Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődőnk!

Alábbi problémáinak megoldásában gyorsan, soron kívül segítünk:

Azonnali cégalapítás garanciával 1-3 munkanap alatt, azoknak is, akiknek máshol elnyújtották, elrontották! Ardai Bálint   Telefon:06-20-476-6105 Dánielné Kormány Mónika   Telefon:06-20-803-1133

Elmaradt adóbevallások, NAV tartozások, részletfizetés, házipénztár problémák Gyors és legális megoldása azoknak is, akiknek a jelenlegi könyvelője nem tudja vagy nem akarja megoldani. Czene Virág   Telefon:06-20-924-0590

Adóellenőrzések menedzselése Felkészítés nyilatkozattételre, gyors önrevízió, észrevétel, fellebbezés, stb. Ardai Attila   Telefon:06-20-949-2069

EXIT support - kiszállás támogatás Pl. feleslegessé vált cégek azonnali átvétele garanciával, akár végelszámolás helyett Ardai Attila   Telefon:06-20-949-2069


Zrt alapítás meneteZRT ALAPÍTÁS MENETE – EXTRA GONDOS ZRT ALAPÍTÁS MENETE

Zrt alapítás ügyvédi/jogi menetének sikeres végigvitele, melynek eredménye a bejegyzett cég

A Zrt alapítás ezen teendőit kizárólag ügyvéd jogosult végezni, illetve kontrollálni.

Zrt alapítás menete 1. lépés – ügyvédi adatfelvétel

A Zrt alapítás menetének megkezdéséhez elsősorban adatokra van szükség. Legtöbbször a cégnév, az e-mail cím, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, az alaptőke (Zrt alapítás esetén minimum 5.000.000 Ft), a vezető tisztségviselők, a tevékenységi körök, valamint az ÁFA kör kód megjelölése szükséges. Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) és tények ismerete is szükséges lehet a Zrt alapítás menetének végigviteléhez, ezen belül a megfelelő iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez.
2012. március 1-től a Zrt alapítás menete során a székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságának igazolásához (nem hiteles) tulajdoni lap másolat szükséges, melynek díja 1.000 Ft/ingatlan.
Ugyancsak 2012. március 1-től, amennyiben külföldi természetes személy vagy gazdasági szervezet érdekelt magyarországi gazdasági társaságban, úgy annak kötelező kézbesítési megbízottat igénybe vennie küldeményeinek átvétele céljából.
Az adatfelvétel egyben ügyvédi megbízás is, ezért a legtöbb ügyvéd ilyenkor foglalót kér, melynek összege általában 20.000 Ft.
Amennyiben adatfelvételt megelőzően könyvelői, adószakértői tanácsadás szükségessége merül fel könyvelőink, adószakértőink rendelkezésre állnak.

Zrt alapítás menete 2. lépés – ügyvéd általi iratkészítés

Az adatfelvétel során megadott adatok és hatályos jogszabályok alapján az ügyvéd az előre megbeszélt aláírási időpontra előkészíti a cégiratokat a szükséges példányszámban.

Zrt alapítás menete 3. lépés – az eljárási költségek megfizetése

A zrt alapítás menete során külön kérésre segítséget nyújtunk az eljárási költségek átutalásában. Egyszerűsített cégeljárásban zrt alapítás esetén az illeték 50.000 Ft, közzététel nincs, zrt módosításoknál általában 15.000 Ft illeték és 3.000 Ft közzététel fizetendő.

Zrt alapítás menete 4. lépés – az okiratok ügyvéd előtti aláírása

A Zrt alapítás menete során elkészült iratok aláírására kizárólag az okiratot szerkesztő ügyvéd előtt kerül sor. Az aláíráson minden érintett félnek meg kell jelennie és megfelelő okmányokkal igazolni személyazonosságát. Ekkor kerül sor az okiratokba foglalt adatok ellenőrzésére és az okiratokban foglalt jogi tartalom elmagyarázására, valamint az esetlegesen még szükséges jogi tanácsadásra az eljáró ügyvéd részéről. Ugyancsak ekkor kerül sor a Zrt alapítás hátralékos díjainak és költségeinek megfizetésére is. 2012. március 1-tõl az ügyvédeknek kötelezően úgynevezett ügyfél azonosítást (JÜB) kell végezniük, mely kb. 5-10 perccel megnövelheti az aláírási eljárás időtartamát. Az ügyfél azonosításnak költség vonzata is van, belföldi személyek esetén 1.670 Ft/fő, külföldi személyek esetén 2.730 Ft/fő. 

Zrt alapítás menete 5. lépés – bankszámlanyitás

Zrt alapítás esetén a bankszámlanyitásnak, illetve az alaptőke elhelyezésének az iratok cégbírósági benyújtása előtt kell megtörténnie. Amennyiben segítségre van szüksége, kérjük jelezze az eljáró ügyvédnek vagy a Céghmesternek!

Zrt alapítás menete 6. lépés – az iratok cégbírósági beküldése

A zrt alapítás menetének következő lépése során az eljáró ügyvéd elektronikus úton nyújtja be a zrt alapítás iratait a Cégbíróságra. Itt az ügyfeleknek semmilyen teendőjük nincs. A beérkezést tanúsító dokumentumok és az elektronikus végzések az eljáró jogi képviselő elektronikus címére érkeznek, melyről az ügyvéd értesíti az ügyfeleit. Hiánypótlás vagy elutasítás esetén (adóregisztráció sikertelensége vagy más összeférhetetlenségi problémák) az ügyvéd a cég képviselőjével egyeztet a szükséges teendőkről. A zrt alapítás bejegyző végzését az ügyvéd a társaság részére és a számlavezető bank részére küldi meg, kizárólag e-mailben, a jogszabály által meghatározott formátumban.

2012. január 2-a óta már némi tapasztalat is felhalmozódott az új törvények alapján történõ Zrt alapítás menete területén, elmondható, hogy a bejegyzés 2-3 nap alatt megtörténik, csak néhány esetben húzódik el ennél tovább a Zrt alapítás menete.

Zrt alapítás menete 7. lépés – a bejegyzett Zrt iratainak átadása

Ha a Cégbíróság – az adószám megküldését követően – mindent rendben talált és a zrt alapítás bejegyzésre került, az ügyvéd átadja ügyfele részére az összes őt megillető papíralapú iratot (társasági szerződés, aláírási minta, cégbírósági tanúsítvány, bejegyző végzés, valamint minden egyéb okiratból legalább 1-1 példány).

Fentiek megtörténtével gyakorlatilag befejezésre került a zrt alapítás menete.

Saját érdekében kérjük, tanulmányozza az alábbi fontos információkat, hasznos tanácsokat, problémamegoldásokat!

 

Zrt alapítás menete – Fontos információ 1#: Extra gondos zrt alapítás ügyvédi iratkészítési határidői

Zrt alapítás menete – Fontos információ 2#: Cégbejegyzés reálisan várható határideje

Zrt alapítás menete – Fontos információ 3#: Zrt alapítás menete során várható munkadíjak (Céghmester+ügyvéd összesen)

Nyugodtan ránk bízhatja cégalapítását főleg, ha az sürgős!

A Céghmester üzleti rendszerének, illetve tevékenységének egyik legfontosabb eleme, előnye a kiszámíthatóság. Minden szolgáltatásunk időben kiszámítható, ütemezhető, látszik a vége! Ugyancsak kiszámíthatóak és ütemezhetőek a díjak és költségek, nincs meglepetés, ráadásul ígéreteinket díjvisszatérítési garanciával is megerősítjük!

 

SEGÍTÜNK:

 Az esti órákban és szombaton is hívható telefonszámaink:

Központi iroda: 06-1-410-7997

Lurdy Tel/Fax: 06-1-456-1429, Lurdy mobil: 06-20-626-9194

Hétköznap hívható telefonszámaink:

06-20-803-1133

06-20-395-9950

06-20-422-2975

06-20-571-5710

06-20-295-5984

 

További fontos információk, hasznos tanácsok, problémamegoldások igényes és körültekintő ügyfeleink, érdeklődőink részére a Zrt alapítás menetéhez kapcsolódóan:

 

Zrt alapítás menete – Fontos információ 1#

Extra gondos zrt alapítás ügyvédi iratkészítési határidői

Normál zrt alapítás: iratkészítés 1-2 munkanap

Lassú zrt alapítás: iratkészítés 3-6 munkanap

A normál zrt alapítás menete, lassú zrt alapítás menete jogilag teljesen megegyezik, ezek csak az iratkészítési határidőkben és ezekből eredően a szolgáltatás díjaiban térnek el egymástól.

Zrt alapítás menete – Fontos információ 2#

Cégbejegyzés reálisan várható határideje

A Zrt alapítás bejegyzési határideje a NAV adóregisztrációs eljárásának időtartamától függően (min.1, max. 8 munkanap) reálisan 2-10 cégbírósági munkanap (A Cégbíróság a bejegyzésről Zrt alapítás esetén is az adószám megállapítását követő 1 munkanapon belül határoz.).

2012. január 2-a óta már némi tapasztalat is felhalmozódott az új törvények alapján történő Zrt alapítás menete területén, elmondható, hogy a legtöbb céget a benyújtástól számított 4-5 napon belül bejegyzik, csak azok esetében húzódik el ennél tovább a Zrt alapítás menete, akiknél az Adóhatóság adóregisztrációs problémák miatt lassabban határoz az adószám megállapításáról.

 

Zrt alapítás menete – Fontos információ 3#

Zrt alapítás menete során várható munkadíjak (Céghmester+ügyvéd összesen)

Zrt alapítás menete cégtörvény szerinti iratmintával: 90.000-120.000 Ft (bruttó)

Zrt alapítás menete egyedi-testreszabott létesítő okirat készítésével: 110-150.000 Ft (bruttó) között, munkától függően

Zrt alapítás menete során felmerülő illetékek és közzétételi díjak:

Zrt alapítás menete cégtörvény szerinti iratmintával: 50.000 Ft illeték, közzététel díj nincs

Zrt alapítás menete egyedi-testreszabott létesítő okirat készítésével: 100.000 Ft illeték, közzétételi díj: 5.000 Ft

 

  Tisztelt Ügyfeleink!

Amikor weboldalainkon, kiadványainkon és személyesen azt kérjük, hogy tájékozódjanak körültekintően (pl. Zrt alapítás menete előtt), akkor nem bonyolítani akarjuk az életüket, hanem éppen ellenkezõleg, későbbi bonyodalmaktól, problémáktól szeretnénk (már előre!) megóvni Önöket! 

Félreértések elkerülése végett tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Céghmester nem ügyvédi iroda. A Zrt alapítás menete során szükséges ügyvédi teendőket minden esetben ügyvédek végzik, illetve kontrollálják.

Menüpontunk célja, hogy tájékoztatást adjon a Zrt alapítás menete során szükséges teendőkről. 

Menüpontunkban leggyakrabban előforduló kifejezések: Zrt,  Zrt alapítás, Zrt alapítás menete.

Címkék: Zrt alapítás menete, Zrt alapítás, Zrt

Szándékaink szerint a Céghmester a rendszerető és rendszerben gondolkodó, intelligens, megfontolt, ésszerű kockázatokat vállaló, kevésbé árérzékeny mikro- és kisvállalkozóknak kíván szakszerű, intelligens, gyors, átfogó és rendszerezett problémamegoldásokat kínálni.

Tájékoztatjuk Érdeklődőinket és Ügyfeleinket,hogy a cégünk nevéhez (Céghmester) megtévesztésig hasonló cegmester.com, illetve cehmester.hu oldalakhoz és azok üzemeltetőihez semmi közünk, azoktól mind szakmailag, mind etikailag maximálisan elhatárolódunk! Ugyancsak elhatárolódunk az ehhez hasonló etikájú, szellemiségű, olcsó vagy olcsónak látszó szolgáltatásokat kínáló vállalkozások szakmailag – olykor-olykor büntetőjogilag is – aggályos ajánlataitól, tevékenységétől.