Székhelyszolgálat tudnivalói  NAGYON SÜRGŐS A CÉGALAPÍTÁS? DÍJVISSZATÉRÍTÉSSEL GARANTÁLJUK A NAGYON GYORS CÉGALAPÍTÁST/CÉGBEJGYZÉST!

 Amennyiben a Céghmester által személyesen ajánlott ügyvédek közül választ, úgy annak megbízása esetén 3 munkanapos – 20.000 Ft díjvisszatérítéssel megerősített – cégbejegyzési garanciát vállalunk arra az esetre, ha a Céghmester, vagy az általa ajánlott ügyvéd mulasztása miatt a cégbejegyzés nem történne meg az iratok beküldésétől számított 3 cégbírósági munkanapon belül. A garanciavállalás pontos feltételeit tanulmányozhatja itt: http://www.ceghmester.hu/3-napos-cegbejegyzesi-garancia

 

Vidéken lakik, de Budapesten lenne cége székhelye és nem szeretne utazni?

A Céghmesterrel megkötendő székhelyhasználati szerződését saját ügyvédje előtt is megkötheti, azaz aláírhatja, illetve kifizetheti! Ehhez mindössze az kell, hogy Ön és/vagy ügyvédje vegye fel a kapcsolatot Dunda Andreával a 06-20-585-6605-ös telefonszámon!

 

CÉGHMESTER SZÉKHELYSZOLGÁLAT, SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS TUDNIVALÓI

Ebben az almenüpontban a Céghmester székhelyszolgáltatás csomagjait, a székhelyhasználati szerződés megkötéséhez szükséges dolgokat, valamint a szerződéskötés után megőrzendő iratokat ismertetjük honlapunk érdeklődőivel.

 

A Céghmester-székhelyszolgáltatás csomagok tartalma:
(minden székhelyszolgáltató irodában megegyezik)

I. Mini szolgáltatás csomag

Ajánljuk: Költségérzékeny, alacsony árbevételű, esetleg "alvó" cégek részére.

Tartalma:

– Szerződéskötéskor cégtábla térítésmentes elkészíttetése, kihelyezése.

– Posta, levelek, küldemények, üzenetek átvétele, a Megrendelő értesítése az érkezés tényéről kizárólag SMS-ben vagy e-mailben a kézbesítési utasításban megjelöltek szerint. Levélkezelés szempontjából ennek a csomagnak a lényege, hogy a küldemények átvételre kerülnek, a hivatalos küldemények érkezésének tényéről e-mail vagy SMS értesítés történik, az átvételtől számított 1 munkanapon belül, azonban a küldemények tartalma ebben a szolgáltatáscsomagban semmiképp sem kerül ismertetésre. (A levelek, küldemények pontos kezelése az ún. "kézbesítési utasítás"-ban kerül rögzítésre.)

– Elektronikus Dokumentáció-Tárolási és Továbbítási rendszer (EDTT) üzemeltetése, melynek lényege, hogy a reklámlevelek kivételével minden levél, üzenet, illetve az ezekkel kapcsolatos iratok egy – a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég részére nyitott – elektronikus aktába rögzítésre kerülnek, így nincs tévedés, nincs elveszett információ. Az elektronikus akta iratait a Megrendelő kérésének megfelelő időközönként továbbítjuk az általa megadott e-mail címre.

– Max. havi 1 óra előre ütemezett tárgyalóhasználat üzleti tárgyalások, hatósági ellenőrzések céljára.

– Faxolás és fénymásolás korlátozott mennyiségben a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég ügyvezetője vagy annak megbízottja részére költségtérítés ellenében.

Díjazása:
4.100 Ft+ÁFA/hó, mely először min. 12 hónapra előre, a továbbiakban negyedévente fizetendő.
Kedvezmények: Ebben a szolgáltatáscsomagban nincsenek kedvezmények.


II. Alap szolgáltatás csomag

Ajánljuk: Átlagos árbevételű, professzionális ügykezelést elváró cégek részére.

Tartalma:

Szerződéskötéskor cégtábla térítésmentes elkészíttetése, kihelyezése.

– Posta, levelek, küldemények, üzenetek átvétele, ezek nem postai továbbítása a Szolgáltató által a kézbesítési utasításban megjelölt módon. Levélkezelés szempontjából ennek a csomagnak a lényege, hogy a hivatalos küldemények átvételre kerülnek, a küldemények érkezéséről  e-mail értesítés történik, valamint scannelt e-mail formájában a küldemények tartalma is ismertetésre kerül az átvételtől számított 1 munkanapon belül. (A levelek, küldemények pontos kezelése az ún. "kézbesítési utasítás"-ban kerül rögzítésre.)

– Elektronikus Dokumentáció-Tárolási és Továbbítási rendszer (EDTT) üzemeltetése, melynek lényege, hogy a reklámlevelek kivételével minden levél, üzenet, illetve az ezekkel kapcsolatos iratok egy – a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég részére nyitott – elektronikus aktába rögzítésre kerülnek, így nincs tévedés, nincs elveszett információ. Az elektronikus akta iratait a Megrendelő kérésének megfelelő időközönként továbbítjuk az általa megadott e-mail címre.

– Max. havi két óra előre ütemezett tárgyalóhasználat üzleti tárgyalások, hatósági ellenőrzések céljára.

– Max. havi két óra előre ütemezett számítógép, illetve internethasználat a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég ügyvezetője vagy megbízottja számára.

– Faxolás és fénymásolás korlátozott mennyiségben a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég ügyvezetője vagy annak megbízottja részére költségtérítés ellenében.

Díjazása:
7.100 Ft+ÁFA/hó, mely először min. 12 hónapra előre, a továbbiakban negyedévente fizetendő.
Kedvezmények: A meghirdetett ingyenes díjcsomagokban és külön egyeztetés alapján vehetők igénybe, mind a szerződés megkötésekor, mind pedig a későbbiekben.

 

III. Classic szolgáltatás csomag

Ajánljuk: Lusta-kényelmes, de professzionális ügykezelést elváró cégtulajdonosok cégei részére.

Tartalma:

– Szerződéskötéskor cégtábla térítésmentes elkészíttetése, kihelyezése.

– Posta, levelek, küldemények, üzenetek átvétele, ezek postai és nem postai továbbítása a Szolgáltató által a kézbesítési utasításban megjelölt módokon. Levélkezelés szempontjából ennek a csomagnak a lényege, hogy a küldemények átvételre kerülnek, valamint – külön kérésre – scannelt e-mail formájában a küldemények tartalma is ismertetésre kerül az átvételtől számított 1 munkanapon belül és a küldemények eredetiben, ajánlott küldeményként postázásra kerülnek, az átvételtől számított 3 munkanapon belül. (A levelek, küldemények pontos kezelése az ún. "kézbesítési utasítás"-ban kerül rögzítésre.)

– Elektronikus Dokumentáció-Tárolási és Továbbítási rendszer (EDTT) üzemeltetése, melynek lényege, hogy a reklámlevelek kivételével minden levél, üzenet, illetve az ezekkel kapcsolatos iratok egy – a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég részére nyitott – elektronikus aktába rögzítésre kerülnek, így nincs tévedés, nincs elveszett információ. Az elektronikus akta iratait a Megrendelő kérésének megfelelő időközönként továbbítjuk az általa megadott e-mail címre.

– Max. havi hat óra előre ütemezett tárgyalóhasználat üzleti tárgyalások, hatósági ellenőrzések céljára.

– Max. havi hat óra előre ütemezett számítógép, illetve internethasználat a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég ügyvezetője vagy megbízottja számára.

– Faxolás és fénymásolás korlátozott mennyiségben a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég ügyvezetője vagy annak megbízottja részére térítésmentesen.

– Megrendelő kimenő levelezésének postára adása költségtérítés ellenében.

Díjazása:

9.600 Ft+Áfa/hó, mely először min. 12 hónapra előre, a továbbiakban negyedévente fizetendő.

Kedvezmények: A meghirdetett ingyenes díjcsomagokban és külön egyeztetés alapján vehetők igénybe,mind a szerződés megkötésekor, mind pedig a későbbiekben.

Felelősség és garanciavállalás
A Céghmester székhelyszolgálata esetleges hibájáért, mulasztásáért és az ebből származó károkozásáért jogi és anyagi felelősséget vállal.

Ilyen esetben a Céghmester székhelyszolgálata ügyfele javára jóváír – a károkozás mértékétől függően – 1 vagy több havi díjat és aktívan közreműködik a keletkezett hiba elhárításában.

 

Székhelyhasználati szerződés megkötéséhez az alábbiak szükségesek:

A) Újonnan alakuló cégek esetén:

1. aktív e-mail cím megadása;

2. díjcsomag szerinti székhelyszolgáltatási díj megfizetése;

3. aláírt és ellenjegyzett társasági szerződés;

4. hitelesített aláírási címpéldány vagy aláírási minta – eredeti;

5. megfelelő személyi okmányok;

6. képviselő távolléte esetén szabályos meghatalmazás fentiek mellé;

 
B) Bejegyzett cégek esetén:

1. aktív e-mail cím;

2. díjcsomag szerinti székhelyszolgáltatási díj megfizetése;

3. a székhelyszolgáltató által lekért cégkivonat adatainak ellenőrzése;

4. hitelesített aláírási címpéldány vagy aláírási minta – eredeti;

5. megfelelő személyi okmányok;

6. képviselő távolléte esetén szabályos meghatalmazás fentiek mellé;

7. nyilatkozat arról, hogy a társaságnak nincs jelentős tartozása; illetve ha van, nyilatkozat arról, hogy azt törvényesen kezelik;

 

Ügyfeleink által megőrzendő, fontos székhelyszolgáltatási iratok a következők:

Az alábbi iratok a székhelyszolgálatot igénybe vevő Ügyfelünk részére fontosak, ezért kérjük ezeket a székhelyszolgáltatási szerződés megkötését követően a cég iratai között megőrizni:

– székhelyhasználati szerződés és mellékletei

– tulajdonosi befogadó nyilatkozat,

– a székhelyszolgáltató cég befogadó nyilatkozata,

– ingatlan tulajdoni lapja
 

 

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket és Érdeklődőinket, hogy a fenti iratok Cégbírósági  benyújtása jelenleg nem kötelező, azonban ezen iratok megőrzése szükséges ahhoz, hogy a társaság szükség esetén igazolni tudja a székhelyhasználat jogszerűségét.

 

Segítünk:

 

Az esti órákban és szombaton is hívható telefonszámaink:

Központi iroda: 06-1-410-7997

Lurdy Tel/Fax: 06-1-456-1429, Lurdy mobil: 06-20-626-9194

Hétköznap hívható telefonszámaink:

06-20-803-1133

06-20-395-9950

06-20-422-2975

06-20-571-5710

06-20-295-5984

 

 

 

Ha szeretné nem csak sikeresen megalapítani cégét, hanem nyereségessé tenni és elért eredményeit megvédeni, vegyen részt képzéseinken.

 

Kétféle képzést biztosítunk a Céghmester ügyfélköre részére:

1. Üzleti képzés, mely a “Tanuld meg az üzletet, hogy ne keljen adót csalnod” címet viseli. Az üzleti képzés célja, hogy megtanítsuk hogyan kell nyereségessé tenni a kisvállalkozásokat kiemelten az induló kisvállalkozásokat.

2.  A jogi képzés a “A JOG TRÜKKÖS OLDALA – MILLIÓKAT ÉRŐ JOGI PRAKTIKÁK A SIKERES VÁLLALKOZÓI LÉTEZÉSHEZ” címet viseli. A jogi képzés célja, hogy a kisvállalkozások meg tudják védeni elért eredményeiket és érdekeiket akár a hatóságokkal szemben is.

Jelentkezés:
Dunda Andrea tel.:06-20-585-6605

Még több infó a képzésről (hely, időpontok, vendéghozás, stb.):
– Üzleti képzés: http://vallalkozasinditas.net/meghivo-uzleti-kepzeseinkre

– Jogi képzés: http://vallalkozasinditas.net/meghivo-jogi-kepzeseinkre

  

Hol és hogyan köthet a Céghmesterrel székhelyszolgáltatási szerződést?

1. A Céghmesterrel megkötendő székhelyszolgáltatási szerződését saját ügyvédje előtt is aláírhatja és az első részletet nála kifizetheti! (Nem kell időt, pénzt és energiát pazarolni az utazásra, sőt az ügyvédje által végzett plusz munka ügyvédi díját is mi fizetjük, az ügyvéddel történő megegyezésünk alapján.) Amennyiben szeretné saját ügyvédje előtt megkötni székhelyhasználati szerződését, hívja Földi Enikő üzletágvezetőt a 06-20-589-0900 mobilszámon vagy a 06-1-410-7997-es központi számunkat! (A Céghmester megérti és segíti azokat, akik ragaszkodnak saját ügyvédjükhöz!)

2. Székhelyszolgáltatási szerződését már a Céghmester Városligeti irodájában és a Lurdy Ház-ban lévő irodánkban is megkötheti akár az esti órákban, akár szombaton is.

 

A Céghmester kb. 1500 cégnek látja el a székhelyszolgáltatás felelősségteljes teendőit. A bizalom alapja az extra gondos-biztonságos ügykezelés és a diszkréció!