Amit a NAV is tolerálCÉGHMESTER SZÉKHELYSZOLGÁLAT, SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS – AMIT A NAV IS TOLERÁL

 A Céghmester azon cégek és vállalkozók székhelyszolgáltatója, akiknek már elegük van a hibát hibára halmozó, legtöbbször olcsó(nak látszó) székhelyszolgáltatókból. (Akik ismerik a székhelyszolgáltatás piacot, pontosan tudják mely szolgáltatókról van szó!) A Céghmester azon cégek és vállalkozók székhelyszolgáltatója, akik igényt tartanak a precíz, korrekt székhelyszolgáltatásra és ezt hajlandóak korrekt áron és korrekt módon megfizetni!

 

Extra gondos, biztonságos székhelyszolgáltatás, amit a NAV is tolerál

Tisztességes székhelyszolgálat – avagy mi a baj a jogellenes-trükkös székhelyszolgáltatással

Nem pusztán marketing célzattal írjuk minden weboldalunk, szinte minden menüpontja elejére a „Vigyázzon a jogellenes-trükkös székhelyszolgáltatókkal…" kezdetű figyelmeztetést! Az alábbi cikkből kiderül, hogy jóval többről van szó!

  1. A NAV eleve ellenzi a székhelyszolgáltatás intézményét, ezért eleve gyanakvással tekint a székhelyszolgáltatókra. Különösen igaz ez az olyan székhelyszolgáltató cégekre és irodáikra, amelyek a Cégtörvény és a 7/2017. (VI.1.) IM rendelet követelményeivel egyenesen ellentétes szerződést ajánlanak ügyfeleiknek, amelyek nem tartanak rendesen nyitva, amelyeknek nincs precíz ügyviteli nyilvántartásuk, ahol arányaiban magas a cégtemetésre szánt cégek száma, ahol „falazni" próbálnak bizonyos – a NAV nézőpontjából necces – cégeknek, illetve ügyeknek.
  2.  A törvény előírja, hogy a székhelyen kell történnie a levelek átvételének. Több székhelyszolgálatnak van olyan díjcsomagja, melynek keretében átirányítják a levelezést, tehát nem a székhelyen történik az átvétel. Ez praktikus és olcsóvá teheti a székhelyszolgáltatást, de egyrészről jogellenes (Ctv. 7. §: „A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.") , tehát szankcionálható, másrészről pedig hibalehetőségeket rejt magában, elveszhet az értesítés, vagy elfelejthetik átvenni a levelet.
  3. A törvény előírja, hogy a székhelyen kell történnie az iratőrzésnek Több székhelyszolgáltató székhelyszolgáltatási szerződésében szerepel, hogy a székhelyszolgáltató iratőrzést nem vállal. Ez egyértelműen jogellenes székhelyszolgáltatás, ugyanis a Ctv. 7.§-a kategorikusan rögzíti, hogy az iratok őrzésének és rendelkezésre tartásának a székhelyen kell történnie, ideértve a 7/2017. (VI.1.) IM rendeletben rögzített iratokat is.
  4. Általános elvárás, hogy a cég a székhelyén legalább az irodai órák alatt felkereshető legyen. A trükkös székhelyszolgáltató irodák legtöbbször nincsenek nyitva, általában egy elnézést kérő felirat fogadja a látogatót, vagy még az sem. Álláspontunk szerint az iroda zárva tartása csak kivételes esetekben engedhető meg (váratlan betegség, vagy egyéb váratlan, elkerülhetetlen helyzet). 
  5. Egyre többet hallani időközben bezárt székhelyszolgáltató irodákról. Ezek egy része jogellenes működés, más része gazdasági ellehetetlenülés miatt (olcsóság) zárt be. Több ilyenről hallottunk pl. egyről a Bp. VII. kerület Wesselényi utcában, egy másikról a Bp. XV. kerület Szerencs utcában, aki pont a Céghmester Szerencs utca 172. szám alatti irodájára „nyitott rá" olcsó árakkal.A működés közben váratlanul bezárt vagy bezárni kényszerült székhelyszolgáltató irodák azt a problémát vetik fel, hogy mi lesz az oda bejelentett cégekkel. Egyrészt idejében értesülnek-e arról, hogy valami probléma van, vagy még – bezárás előtt – utoljára megfizettetnek velük néhány havi szolgáltatási díjat, illetve ha idejében értesülnek a problémáról, akkor is jelentős teendőik és költségeik merülnek fel új székhelyük bejelentése kapcsán. Ha késve értesülnek a problémáról, akkor az iroda bezárása és az új székhely bejelentése közötti nyilvánvalóan huzamos idő alatt a cég adószámát törölhetik, rosszabb esetben pedig akár a cég meg is szűnhet.
  6. A NAV az adatbejelentési nyomtatványokból információt szerez arról, hogy a cég székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejelentve és arról is, hogy melyik székhelyszolgáltatóhoz. Saját érdekében ellenőrizze, hogy a kiválaszott székhelyszolgáltató rendelkezik-e a 7/2017. (VI.1.) IM rendeletben foglalt jogosultságokkal és feltételekkel. Ezt mind a NAV, mind a Cégbíróság bejegyzéskor ellenőrizheti.

 

 

 

Akit a NAV (pl. a székhely miatt) adóhatósági szempontból kockázatosnak minősít, az úgynevezett fokozott adóhatósági felügyeletre számíthat, mely havi rendszerességű ÁFA bevallással és az ehhez tartozó plusz erőfeszítésekkel és költségekkel jár.

Ez székhelyszolgáltatás esetén 2 okból lehet aggályos:

Egyrészt azok, akik cégtemetésre szánják cégüket nyilvánvaló, hogy olcsó székhelyszolgáltatást választanak, mely alapján a NAV minden ilyen székhelyszolgáltatónál lévő céget kockázatosnak ítélhet.

Másrészt nyilván magát a székhelyszolgáltató irodát is minősíti a székhelyszolgáltatás díja. A NAV-nak is nyilvánvaló, hogy nem lehet korrekt az a székhelyszolgáltatás, amelynek havi díja pl. egy komolyabb postai levél feladásának díját (1.200-1.500 Ft) sem fedezi, nem beszélve a székhelyszolgáltatás személyzeti (munkabér + járulék) és egyéb költségeiről; egy tisztességes haszonról és az ebből következő adófizetésről. Szeretnénk a Céghmester régi és új Ügyfeleit megnyugtatni, hogy a Céghmester minden munkatársának munkabére után megfizeti a járulékokat és egyéb adófizetési kötelezettségeinek is eleget tesz (pl. ÁFÁ-ból átlagosan havi 1-1,5 millió Ft-ot fizetünk be.).

Sok székhelyszolgáltatás úgy teszi nyereségessé olcsó székhelyszolgáltatását, hogy nem vagy nem mindig ad számlát Ügyfeleinek. Tapasztalatunk szerint a NAV minden egyes alkalommal, amikor egy székhelyszolgáltatást igénybevevő céget keres vagy ellenőriz, megkéri a székhelyszolgáltatót, hogy a szerződést és a kiállított számlákat mutassa be. Nyilvánvaló, hogy ez a megoldás sem igazán járható, hiszen jogellenessége miatt kifejezetten nagy kockázatot rejt, mind az adott székhelyszolgáltatás, mind a székhelyszolgáltatást igénybevevő cég számára.

 7.        Miért szűnt meg az ügyvédi székhelyszolgáltatás?

A Cégtörvény 2012. március 1-i hatállyal megszűntette az ügyvédi székhelyszolgáltatás jogintézményét. Mely azt jelenti, hogy a Cégtörvény 7/A. §-ában  foglaltak hatályon kívül kerülnek. Ennek magyarázataként az szolgál, hogy az ügyvédi irodák (legalábbis a kisebbek) nem alkalmasak az állandó ügyeletet igénylő székhelyszolgáltatás nyújtására (irodai órák alatt az ügyvédek általában az ügyvédi irodájukon kívül intézik ügyfeleik ügyeit, sok az előre nem látható, váratlan távollét). Ez lehet a magyarázata annak, hogy az ügyvédi székhelyszolgáltatást igénybevevő cégek körében gyakoribb az adószám törlés, mint az irodai órák alatt rendesen nyitva tartó székhelyszolgáltatást igénybe vevő cégek esetében.

Ez az intézkedés kiiktatja azt a NAV által – tévedésből vagy szándékosan – terjesztett félreértést, illetve tévhitet, miszerint csak ügyvédi irodák jogosultak székhelyszolgáltatás nyújtására. Csak akinek ebből problémája volt (pl. a Céghmester-nél kb. minden 20. ügyfél), az tudja, hogy milyen kínos és kellemetlen volt ez ügyben intézkedni, míg a NAV elismerte, hogy tényállítása valótlan. A félreértés alapjául az adatbejelentő szolgált, melyen az ügyvédi székhelyszolgáltatás rovatot – tévedésből – nem ügyvédi székhelyszolgáltatás esetén is kitöltötték a cégek képviselői, illetve könyvelői.

Tanulság: egyre körültekintőbben kell eljárni a megfelelő székhelyszolgáltatás kiválasztásakor, fenti szempontokat és megfontolásokat együttesen kell figyelembe venni.

Ne bízza akárkire székhelyszolgáltatását!

Vigyázzon a jogellenes-trükkös szerződést kínáló székhelyszolgáltatókkal, bármit ígérnek is! Még a szerződés megkötése előtt érdeklődje meg, hogy rendben van-e a tulajdonosi befogadó nyilatkozat, ha ugyanis az ingatlan tulajdonosa nem járul hozzá, hogy az Ön cége az adott ingatlanba legyen bejegyezve, akkor a céget a Cégbíróság be sem jegyzi. Tudja meg azt is, hogy a székhelyen átveszik-e a leveleket és azt is, hogy vállalnak-e iratőrzést. Ha nem, akkor ez törvényellenes, mert ütközik a Ctv. 7. §-ban foglaltakkal.

A jogellenes-trükkös szerződést kínáló, olcsónak tűnő székhelyszolgáltatókhoz bejelentett cégeket a NAV adóhatósági szempontból kockázatos adózónak minősítheti, mely fokozott adóhatósági felügyeletet jelenthet. A fokozott adóhatósági felügyelet havi rendszerességű ÁFA bevallási kötelezettséget ír elő. A jogellenes tartalmú székhelyhasználati szerződést kötő cég korai ellenőrzést kaphat, illetve fokozott adóhatósági felügyelet alá vonható.

A feltűnően olcsó székhelyszolgáltatókhoz bejelentett cégek – pont a székhelyszolgáltatás feltűnően olcsó díja miatt – eleve nagyobb eséllyel számíthatnak kockázatelemzésre, illetve az ezt követő fokozott adóhatósági felügyeletre, tekintve, hogy az ilyen székhelyszolgáltató irodák esetében jelentősebb a cégtemetésre szánt cégek száma. (Bővebben: ART 24/F.§) Ha szeretne többet megtudni a székhelyszolgáltatás buktatóiról, kattintson ide: www.szekhely.org

 

A Céghmesterrel megkötendő székhelyhasználati szerződését akár saját ügyvédje elõtt is aláírhatja.

Amennyiben szeretné saját ügyvédje elõtt megkötni székhelyhasználati szerződését, hívja Földi Enikő üzletágvezetőt a 06-20-589-0900 mobilszámon, vagy a 06-1-410-7997-es központi telefonszámunkon!

SEGÍTÜNK:

Az esti órákban és szombaton is hívható telefonszámaink:

Központi iroda: 06-1-410-7997

Lurdy Tel/Fax: 06-1-456-1429, Lurdy mobil: 06-20-626-9194

Hétköznap hívható telefonszámaink:

06-20-803-1133

06-20-395-9950

06-20-422-2975

06-20-571-5710

06-20-295-5984

 

Ha szeretné nem csak sikeresen megalapítani cégét, hanem nyereségessé tenni és elért eredményeit megvédeni, vegyen részt képzéseinken.

Kétféle képzést biztosítunk a Céghmester ügyfélköre részére:

1. Üzleti képzés, mely a “Tanuld meg az üzletet, hogy ne keljen adót csalnod” címet viseli. Az üzleti képzés célja, hogy megtanítsuk hogyan kell nyereségessé tenni a kisvállalkozásokat kiemelten az induló kisvállalkozásokat.

2.  A jogi képzés a “A JOG TRÜKKÖS OLDALA – MILLIÓKAT ÉRŐ JOGI PRAKTIKÁK A SIKERES VÁLLALKOZÓI LÉTEZÉSHEZ” címet viseli. A jogi képzés célja, hogy a kisvállalkozások meg tudják védeni elért eredményeiket és érdekeiket akár a hatóságokkal szemben is.

 

Jelentkezés:
 

Dunda Andrea tel.:06-20-585-6605

Még több infó a képzésről (hely, időpontok, vendéghozás, stb.):

– Üzleti képzés: http://vallalkozasinditas.net/meghivo-uzleti-kepzeseinkre

– Jogi képzés: http://vallalkozasinditas.net/meghivo-jogi-kepzeseinkre

 

 

A Céghmester kb. 1500 cégnek látja el a székhelyszolgáltatás felelősségteljes teendőit. A bizalom alapja az extra gondos-biztonságos ügykezelés és a diszkréció!