eladóval, illetve a vevőjelölttel betartassa annak ígéreteit, hogy komolyan vegye az általa adott megbízást.

A bánatpénz megfizetésének szabályai: a bánatpénzt készpénzben vagy a Céghmester Consult Zrt 10300002-10522801-49020015 számú bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással kell megfizetni a Céghmester Consult Zrt erre szóló „felhívását” követően.

A Céghmester Consult Zrt a bánatpénz megfizetésére, akkor ad ki „felhívást”, ha keresleti és kínálati oldalon egy vagy több egyértelmű megfelelősség mutatkozik. Az aktív közvetítés, akkor kezdődik, ha a bánatpénz megfizetése megtörtént. A Céghmester Consult Zrt régi ügyfelei, partnerei, illetve ezek kezességvállalása esetén a Céghmester bánatpénz megfizettetésétől eltekinthet.

A bánatpénz elszámolásának szabályai: Sikeres közvetítés esetén a bánatpénz a közvetítési díjba beszámít. 

Megbízó a bánatpénzt elveszíti, ha a megbízástól visszalép, illetve ha a megbízott vagy a másik fél felé mulasztást követ el. A Céghmester Consult Zrt, mint Megbízott a bánatpénzt visszafizeti, ha a közvetítéstől visszalép és/vagy mulasztást követ el, ha a másik fél az ügylettől visszalép és/vagy mulasztást követ el, feltéve, hogy a megbízó ezekben teljesen vétlen. (Mulasztást követ el; aki nem tartja be a szóbeli megállapodásokat, ígéreteit; aki nem szolgáltatja az ígért adatokat, aki téves adatokat szolgáltat; aki fizetési kötelezettségét elmulasztja; aki a megbeszélt egyeztetésekre, aláírásra, egyéb jogi aktusra egyeztetett időpontra nem jelenik meg.)

 

SEGÍTÜNK:

Ardai Attila 06-20-949-2069

ceghmester@ceghmester.hu

 

Tájékoztatjuk Érdeklődőinket és Ügyfeleinket,hogy a cégünk nevéhez (Céghmester) megtévesztésig hasonló cegmester.com, illetve cehmester.hu oldalakhoz és azok üzemeltetőihez semmi közünk, azoktól mind szakmailag, mind etikailag maximálisan elhatárolódunk!