Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődőnk!

Alábbi problémáinak megoldásában gyorsan, soron kívül segítünk:
Szerdánként hosszított nyitvatartás a központi irodában azoknak, akik napközben dolgoznak!

Azonnali cégalapítás garanciával 1-3 munkanap alatt, azoknak is, akiknek máshol elnyújtották, elrontották! Kárpátaljai és erdélyi magyarok részére állandó lakcím és adókártya ügyintézésében segítünk. Ardai Bálint   Telefon:06-20-476-6105 Dánielné Kormány Mónika   Telefon:06-20-803-1133

Adóellenőrzések menedzselése Felkészítés nyilatkozattételre, gyors önrevízió, észrevétel, fellebbezés, stb. Ardai Attila   Telefon:06-20-949-2069

Elmaradt bevallások, elmaradt könyvelés pótlása Pl. adóellenőrzés, kényszertörlés, felszámolás, cégeladás esetén Katából kiesett vállalkozások könyvelése 20.000 Ft+áfa fix díjért, mely 1 fő bérszámfejtését is tartalmazza. Czene Virág   Telefon:06-20-924-0590

Feleslegessé vált cégek közvetítése, azonnali átvétele garanciával Pl. éves ÁFA-bevalló cégek gyors eladása végelszámolás helyett Ardai Attila   Telefon:06-20-949-2069


Cégadásvétel fontos infók …Cégeladás, cégvétel, cégadásvétel, cégközvetítés fontos infók, hasznos tanácsok

Saját érdekében kérjük, ne döntsön sem cégeladásról, sem cégvásárlásról, amíg az itt található fontos információkat, hasznos tanácsokat nem tanulmányozta.

Cégeladás, cégvétel hasznos infó 1# – Cégadásvétel jogi jelentése

A cégadásvétel jogi értelemben az adott cég üzletrészeinek (Kft-nél), részvényeinek (Zrt-nél) 100%-ának eladását jelenti.

Tehát a kifejezés jogilag kicsit pontatlan, konyhanyelvi, kicsit szlenges (pl. “megyek céget venni”; “eladom a cégemet”)

A Céghmester kifejezetten magyarországi bejegyzésű cégek adásvételének közvetítésével, főleg Kft.-k és Zrt.-k adásvételének közvetítésével foglalkozik. Tagi kölcsön és kisebb tartozás – amennyiben arra a cégvagyon fedezetet nyújt – általában nem akadálya a cégeladásnak, cégadásvételnek, illetve a cégközvetítésnek.

Cégeladás, cégvétel hasznos infó 2# -Cégadásvétel jogi akadályai

A cégeladásnak kifejezetten jogi akadálya, ha a jegyzett tőke nincs teljes egészében rendelkezésre bocsátva (“befizetve”). Ebben az esetben az az üzletrész, amelyet ez a probléma érint – a Cégtörvény hatályos rendelkezése szerint – nem átruházható.

Szintén jogi akadály, ha bármelyik üzletrészre végrehajtás, lefoglalás, elidegenítési tilalom van bejegyezve.

Ugyancsak jogi akadálya a cégeladásnak, illetve cégközvetítésnek, ha valamelyik tulajdonos nem kívánja eladni üzletrészét “külsős” vevőnek. A tagoknak az üzletrész megvásárlására elővásárlási joguk van, melynek részleteit a Ptk., illetve a Ctv. szabályozza.

Tanácsunk: ne ajánlják a céget eladásra, amíg a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátása teljes egészében nem történt meg, illetve amíg a cégeladást illetően a tagok között nincs egységes ügyleti akarat.

Cégeladás, cégvétel hasznos infó 3# – Az eladó cégek főbb típusai

Feleslegessé vált cégről beszélünk, ha a cég tartósan nem működik, azaz nincs árbevétele, illetve nincsenek üzleti tranzakciók. Az ilyen cégek fenntartása felesleges, csak költséget, illetve veszteséget produkálnak.
Működő cégről beszélünk, ha az üzletszerűen működik, vannak eszközei, személyzete, know-how-ja, ezekből eredően árbevétele, nyeresége.
A két típust az értékesítés során célszerű markánsan megkülönböztetni, egyrészt az ár miatt, másrészt eladási folyamat-procedúra miatt. A feleslegessé vált cégek olcsók, általában néhány százezer forintba kerülnek, átadás-átvételük viszonylag egyszerű, míg a működő cégek több tíz vagy több száz millió forintba is kerülhetnek; az eladásuk, illetve az átadás-átvételük pedig összetett, olykor bonyolult feladat.

Cégeladás, cégvétel hasznos infó 4# – Mit jelent a Céghmester felelős közvetítése

Először: nemcsak összehozzuk a feleket, hanem szakmailag, jogilag, számvitelileg (könyvelés), pénzügyileg végigvezetjük a cégátadás folyamatát elejétől a végéig.
Másodszor: munkánkért pénzügyi és jogi felelősséget vállalunk.
Harmadszor: Felelősségvállalásunk részleteit, illetve feltételeit feleslegessé vált cégek esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, működő cégek esetén a megbízási szerződésben rögzítjük.

Cégeladás, cégvétel hasznos infó 5# – Feleslegessé vált cégek eladásának főbb okai

A feleslegessé vált cégek eladása az alábbi esetekben merül fel:
– nincs a cégnek árbevétele, költséges a fenntartása
– kiöregedés, visszavonulás miatt
– külföldre költözés miatt
– jogi összeférhetetlenség miatt, olyan esetekben, amikor elvárás, hogy ne legyen vállalkozása az adott személynek
Fenti problémák közül egyidejűleg több is felmerülhet, ilyenkor szokott sürgős lenni a cégeladás. Sürgős esetben a Céghmester – díjazás ellenében – azonnal átveszi a céget. Bővebb infó: Ardai Attila 06-20-949-2069

Cégeladás, cégvétel hasznos infó 6# – Feleslegessé vált cégek eladásának menete

1. Telefonos vagy e-mailes megkeresés a cégeladás szándékával
2. Cégadatok megküldése részünkre
3. A cég ellenőrzése, kritikus kérdések tisztázása (ha van ilyen)
4. Szóbeli megállapodás a vételárról és a közvetítési díjról
5. Hirdetés, kiajánlás
6. Vevőjelölt jelentkezése esetén egyeztetés az eladóval és a könyvelővel, kaució bekérése a vevőjelölttől
7. Megállapodás esetén a jogi és az ügyviteli átadás megszervezése az eladóval, a vevővel, a könyvelővel és az eljáró ügyvéddel egyeztetve
8. Sikeres egyeztetés esetén jogi és ügyviteli átadás-átvételi aktus, benne az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítése a közvetítőiroda koordinálásával (időigény: kb. 1-1,5 óra ügylettől függően)

Cégeladás, cégvétel hasznos infó 7# – Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv jogi jelentősége:

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv – sikeres közvetítést követően – a felek jogi védelmét szolgálja. A felek utólag (pl. a hatóságok részére) ezzel okirattal bizonyítják az ügylet rendezettségét és jogszerűségét. A szakszerűen és precízen elkészített átadás-átvételi jegyzőkönyvnek minimálisan tartalmaznia kell az átadás-átvételre kerülő iratokat; a cég továbbkönyveléséhez feltétlenül szükséges információkat (mellékelve az aktuális főkönyvvel); a felek aktuális teendőit; a felek megfelelő jognyilatkozatait a későbbi problémák megelőzése esetére; működő cégek esetén készlet- és eszközleltárt, stb.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésének díját közvetítés esetén a közvetítési díj tartalmazza. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítését – tanácsadóként – abban az esetben is vállaljuk, ha nem a Céghmester közvetítette a cégeladást, illetve a cégvásárlást. Ebben az esetben az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésének díja: 40.000-500.000 Ft + ÁFA, munkától, feladattól függően.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítését mind a cégeladónak, mind a cégvásárlónak célszerű maximális figyelemmel és gondossággal kezelni, hiszen mindkét félnek egyformán érdeke, hogy az 5 éves általános elévülési időn belül (pl.: a hatóságok részére) bizonyítani tudja az ügylet jogszerűségét és rendezettségét. Az átadás-átvételi aktushoz eladói részről célszerű a könyvelő személyes közreműködését kérni az átadás-átvétel napján aktuális főkönyvi kivonat és a kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészítésében.

Cégeladás, cégvétel hasznos infó 8# – Működő cégek eladásának főbb okai

A Céghmester praxisában a leggyakoribb ok a kiöregedés, illetve nyugdíjazás, ebben az élethelyzetben olyan idősebb vállalkozók kínálják cégüket eladásra, ahol nincs a családban olyan személy, aki továbbvinné a vállalkozást.
Szintén gyakori eladási ok, hogy az adott vállalkozás vezetője, tulajdonosa mással szeretne foglalkozni, ezért kiszáll az adott vállalkozásból és azt megpróbálja eladni.
Olyanok is vannak, akik üzletszerűen azzal foglalkoznak, hogy beindítanak, felfejlesztenek egy adott vállalkozást és amikor már önálló és jól megy, akkor eladják.
Abban az élethelyzetben amikor a vállalkozás “motorja”, “megszemélyesítője” elhalálozik és az örökösök nem tudják/nem akarják továbbvinni az üzletet, szintén a cégeladás az egyik alternatíva.

Cégeladás, cégvétel hasznos infó 9# – Működő cégek közvetítésének menete

1. Telefonos vagy e-mailes megkeresés a cégeladás szándékával
2. Cégadatok megküldése részünkre
3. A cég ellenőrzése, kritikus kérdések tisztázása (pl. eladható-e egyáltalán a cég)
4. Részletekbe menő szóbeli egyeztetés az eladás menetéről, a legfontosabb kérdésekről
5. Megegyezés esetén írásbeli megállapodás a vételárról, a közvetítési díjról és az egyéb feltételekről
6. Fentiek alapján az eladó cég hirdetése, kiajánlása a Céghmester által
7. Vevőjelölt jelentkezése esetén egyeztetés az eladóval és a könyvelővel, a szükséges információk megadása az érdeklődő részére
8. Komoly érdeklődés esetén előszerződés/előmegállapodás megkötése, ezzel egyidejűleg vételi szándékot megerősítő összeg (1-2%) bekérése a vevőjelölttől
9. Végleges megállapodás esetén foglaló bekérése a vevőjelölttől; ezt követően a jogi és az ügyviteli átadás megszervezése az eladóval, a vevővel, a könyvelővel és az eljáró ügyvéddel egyeztetve
10. Sikeres egyeztetés esetén jogi és ügyviteli átadás-átvételi aktus végigvitele, benne a végleges adásvételi szerződés (mely tartalmazza a vételárhátralék összegét, annak megfizetési módját és határidejét), az átadás-átvételi jegyzőkönyv és a kapcsolódó dokumentumok (pl. eszköz- és készletleltár, stb.) elkészítése a közvetítőiroda koordinálásával, melynek időigénye ügylettől függően akár több nap is lehet

Cégeladás, cégvétel hasznos infó 10# – Átadás-átvételi jegyzőkönyv minimális tartalma (feleslegessé vált cégek és működő cégek átadása esetén)

1. Átadott cégiratok
2. Átadott könyvelési iratok
3. Tárgyi eszközök, készletek, stb.
4. Pénzeszközök
5. Tartozások, egyéb kötelezettségek
6. Munkavállalók listája (név, pozíció, stb.)
7. Adózási kérdések, ÁFA, stb. Adófolyószámla rögzítése
8. Betanítás, tovább közreműködés
9. Egyéb szakmaspecifikus kérdések (pl. működési engedély, pénztárgép, számlázóprogram, weboldal, stb.)
10. Titoktartás
11. Adatvédelem

Segítünk:

Ardai Attila

06-20-949-2069