Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődőnk!

Alábbi problémáinak megoldásában gyorsan, soron kívül segítünk:

Elmaradt bevallások, NAV tartozások, részletfizetés, házipénztár problémák Gyors és legális megoldása azoknak is, akiknek a jelenlegi könyvelője nem tudja vagy nem akarja megoldani. Czene Virág   Telefon:06-20-924-0590

Azonnali cégalapítás garanciával 1-3 munkanap alatt, azoknak is, akiknek máshol elnyújtották, elrontották! Kárpátaljai és erdélyi magyarok részére állandó lakcím és adókártya ügyintézésében segítünk. Ardai Bálint   Telefon:06-20-476-6105 Dánielné Kormány Mónika   Telefon:06-20-803-1133

Feleslegessé vált cégek közvetítése, azonnali átvétele garanciával Pl. éves ÁFA-bevalló cégek gyors eladása végelszámolás helyett Ardai Attila   Telefon:06-20-949-2069

Adóellenőrzések menedzselése Felkészítés nyilatkozattételre, gyors önrevízió, észrevétel, fellebbezés, stb. Ardai Attila   Telefon:06-20-949-2069


Kézbesítési megbízottNEM TALÁL MEGFELELŐ KÉZBESÍTÉSI MEGBÍZOTTAT? SEGÍTÜNK!

 

Hol és hogyan köthet a Céghmesterrel kézbesítési megbízotti szerződést?

1. A Céghmesterrel megkötendő kézbesítési megbízotti szerződését saját ügyvédje előtt is aláírhatja és az első év díját nála kifizetheti! (Nem kell időt, pénzt és energiát pazarolni az utazásra, sőt az ügyvédje által végzett plusz munka ügyvédi díját is mi fizetjük, az ügyvéddel történő megegyezésünk alapján.) Amennyiben szeretné saját ügyvédje előtt megkötni kézbesítési megbízotti szerződését, hívja Tamás Mária üzletágvezetőt a 06-20-589-0900 mobilszámon vagy a 06-1-410-7997-es központi számunkat! (A Céghmester megérti és segíti azokat, akik ragaszkodnak saját ügyvédjükhöz!)

2. Kézbesítési megbízotti szerződését már a Céghmester Városligeti irodájában is megkötheti.

 

FENNAKADT AZ ADÓREGISZTRÁCIÓN? NEM KAP ADÓSZÁMOT?

 Nem sikerült az adóregisztráció? Összeférhetetlenségi problémák? Emiatt nem tud céget alapítani, módosítani? Segítünk megoldani ezt a problémát is! Bővebb infó: 06-20-949-2069 vagy http://cegproblemak.hu/adoregisztracio

 

Kézbesítési megbízott, kézbesítési megbízotti jogviszony

A kézbesítési megbízotti jogviszony lényege, hogy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve egyéb külföldi szervezet magyar gazdasági társaságban való érdekeltsége esetén hivatalos küldeményeinek jobb, biztosabb kézbesíthetősége érdekében kézbesítési megbízottat kell megbízni, aki a külföldi érdekelt fél részére a hivatalos küldeményeket kézbesíti.

 

A Céghmester akkor is vállal kézbesítési megbízotti szolgáltatást, ha az adott cég alapításának, módosításának előkészítésében nem közreműködik, illetve, ha székhelyszolgáltatásának ügyintézésével és/vagy könyvelésével nem őt bízzák meg.

Kézbesítési megbízott díjazásunk: 40.000 Ft+ÁFA/év, többtagú cég esetén kézbesítési megbízott díjazásunkból kedvezményt adunk.

Ingyen cégalapítás konstrukcióink igénybevétele esetén kézbesítési megbízott díjazásunkból 50% kedvezményt biztosítunk.

Tisztelt Ügyfelünk!

Vigyázzon az olyan cégekkel, személyekkel, akik feltűnően olcsón vállalnak kézbesítési megbízotti megbízatást, esetükben ugyanaz a helyzet állhat elõ, mint az olcsó székhelyszolgáltatók esetében: át nem vett, ezért nem is kézbesített levelek, melyek különböző jogi bonyodalmakhoz, akár büntetõ eljárásokhoz is vezethetnek.
A kézbesítési megbízottnak célszerű precíz, pontos, ügyintézési képességgel rendelkeznie és az sem árt, ha az esetleges hatósági megkereséseket megfelelő talpraesettséggel, rutinnal tudja kezelni.

Fenti okok miatt célszerű a kézbesítési megbízott személyét üzleti alapon kiválasztani és kerülni a baráti, ismerősi alapon létrejövő kézbesítési megbízotti jogviszonyt, ugyanis üzleti alapú jogviszony esetében a pénzünkért joggal várunk el korrekt és megbízható – szerződésben rögzített – szolgáltatást.

A kézbesítési megbízott jogintézményéről a 2006. évi V. törvény (Cégtörvény) 31. §-a rendelkezik az alábbiak szerint:

“31. §. (2) Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkezõ természetes személy egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezetõ tisztségviselõi, valamint felügyelõbizottsági tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejû magánokiratot vagy közokiratot.
(3) A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég mûködésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendõ iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa. A bíróság vagy más hatóság által a kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat a kézbesítési megbízottnak történõ szabályszerû kézbesítést követõ tizenötödik napon a külföldi személy számára ismertté vált.
(4) A (2) bekezdés szerinti megbízás megszűnését követő 15 napon belül a kézbesítési megbízottnak a megbízás megszűnésének tényét a 36. § (5) bekezdése szerinti módon be kell jelentenie a cégbíróságnak.
(5) A (4) bekezdés szerinti tény bejelentésének elmulasztása esetén a cégbíróság a kézbesítési megbízottat a 34. § (2) bekezdésében meghatározott bírsággal sújthatja”

A kézbesítési megbízónak fontos tudnia, hogy a hatóság(ok) által a kézbesítési megbízott részére szabályszerűen kézbesített okirat esetében vélelmezi(k), hogy a küldemény tartalma a kézbesítési megbízott részére történő kézbesítést követő 15. napon a külföldi személy (kézbesítési megbízó) számára ismertté vált.
A kézbesítési megbízónak fontos tudnia, hogy a kézbesítési megbízott, a megbízónak felróható okból történő kézbesíthetetlenség („elköltözött”, „ismeretlen címzett”, „nem kereste” jelzések stb.) esetén a kézbesítési megbízót, vagy az õ cégét ért károkért felelősséget nem vállal!

A Céghmester – mint kézbesítési megbízott –  kézbesítési megbízójának elsősorban postai úton kézbesíti küldeményeit, a kézbesítési megbízó által megjelölt lakcímére.

Aki a Céghmestert bízza meg kézbesítési megbízotti teendőivel, lakcímén kívül más kézbesítési lehetőséget is megadhat kézbesítési megbízott részére annak érdekében, hogy küldeményeit gyorsan és biztosan megkapja, annak tartalmáról időben értesüljön. Ezek a kézbesítések történhetnek telefaxon vagy e-mail-ben. Ezekben az esetekben kézbesítési megbízó meghatalmazza a kézbesítési megbízottat, hogy a részére érkező küldeményeket felbontsa és azok tartalmát megfelelő módon továbbítsa. A Céghmester, mint kézbesítési megbízott a továbbítás (kézbesítés) tényét megfelelően igazolja a kézbesítési megbízó részére.

A kézbesítési megbízott, mint jogintézmény már korábban is létezett a magyar társasági jogban 1998-2006. között.

A Cégtörvény 2012. március 1-i hatályú változtatása a visszaélések visszaszorítása, illetve hitelezővédelmi megfontolások alapján állította újra vissza a kézbesítési megbízott jogintézményét, lényegileg változatlan formában.

A kézbesítési megbízott jogintézményének semmi köze a székhelyszolgálathoz, a kézbesítési megbízotti jogviszonynak csak külföldi érintettségű gazdasági társaság esetén van relevanciája.

 

SEGÍTÜNK:

 Az esti órákban és szombaton is hívható telefonszámunk:

Központi iroda: 06-1-410-7997

Hétköznap hívható munkatársaink:
Leskó Veronika 06-20-571-5710
Ardai Bálint 06-20-476-6105
Marosvölgyi Diána 06-20-296-2613
Dánielné Kormány Mónika 06-20-803-1133