Cégadásvétel fontos infók …Cégeladás, cégvásárlás, cégadásvétel, cégközvetítés fontos infók, hasznos tanácsok

Saját érdekében kérjük, ne döntsön sem cégeladásról, sem cégvásárlásról, amíg az itt található fontos információkat, hasznos tanácsokat nem tanulmányozta.

Cégeladás, cégvásárlás hasznos infó 1# – Cégadásvétel jogi jelentése

A cégadásvétel jogi értelemben az adott cég üzletrészeinek (Kft-nél), részvényeinek (Zrt-nél) 100%-ának eladását jelenti.

Tehát a kifejezés jogilag kicsit pontatlan, konyhanyelvi, kicsit szlenges (pl. “megyek céget venni”; “eladom a cégemet”)

A Céghmester kifejezetten magyarországi bejegyzésű cégek adásvételének közvetítésével, főleg Kft.-k és Zrt.-k adásvételének közvetítésével foglalkozik. Tagi kölcsön és kisebb tartozás – amennyiben arra a cégvagyon fedezetet nyújt – általában nem akadálya a cégeladásnak, cégadásvételnek, illetve a cégközvetítésnek.

Cégeladás, cégvásárlás hasznos infó 2# -Cégadásvétel jogi akadályai

A cégeladásnak kifejezetten jogi akadálya, ha a jegyzett tőke nincs teljes egészében rendelkezésre bocsátva (“befizetve”). Ebben az esetben az az üzletrész, amelyet ez a probléma érint – a Cégtörvény hatályos rendelkezése szerint – nem átruházható.

Szintén jogi akadály, ha bármelyik üzletrészre végrehajtás, lefoglalás, elidegenítési tilalom van bejegyezve.

Ugyancsak jogi akadálya a cégeladásnak, illetve cégközvetítésnek, ha valamelyik tulajdonos nem kívánja eladni üzletrészét “külsős” vevőnek. A tagoknak az üzletrész megvásárlására elővásárlási joguk van, melynek részleteit a Ptk., illetve a Ctv. szabályozza.

Tanácsunk: ne ajánlják a céget eladásra, amíg a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátása teljes egészében nem történt meg, illetve amíg a cégeladást illetően a tagok között nincs egységes ügyleti akarat.

Cégeladás, cégvásárlás hasznos infó 3# – Az eladó cégek főbb típusai

Feleslegessé vált cégről beszélünk, ha a cég tartósan nem működik, azaz nincs árbevétele, illetve nincsenek üzleti tranzakciók. Az ilyen cégek fenntartása felesleges, csak költséget, illetve veszteséget produkálnak.
Működő cégről beszélünk, ha az üzletszerűen működik, vannak eszközei, személyzete, know-how-ja, ezekből eredően árbevétele, nyeresége.
A két típust az értékesítés során célszerű markánsan megkülönböztetni, egyrészt az ár miatt, másrészt eladási folyamat-procedúra miatt. A feleslegessé vált cégek olcsók, általában néhány százezer forintba kerülnek, átadás-átvételük viszonylag egyszerű, míg a működő cégek több tíz vagy több száz millió forintba is kerülhetnek; az eladásuk, illetve az átadás-átvételük pedig összetett, olykor bonyolult feladat.

Cégeladás, cégvásárlás hasznos infó 4# – Bt eladás, Bt-ből történő kiszállás problematikája

Fontos tudnia és értenie minden ebben érintett Ügyfelünknek és Érdeklődőnknek, hogy miért nem működik a feleslegessé vált Bt-k eladása. Legfőképpen a felelősségi szabályok miatt: a Bt-be belépő új beltag korlátlanul felelőssé válik a belépését megelőző időszakra abban az esetben, ha a társasági vagyon nem fedezi a betéti társaság kötelezettségeit, másnéven tartozásait. Ilyet senki nem akar! De az is a Bt eladás, pontosabban vétel ellen szól, hogy minimum 2 fő kell a Bt-hez, továbbá az is, hogy sokan félnek attól, hogy a leendő partnerek és vevők nem tartják majd komoly, tőkeerős vállalkozásnak (a Bt-knél nincs törzstőke minimum).
Fentiekből következik, hogy Bt eladása csak komoly, tőkeerős, jól működő, nagyforgalmú, nyereséges Betéti társaság esetében kerülhet szóba, de a legtöbb esetben ezektől is elvárják, hogy eladás előtt alakuljanak át Kft-vé vagy Zrt-vé.
Fontos még tudnia tisztelt Érdeklődőinknek és Ügyfeleinknek, hogy a Céghmester Azonnali cégátvétel szolgáltatás keretében átvesz feleslegessé vált Bt-ket, de csak korlátozott számban.
A korlátozottságra a jogszabály miatt kényszerülünk: 1 személy (mindegy, hogy természetes személy vagy jogi személy) 1 gazdasági társaságnak (vagy egyéni vállalkozásnak) lehet korlátlanul felelős tagja.
Egyszerűen nem vagyunk annyian, nincs annyi cége cégcsoportunknak, hogy tömegével vegyünk át Bt-ket. Azonnali Bt átvételben azoknak tudunk segíteni, akiknél valóban indokolt a Bt-ből történő azonnali kiszállás és hajlandóak a relatíve magasabb szolgáltatási díjat megfizetni.
Akiknek nem tudjuk azonnali Bt átvétel keretében a gyors kiszállást biztosítani, azoknak Kft-vé való átalakulást vagy Kft-vel való összeolvadást tudunk megoldani, mérsékeltebb szolgáltatási díjért, de relatíve hosszabb átfutással (4-6 hónap).
Mind az azonnali Bt átvételre, mind az átalakulásra, illetve összeolvadásra az adott Bt gazdálkodási adatainak ismeretében (főkönyv) tudunk konkrét ajánlatot adni.

Cégeladás, cégvásárlás hasznos infó 5# – Feleslegessé vált cégek eladásának főbb okai

A feleslegessé vált cégek eladása leggyakrabban az alábbi esetekben merül fel:
– nincs a cégnek árbevétele, költséges a fenntartása
– külföldre költözés miatt
– jogi összeférhetetlenség miatt, olyan esetekben, amikor elvárás, hogy ne legyen vállalkozása az adott személynek
– kiöregedés, nyugdíjba vonulás miatt
Fenti problémák közül egyidejűleg több is felmerülhet, ilyenkor szokott felmerülni a cégeladás gondolata. Sürgős esetben – azaz, ha nincs idő kivárni a cégeladás néhány hónapos átfutási idejét – a Céghmester szolgáltatási díj ellenében azonnal átveszi a céget. Bővebb infó: Feleslegessé vált cégek azonnali átvétele menüpontban; telefon: Ardai Attila 06-20-949-2069

Cégeladás, cégvásárlás hasznos infó 6# – Feleslegessé vált cégek eladásának menete

1. Telefonos vagy e-mailes megkeresés a cégeladás szándékával
2. Cégadatok megküldése részünkre
3. A cég ellenőrzése, kritikus kérdések tisztázása (ha van ilyen)
4. Szóbeli megállapodás a vételárról és a közvetítési díjról
5. Hirdetés, kiajánlás
6. Vevőjelölt jelentkezése esetén egyeztetés az eladóval és a könyvelővel, kaució bekérése a vevőjelölttől
7. Megállapodás esetén a jogi és az ügyviteli átadás megszervezése az eladóval, a vevővel, a könyvelővel és az eljáró ügyvéddel egyeztetve
8. Sikeres egyeztetés esetén jogi és ügyviteli átadás-átvételi aktus, benne az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítése a közvetítőiroda koordinálásával (időigény: kb. 1-1,5 óra ügylettől függően)

Cégeladás, cégvásárlás hasznos infó 7# – Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv jogi jelentősége:

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv – sikeres közvetítést követően – a felek jogi védelmét szolgálja. A felek utólag (pl. a hatóságok részére) ezzel okirattal bizonyítják az ügylet rendezettségét és jogszerűségét. A szakszerűen és precízen elkészített átadás-átvételi jegyzőkönyvnek minimálisan tartalmaznia kell az átadás-átvételre kerülő iratokat; a cég továbbkönyveléséhez feltétlenül szükséges információkat (mellékelve az aktuális főkönyvvel); a felek aktuális teendőit; a felek megfelelő jognyilatkozatait a későbbi problémák megelőzése esetére; működő cégek esetén készlet- és eszközleltárt, stb. (lásd még hasznos infó 10#)

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésének díját közvetítés esetén a közvetítési díj tartalmazza. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítését – tanácsadóként – abban az esetben is vállaljuk, ha nem a Céghmester közvetítette a cégeladást, illetve a cégvásárlást. Ebben az esetben az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésének díja: 40.000-500.000 Ft, munkától, feladattól függően.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítését mind a cégeladónak, mind a cégvásárlónak célszerű maximális figyelemmel és gondossággal kezelni, hiszen mindkét félnek egyformán érdeke, hogy az 5 éves általános elévülési időn belül (pl.: a hatóságok részére) bizonyítani tudja az ügylet jogszerűségét és rendezettségét. Az átadás-átvételi aktushoz eladói részről célszerű a könyvelő személyes közreműködését kérni az átadás-átvétel napján aktuális főkönyvi kivonat és a kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészítésében.

Cégeladás, cégvásárlás hasznos infó 8# – Működő cégek eladásának főbb okai

A Céghmester praxisában a leggyakoribb ok a kiöregedés, illetve nyugdíjazás, ebben az élethelyzetben olyan idősebb vállalkozók kínálják cégüket eladásra, ahol nincs a családban olyan személy, aki továbbvinné a vállalkozást.
Szintén gyakori eladási ok, hogy az adott vállalkozás vezetője, tulajdonosa mással szeretne foglalkozni, ezért kiszáll az adott vállalkozásból és azt megpróbálja eladni.
Olyanok is vannak, akik üzletszerűen azzal foglalkoznak, hogy beindítanak, felfejlesztenek egy adott vállalkozást és amikor már önálló és jól megy, akkor eladják.
Abban az élethelyzetben amikor a vállalkozás “motorja”, “megszemélyesítője” elhalálozik és az örökösök nem tudják/nem akarják továbbvinni az üzletet, szintén a cégeladás az egyik alternatíva.

Cégeladás, cégvásárlás hasznos infó 9# – Működő cégek közvetítésének menete

1. Telefonos vagy e-mailes megkeresés a cégeladás szándékával
2. Cégadatok megküldése részünkre
3. A cég ellenőrzése, kritikus kérdések tisztázása (pl. eladható-e egyáltalán a cég)
4. Részletekbe menő szóbeli egyeztetés az eladás menetéről, a legfontosabb kérdésekről
5. Megegyezés esetén írásbeli megállapodás a vételárról, a közvetítési díjról és az egyéb feltételekről
6. Fentiek alapján az eladó cég hirdetése, kiajánlása a Céghmester által
7. Vevőjelölt jelentkezése esetén egyeztetés az eladóval és a könyvelővel, a szükséges információk megadása az érdeklődő részére
8. Komoly érdeklődés esetén előszerződés/előmegállapodás megkötése, ezzel egyidejűleg vételi szándékot megerősítő összeg (1-2%) bekérése a vevőjelölttől
9. Végleges megállapodás esetén foglaló bekérése a vevőjelölttől; ezt követően a jogi és az ügyviteli átadás megszervezése az eladóval, a vevővel, a könyvelővel és az eljáró ügyvéddel egyeztetve
10. Sikeres egyeztetés esetén jogi és ügyviteli átadás-átvételi aktus végigvitele, benne a végleges adásvételi szerződés (mely tartalmazza a vételárhátralék összegét, annak megfizetési módját és határidejét), az átadás-átvételi jegyzőkönyv és a kapcsolódó dokumentumok (pl. eszköz- és készletleltár, stb.) elkészítése a közvetítőiroda koordinálásával, melynek időigénye ügylettől függően akár több nap is lehet

Cégeladás, cégvásárlás hasznos infó 10# – Átadás-átvételi jegyzőkönyv minimális tartalma (feleslegessé vált cégek és működő cégek átadása esetén)

1. Átadott cégiratok
2. Átadott könyvelési iratok
3. Tárgyi eszközök, készletek, stb.
4. Pénzeszközök
5. Tartozások, egyéb kötelezettségek
6. Munkavállalók listája (név, pozíció, stb.)
7. Adózási kérdések, ÁFA, stb. Adófolyószámla rögzítése
8. Betanítás, tovább közreműködés
9. Egyéb szakmaspecifikus kérdések (pl. működési engedély, pénztárgép, számlázóprogram, weboldal, stb.)
10. Titoktartás
11. Adatvédelem
(lásd még hasznos infó 7#)

Cégeladás, cégvásárlás hasznos infó 11# – Tartozásos cég kontra veszteséges cég

Sokan összekeverik a tartozásos cégeladás és a veszteséges cégeladás jogi fogalmait.
Tartozásos cég azt jelenti, hogy a cég könyvelésében kötelezettség van, mely lehet köztartozás, szállítói tartozás, tagi kölcsön vagy egyéb kölcsön tartozás is.
A Céghmester tartozásos céget nem közvetít.
A veszteséges cégeladás jogi fogalma teljesen más, a veszteség azt jelenti, hogy a társaság gazdálkodása veszteséges, ami nem feltétlenül jár együtt tartozással vagy köztartozással.
Fontos tudni, hogy a hitelre, pályázatra alkalmas cégek soha nem lehetnek veszteségesek és tartozásuk sem lehet.

Cégeladás, cégvásárlás hasznos infó 12# – Cégeladás utáni felelősség

Meg kell különböztetni a tulajdonosi felelősséget és az ügyvezetői felelősséget.
A tulajdonos felelőssége – főszabályként – az eladás napjával megszűnik.
Az ügyvezető felelőssége – főszabályként – az ügyvezetés időszakára a polgárjogi elévülés szabályai és az ART. szerint is 5 évig fennmarad. Leggyakoribb probléma a Kft. eladása utáni felelősség, különösen az egyszemélyes Kft-k eladása esetén, ahol sok esetben összekeverik a tagi, illetve az ügyvezetői felelősséget.

Cégeladás, cégvásárlás hasznos infó 13# – Mit jelent a Céghmester felelős közvetítése

Először: nemcsak összehozzuk a feleket, hanem szakmailag, jogilag, számvitelileg (könyvelés), pénzügyileg végigvezetjük a cégátadás folyamatát elejétől a végéig.
Másodszor: munkánkért pénzügyi és jogi felelősséget vállalunk.
Harmadszor: Felelősségvállalásunk részleteit, illetve feltételeit feleslegessé vált cégek esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, működő cégek esetén a megbízási szerződésben rögzítjük.

Cégeladás, cégvásárlás hasznos infó 14# – Cégvásárlási kaució részletes és pontos szabályai

A cégvásárlási kaució a megvásárlásra kiszemelt eladó cég foglalására szolgál, melynek minimális összege 90.000 Ft. A kaució fizethető személyesen a Céghmester csoport cégközvetítési munkatársainál; banki befizetéssel vagy banki átutalással a közvetítőiroda által megadott utalási adatok alapján.
A vevőjelölt a kaució megfizetésétől számított 15 napon belül köteles a megfelelő adatokat szolgáltatni a közvetítőiroda részére az erre szolgáló adatlap alapján, személyesen vagy email-ben, ellenkező esetben a befizetett kauciót elveszítheti. A vevőjelölt a befizetett kauciót elveszíti, ha az ügylettől egyoldalúan visszalép, illetve, ha nem tartja be az ügylet kapcsán létrejött írásbeli/szóbeli megállapodásokat, határidőket.
Ha egy cég megvásárlására több kaució érkezik, úgy a céget a legelső kauciót befizető (nap, óra, perc alapján) jogosult megvásárolni, a többi befizető részére a kaució visszajár.
A kaució banki befizetéssel vagy banki átutalással történő megfizetéséhez a közvetítő email-ben úgynevezett utalási adatokat szolgáltat (cégnév, bankszámlaszám, összeg, közlemény); ennek alapján kell a kaució fizetést teljesíteni.
Az elfogadott, sikeresen befizetett kaució a közvetítőiroda szolgáltatási díjába kerül beszámításra.
A kaució megfizetését, illetve sikeres elfogadását követően kezdődik a szükséges adatok, teendők, időpontok egyeztetése, az ügyvéd előtti aláírás, illetve az átadás-átvétel megszervezése, melyhez a vevőjelöltektől maximális és pontos együttműködést kérünk és várunk el.
Az el nem fogadott kauciót közvetítő a befizető részére 3 munkanapon belül – a befizető által kért módon – visszafizeti.

Segítünk:

Ardai Attila

06-20-949-2069

 

Szándékaink szerint a Céghmester a rendszerető és rendszerben gondolkodó, intelligens, megfontolt, ésszerű kockázatokat vállaló, kevésbé árérzékeny mikro- és kisvállalkozóknak kíván szakszerű, intelligens, gyors, átfogó és rendszerezett problémamegoldásokat nyújtani, minden esetben a Megbízónk/Ügyfelünk jogi, pénzügyi és személyes érdekeinek az elsődlegessége alapján.

Tájékoztatjuk Érdeklődőinket és Ügyfeleinket,hogy a cégünk nevéhez (Céghmester) megtévesztésig hasonló cegmester.com, illetve cehmester.hu oldalakhoz és azok üzemeltetőihez semmi közünk, azoktól mind szakmailag, mind etikailag maximálisan elhatárolódunk! Ugyancsak elhatárolódunk az ehhez hasonló etikájú, szellemiségű, olcsó vagy olcsónak látszó szolgáltatásokat kínáló vállalkozások szakmailag – olykor-olykor büntetőjogilag is – aggályos ajánlataitól, tevékenységétől.

Bónusz a sikeredhez – kerülj be a kiváltságos kisebbségbe

Tudtad, hogy az induló vállalkozások 80%-a 1 éven belül ellehetetlenül, azaz tönkre megy vagy be sem indul?!

Csak 20% éli túl az első évet és ezeknek is csak a 20%-a éli túl az első 5 évet!

Ha szeretnél a sikeres 20%-ba vagy még inkább a kiváltságos 4%-ba tartozni, jelentkezz személyes, kis csoportos üzletépítési konzultációnkra, ahol ráállítjuk az agyadat a sikeres üzleti gondolkodásra, illetve a leggyakoribb buktatók felismerésére és elkerülésére!

Részvételi feltétel: nettó 150.000 Ft értékű szolgáltatási díj megfizetése fél éven belül

Konzultáció időtartama: 60-90 perc

Konzultáció helye: cégünk központi irodája, 1154 Budapest, Damjanich János utca 2.

Részvételi létszám: 1 vállalkozástól maximum 3 fő

Lemondási kaució: 20.000 Ft / fő

Konzultáció tematikája
– üzleti struktúra/szervezet felépítése
– vezetési alapok
– marketing, értékesítés, árazás
– adminisztrációtól az adózásig
– ne dőlj be a “lehúzás”-nak, inkább tanulj meg néhány jogi trükköt
– a sikeres ügyvitel titkai – ne hagyd, hogy bedaráljon a mókuskerék
– könyvek, amelyeket el kell olvasnod

Ha nem csak mi akarjuk, hogy a kiváltságos 4%-ba tartozz, hanem Te is és ezért hajlandó vagy tenni is (azaz nem csak ábrándozol a sikerről), akkor jelentkezz és gyere el!

Jelentkezés: Leskó Veronika, 06-20-571-5710