Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődőnk!

Alábbi problémáinak megoldásában gyorsan, soron kívül segítünk:

Elmaradt bevallások, NAV tartozások, részletfizetés, házipénztár problémák Gyors és legális megoldása azoknak is, akiknek a jelenlegi könyvelője nem tudja vagy nem akarja megoldani. Czene Virág   Telefon:06-20-924-0590

Azonnali cégalapítás garanciával 1-3 munkanap alatt, azoknak is, akiknek máshol elnyújtották, elrontották! Kárpátaljai és erdélyi magyarok részére állandó lakcím és adókártya ügyintézésében segítünk. Ardai Bálint   Telefon:06-20-476-6105 Dánielné Kormány Mónika   Telefon:06-20-803-1133

Feleslegessé vált cégek közvetítése, azonnali átvétele garanciával Pl. éves ÁFA-bevalló cégek gyors eladása végelszámolás helyett Ardai Attila   Telefon:06-20-949-2069

Adóellenőrzések menedzselése Felkészítés nyilatkozattételre, gyors önrevízió, észrevétel, fellebbezés, stb. Ardai Attila   Telefon:06-20-949-2069


Kft alapítás menete 

KFT ALAPÍTÁS MENETE – EXTRA GONDOS KFT ALAPÍTÁS MENETE

 

A kft alapítás ügyvédi/jogi menete, melynek eredménye a bejegyzett cég

A Kft alapítás ezen teendőit kizárólag ügyvéd jogosult végezni, illetve kontrollálni.

Kft alapítás menete 1. lépés – ügyvédi adatfelvétel

A Kft alapítás menetének megkezdéséhez elsősorban adatokra van szükség. Legtöbbször a cégnév, az e-mail cím, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a jegyzett tőke (Kft alapítás esetén minimum 3 M Ft), a vezető tisztségviselők, a tevékenységi körök, valamint az ÁFA kör kód megjelölése szükséges. Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) és tények ismerete is szükséges lehet a kft alapítás menetének végig viteléhez, ezen belül a megfelelő iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez.
2012. március 1-től a kft alapítás menete során a székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságának igazolásához (nem hiteles) tulajdoni lap másolat szükséges, melynek díja 1.000 Ft/ingatlan.
Ugyancsak 2012. március 1-től, amennyiben külföldi természetes személy vagy gazdasági szervezet érdekelt magyarországi gazdasági társaságban, úgy annak kötelező kézbesítési megbízottat igénybe vennie küldeményeinek átvétele céljából.
Az adatfelvétel egyben ügyvédi megbízás is, ezért a legtöbb ügyvéd ilyenkor foglalót kér, melynek összege általában 20.000 Ft.
Amennyiben adatfelvételt megelőzően könyvelői, adószakértői tanácsadás szükségessége merül fel könyvelőink, adószakértőink rendelkezésre állnak.

Kft alapítás menete 2. lépés – ügyvéd általi iratkészítés
Az adatfelvétel során megadott adatok és hatályos jogszabályok alapján az ügyvéd az előre megbeszélt aláírási időpontra előkészíti a cégiratokat a szükséges példányszámban.

Kft alapítás menete 3. lépés – az eljárási költségek megfizetése
A kft alapítás menete során külön kérésre segítséget nyújtunk az eljárási költségek átutalásában. Egyszerűsített cégeljárásban Kft alapítás esetén illeték és közzététel nincs, Kft módosításoknál általában 15.000 Ft illeték és 3.000 Ft közzététel fizetendő.

Kft alapítás menete 4. lépés – az okiratok ügyvéd előtti aláírása
A Kft alapítás menete során az ügyvéd által elkészített okiratok aláírására kizárólag az okiratot szerkesztő ügyvéd előtt kerülhet sor. Az aláíráson minden érintett félnek meg kell jelennie és megfelelő okmányokkal igazolni személyazonosságát.

Ekkor kerül sor az okiratokba foglalt adatok ellenőrzésére és az okiratokban foglalt jogi tartalom elmagyarázására, valamint az esetlegesen még szükséges jogi tanácsadásra az eljáró ügyvéd részéről. Ugyancsak ekkor kerül sor a Kft alapítás hátralékos díjainak és költségeinek megfizetésére is.

2012. március 1-től az ügyvédeknek kötelezően úgynevezett ügyfél azonosítást (JÜB) kell végezniük, mely kb. 5-10 perccel megnövelheti az aláírási eljárás időtartamát. 

Kft alapítás menete 5. lépés – az iratok cégbírósági beküldése
A kft alapítás menetének következő lépése során az eljáró ügyvéd elektronikus úton nyújtja be a Kft alapítás iratait a Cégbíróságra. Itt az ügyfeleknek semmilyen teendőjük nincs. A beérkezést tanúsító dokumentumok és az elektronikus végzések az eljáró jogi képviselő elektronikus címére érkeznek, melyről az ügyvéd értesíti az ügyfeleit. Hiánypótlás vagy elutasítás esetén (adóregisztráció sikertelensége vagy más összeférhetetlenségi problémák) az ügyvéd a cég képviselőjével egyeztet a szükséges teendőkről. A Kft alapítás bejegyző végzését az ügyvéd a társaság részére és a számlavezető bank részére küldi meg kizárólag e-mailben, a jogszabály által meghatározott formátumban.

2012. január 2-a óta már némi tapasztalat is felhalmozódott az új törvények alapján történő Kft alapítás menete területén, elmondható, hogy a legtöbb céget 2-3 nap alatt bejegyzik, csak néhány esetben húzódik el ennél tovább a kft alapítás menete.

Kft alapítás menete 6. lépés – a bejegyzett kft iratainak átadása
Ha a Cégbíróság – az adószám megküldését követően – mindent rendben talált és a Kft alapítás bejegyzésre került, az ügyvéd átadja ügyfele részére az összes őt megillető papíralapú iratot (társasági szerződés, aláírási minta, cégbírósági tanúsítvány, bejegyző végzés, valamint minden egyéb okiratból legalább 1-1 példány).

Fenti lépések befejeztével gyakorlatilag véget ér a kft alapítás menete.

 

Saját érdekében kérjük, tanulmányozza az alábbi fontos információkat, hasznos tanácsokat, problémamegoldásokat!

 

Kft alapítás menete – Gyakori kérdések – Ön is ezeket kérdezné? Vagy valami mást is?

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 1#: Fizesse be minél előbb a Kft teljes törzstőkéjét!

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 2#: Mindenképpen fizesse be a bejegyzett társaság bankszámlájára a törzstőkét

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 3#: Vigyázzon – a korlátolt felelősség értelmezésével

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 4#: Hogyan fizethetünk legálisan minél kevesebb járulékot?

Kft alapítás menete – Hasznos infó 1#: Kft alapítás jogi háttere

Kft alapítás menete – Hasznos infó 2#: Kft alapítás legfontosabb jogi szakkifejezései

 

Nyugodtan ránk bízhatja cégalapítását főleg, ha az nagyon sürgős!

A Céghmester üzleti rendszerének, illetve tevékenységének egyik legfontosabb eleme, előnye a kiszámíthatóság. Minden szolgáltatásunk időben kiszámítható, ütemezhető, látszik a vége! Ugyancsak kiszámíthatóak és ütemezhetőek a díjak és költségek, nincs meglepetés, ráadásul ígéreteinket díjvisszatérítési garanciával is megerősítjük!

 

Segítünk:

 Hétköznap hívható munkatársaink:

Ardai Bálint 06-20-476-6105
Marosvölgyi Diána 06-20-296-2613
Dánielné Kormány Mónika 06-20-803-1133

Cégiroda központi száma: 06-1-410-7997
(H-Cs: 9-15.30 óra    P: 9-13 óra)

Azonnali cégalapítás vagy egyéb sürgős esetben hétvégén is hívható telefonszámunk: Ardai Attila 06-20-949-2069

További fontos információk, hasznos tanácsok, problémamegoldások igényes és körültekintő ügyfeleink, érdeklődőink részére a Kft alapítás menetéhez kapcsolódóan:

Kft alapítás menete – Gyakori kérdések

Ön is ezeket kérdezné? Vagy valami mást is?

TOP 6 Kft alapítás típuskérdés, amit a Céghmesternél a leggyakrabban kérdeznek

Kft alapítás gyakori kérdés Nr1 – Mennyi idő alatt készül el a Kft alapítás?

Kft alapítás gyakori kérdés Nr2 – Kell-e máshova menni Kft alapításakor az ügyvéden és a bankon kívül?

Kft alapítás gyakori kérdés Nr3 – Hogyan fog adózni a Kft-m? ÁFA körös legyek? EVA-s legyek? KIVA-s legyek?

Kft alapítás gyakori kérdés Nr4 – Hogyan tudnám megoldani, hogy ne kelljen adót és járulékot fizetni, amíg nem lesz bevétele a Kft-nek?

Kft alapítás gyakori kérdés Nr5 – Mikor lehet bankszámlát nyitni? Be kell-e fizetni a teljes 3 millió Ft törzstőkét?

Kft alapítás gyakori kérdés Nr6 – Sajnos egy másik irodánál voltam, a mai napig nincs bejegyezve a Kft-m. Tudnak-e gyorsan segíteni?

Ön is ezeket kérdezné? Vagy valami mást is? Segítünk! Ardai Attila 0620-949-2069

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 1#

Fizesse be minél előbb a Kft teljes törzstőkéjét!

Sokan tanácsolják, hogy ezt nem kell, szerintünk viszont fontos, több okból is. Pl.: nincs tagi kölcsön probléma, nincs korlátlan felelősség, átruházhatóak az üzletrészek, hitel és pályázatképes a cég, osztalék is fizethető! Ha a törzstőke nincs befizetve fentiek mind problémát jelentenek!!!

 

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 2#

Mindenképpen fizesse be a bejegyzett társaság bankszámlájára a törzstőkét

Kft alapítás esetén gyakori hiba, hogy a jegyzett tőke banki befizetése elmarad, pedig az a bejegyzéstől számított 8 napon belül kötelező! (lásd Kft alapítás jogszabályai, Ctv. 30. § (5.) bekezdés)

 

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 3#

Vigyázzon – a korlátolt felelősség értelmezésével

20 éves tapasztalatunk birtokában biztosan állítjuk, hogy az új cégtörvény, illetve a 2014. március 15-től hatályos Ptk.  felelősségi szabályainak nem kellő súlyú figyelembe vétele, gondatlan kezelése súlyos milliókba kerülhet, sőt teljes vállalkozások, sok-sok éves kitartó, becsületes munkával felépített egzisztenciák ellehetetlenüléséhez vezethet. Sokan nem tudják, hogy a gazdasági társaság tagjainak nincs szent és sérthetetlen korlátolt felelősségük és azt sem, hogy meg kell különböztetni a tagi felelőséget a vezető tisztségviselői felelősségtől.

 

Kft alapítás menete – Hasznos tanács 4#

Hogyan fizethetünk legálisan minél kevesebb járulékot?

Minden induló vállalkozás szembesül azzal a problémával, hogy még nincs rendszeres bevétele, de máris adó-és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik az ügyvezetője miatt, ha nincs máshol 8 órás, bejelentett munkahelye és a munkavállalóik miatt is. Ezek az összegek havonta több százezer forintra is rúghatnak.  

Ezért javasoljuk az induló vállalkozásoknak, hogy az ügyvezetői feladatokat olyan személy lássa el a kezdeti időszakban, aki nappali tagozatos diák, aktív státuszban, saját jogú nyugdíjas, vagy van máshol bejelentett 8 órás állása. A nappali tagozatos diák ügyvezető után egyáltalán nem kell járulékot fizetni. A saját jogú nyugdíjas ügyvezető után mindössze 7.500 Ft járulékot kell fizetni.

A tevékenység végzéséhez nélkülözhetetlen munkavállalókat kezdetben, amíg be nem indul a cég részmunkaidőben is lehet foglalkoztatni, vagy ha nem állandó jelenlétet igénylő munkáról van szó, akkor alkalmi munkavállalóként is be lehet jelenteni őket.

Főleg a cégek első évében érdemes tartózkodni a jelentős bér költségektől és az azzal együtt járó fizetendő járulékoktól, mert a cég összes bevételét elvihetik.

Az ügyvezetői feladatkört elláthatja az új ügyvezető megbízási vagy munkaviszonyban is, erről a társasági szerződésben vagy az alapító okiratban kell nyilatkoznia.

Ha megbízási jogviszonyt választ, akkor a hatályos előírások szerint, legalább a mindenkori minimálbér után kell az adókat és a járulékokat megfizetnie, a szociális hozzájárulási adónál és az egészségbiztosítási járuléknál viszont ezt megemelt összeg alapján kell megfizetnie.

Mivel az ügyvezetés nem minősül betanított, szakképzést nem igénylő munkának, ezért a garantált bérminimum lesz járulékok alapja.

Csak munkaviszony választása esetén van lehetőség a csökkentett munkaidő alkalmazására az ügyvezetői munkakör esetén. Nagyon gondosan kell mérlegelni a választást, mivel a csökkentett munkaidővel arányosan csökken a megszerezhető jövedelem, a táppénz összege, valamint a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő hossza, valamint a nyugdíj alapját képező jövedelem összege is.

A vállalkozást terhelő adók

A vállalkozásban dolgozók miatt felmerülnek a következő fizetnivalók

19,5% szocho             a cég fizeti                              alap a bruttó bér

1,5% szakképzési       a cég fizeti                              alap a bruttó bér

15% SZJA                  a munkavállaló fizeti              alap a bruttó bér

10% nyugdíj járulék   a munkavállaló fizeti              alap a bruttó bér

7% eü szolg. Járulék   a munkavállaló fizeti              alap a bruttó bér

1,5% munkaerőpiaci   a munkavállaló fizeti              alap a bruttó bér

A munkavállalók nem is látják soha a bruttó fizetésüket, mert az állam már a kifizetés előtt levonatja a munkáltatóval a munkavállalókat terhelő adókat és járulékokat.(Őket azért büntetik így, mert nem állnak sorba különböző segélyekért, hanem még hisznek abban, hogy munkával, szorgalommal, kitartással meg lehet élni.)

Néhány adókedvezményt kap a munkáltató is:

Szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények:

  • Pályakezdő munkavállaló,
  • szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló,
  • tartósan álláskeresők,
  • 3 vagy több gyermek után munkaerőpiacra visszatérő nők,
  • megváltozott munkaképességű személy,
  • kutatók, doktori vagy Phd képzésben résztvevők,
  • K+F -ben résztvevők után,

Közös szabály, hogy egyféle adókedvezményt lehet egy munkavállaló után igénybe venni és az adókedvezmény igénybevételi lehetőségéről az Adóhatóság értesíti a munkáltatót.

Munkavállalók is érvényesítetnek adókedvezményeket:

  • családi adókedvezmény, gyermekenként és havonta,
  • első házasok kedvezménye, havonta,
  • súlyos betegségekkel összefüggő kedvezmény, havonta

A felsorolások csupán példaként szolgálnak, pontos javaslatokat csak konkrét információk esetén tudunk adni. 

Kft alapítás menete – Hasznos infó 1#

Kft alapítás jogi háttere

Tisztelt Érdeklődőnk! Ez a cikk jelenleg szerkesztés alatt áll!

Kft alapítás menete – Hasznos infó 2#

Kft alapítás legfontosabb jogi szakkifejezései

Tisztelt Érdeklődőnk! Ez a cikk jelenleg szerkesztés alatt áll!