CégközvetítésCégadásvétel jogi jelentése

A cégadásvétel jogi értelemben az adott cég üzletrészeinek (Kft-nél), részvényeinek (Zrt-nél) 100%-ának eladását jelenti.

A Céghmester kifejezetten magyarországi bejegyzésű cégek adásvételének közvetítésével, főleg Kft.-k és Zrt.-k adásvételének közvetítésével foglalkozik. Tagi kölcsön és kisebb tartozás – amennyiben arra a cégvagyon fedezetet nyújt – általában nem akadálya a cégközvetítésnek.

Cégközvetítés típusai, feltételei

feleslegessé vált, nem működő cégek közvetítése 500e Ft vételárig:

A közvetítési díj: a vételár 10%-a, de min. 120e Ft+ÁFA, melyet az eladónak és a vevőnek sikeres közvetítés esetén együttesen kell megfizetni készpénzben vagy a Céghmeseter Consult Zrt. 10300002-10522801-49020015 számú bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással.

A feleslegessé vált cégeket a hirdetés azonosítóban “F”-el jelöljük.

A feleslegessé vált cégek ára jellemzően 200e-500e Ft között van. A feleslegessé vált cégek vagyoni elemek nélkül kerülnek átadásra.

A feleslegessé vált cégek közvetítését szóbeli megállapodás (akár telefonon történő egyeztetés) alapján vállaljuk.

Foglalás: 60.000 Ft kaució befizetésével lehetséges, mely a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben az ügylet az eladó hibájából meghiusul, úgy a kaució a befizető részére visszajár.

– hitel- és pályázatképes cégek közvetítése 500e Ft vételár felett:

A közvetítési díj: a vételár 10%-a, de min. 200e Ft+ÁFA, melyet az eladónak kell megfizetni sikeres közvetítés esetén készpénzben vagy a Céghmeseter Consult Zrt. 10300002-10522801-49020015 számú bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással.

A hitel- és pályzázatképes cégeket a hirdetés azonosítóban “HPK”-val jelöljük.

A hitel- és pályázatképes cégek ára jellemzően 1 millió – 20 millió Ft között van. A hitel- és pályzázatképes cégek jellemzően vagyoni elemek nélkül kerülnek átadásra.

A hitel- és pályzázatképes cégek közvetítését írásban rögzített megbízás alapján vállaljuk.

Foglalás: 100.000 Ft kaució befizetésével lehetséges, mely a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben az ügylet az eladó hibájából meghiusul, úgy a kaució a befizető részére visszajár.

– működő (know-how-val, eszközökkel, vagyonnal rendelkező) cégek közvetítése:

A közvetítési díj: megegyezéstől függően a vételár 8-10%-a, de min. 500e Ft+ÁFA, melyet az eladónak kell megfizetni sikeres közvetítés esetén készpénzben vagy a Céghmeseter Consult Zrt. 10300002-10522801-49020015 számú bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással.

A működő cégeket a hirdetés azonosítóban “MŰK”-kel jelöljük.

A működő cégek ára jellemzően 10 millió Ft körül kezdődik és akár több száz millió Ft is lehet. A működő cégek eszközökkel, készletekkel, vevőkörrel, beszállítói körrel, személyi állománnyal, teljes know-how-val kerülnek átadásra.

A működő cégek közvetítését kizárólag írásban megkötött megbízási szerződések alapján vállaljuk.

Foglalás: 200.000 Ft kaució befizetésével lehetséges, mely a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben az ügylet az eladó hibájából meghiusul, úgy a kaució a befizető részére visszajár.

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv jogi jelentősége:

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv – sikeres közvetítést követően – a felek jogi védelmét szolgálja. A felek utólag (pl. a hatóságok részére) ezzel okirattal bizonyítják az ügylet rendezettségét és jogszerűségét. A precízen elkészített átadás-átvételi jegyzőkönyv megfelelő jognyilatkozatokat, szükség esetén akár leltárt is tartalmaz.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésének díját a közvetítési díj tartalmazza.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítését mindkét félnek célszerű maximális figyelemmel és gondosággal kezelni, hiszen mindkét félnek egyformán érdeke, hogy az 5 éves általános elévülési időn belül (pl.: a hatóságok részére) bizonyítani tudja az ügylet jogszerűségét és rendezettségét. Az átadás-átvételi aktushoz eladói részről célszerű a könyvelő személyes közreműködését kérni.

Kapcsolódó szolgáltatások

A cégadásvétel bejegyzéséhez mindenképp szükséges a társasági szerződés módosítása. A Céghmester segít ennek megszervezésében, illetve zökkenőmentes lebonyolításában. A cégadásvétel bejegyzéséhez szükségszerűen kapcsolódhat székhelyszolgáltatás, könyvelés, külföldi tulajdonosok és ügyvezető esetén kézbesítési megbízotti szolgáltatás ezekben a Céghmester teljes körű, felelősségvállalással megerősített segítséget nyújt.

Kedvezmények:
Apostol kedvezmény:Új megbízással visszatérő partnerek és az ő általuk ajánlott ügyfelek vehetik igénybe a cégcsoport igazgató által jóváhagyott, max. 20% mértékben.

FONTOS: egy cég egyidejűleg egyféle kedvezmény igénybevételére jogosult, amennyiben a kedvezményezettnek a Céghmester bármelyik szolgáltatására vonatkozóan díjhátraléka keletkezik, úgy a kedvezményt azonnali hatállyal elveszíti!

SEGÍTÜNK:

Teiter Zsuzsanna 06-20-295-5984
ceghmester@ceghmester.hu  

Kaució szabályai:

Kaució funkciója: A kaució elsődlegesen arra szolgál, hogy az eladóval, illetve a vevőjelölttel betartassa annak ígéreteit, hogy komolyan vegye az általa adott megbízást.

A kaució megfizetésének szabályai: a kauciót készpénzben vagy a Céghmester Consult Zrt 10300002-10522801-49020015 számú bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással kell megfizetni.

A kaució elszámolásának szabályai: Sikeres közvetítés esetén a kaució a közvetítési díjba beszámít. 

Megbízó a kauciót elveszíti, ha a megbízástól visszalép, illetve ha a megbízott vagy a másik fél felé mulasztást követ el. A Céghmester Consult Zrt, mint Megbízott a kauciót visszafizeti, ha a közvetítéstől visszalép és/vagy mulasztást követ el, ha a másik fél az ügylettől visszalép és/vagy mulasztást követ el, feltéve, hogy a megbízó ezekben teljesen vétlen. (Mulasztást követ el; aki nem tartja be a szóbeli megállapodásokat, ígéreteit; aki nem szolgáltatja az ígért adatokat, aki téves adatokat szolgáltat; aki fizetési kötelezettségét elmulasztja; aki a megbeszélt egyeztetésekre, aláírásra, egyéb jogi aktusra egyeztetett időpontra nem jelenik meg.)

SEGÍTÜNK:

Teiter Zsuzsanna 06-20-295-5984

ceghmester@ceghmester.hu

 

Tájékoztatjuk Érdeklődőinket és Ügyfeleinket,hogy a cégünk nevéhez (Céghmester) megtévesztésig hasonló cegmester.com, illetve cehmester.hu oldalakhoz és azok üzemeltetőihez semmi közünk, azoktól mind szakmailag, mind etikailag maximálisan elhatárolódunk!