Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődőnk!

Az alábbi problémák megoldásában gyorsan, soron kívül segítünk:

Azonnali cégalapítás garanciával!
1-3 munkanap alatt, azoknak is, akiknek máshol elnyújtották, elrontották!
Ardai Bálint   Telefon:06-20-476-6105

Adóellenőrzések menedzselése
Felkészítés nyilatkozattételre, gyors önrevízió, észrevétel, fellebbezés, stb.
Ardai Attila   Telefon:06-20-949-2069

Elmaradt bevallások, elmaradt könyvelés pótlása
Pl. adóellenőrzés, kényszertörlés, felszámolás, cégeladás esetén
Czene Virág   Telefon:06-20-924-0590

Feleslegessé vált cégek gyors közvetítése garanciával
Pl. éves ÁFA-bevalló cégek gyors eladása végelszámolás helyett
Ardai Attila   Telefon:06-20-949-2069


Nem árt tudniBAJBA KERÜLT?

Törölték adószámát? Kényszer végelszámolás, vagy felszámolás alá került? Szeretné befejezni tevékenységét?

SEGÍTÜNK! 06-20-940-4475, 06-20-949-2069, bővebb infó: www.cegproblemak.hu

Komoly vállalkozóknak érdemes tanulmányozni az alábbiakat:

NEM ÁRT TUDNI

I.

Vállalkozás? Társadalmi szervezet?

Lássunk tisztán az alapítvány, egyesület, közhasznú szervezet, nonprofit működés, Kft., Zrt., Bt. stb. fogalmainak útvesztőiben!

Fenti fogalmakat, kategóriákat sokan összekeverik, összemossák, ezért célszerű ezeket tisztázni:

Az alapítványokat, az egyesületeket, társadalmi szervezeteket azért hozzák létre, hogy önkéntesen és önzetlenül segítsék a kisebb vagy nagyobb közösségeket, illetve társadalmat, ezért hívjuk ezeket közhasznú szervezeteknek is. A társadalmi szervezeteknek nem céljuk a profitszerzés, ha mégis képződik profit, akkor azt a szervezet céljainak támogatására fordítják, így nyer értelmet az ilyen szervezetek nonprofit megjelölése. A törvényben meghatározott korlátozások között ma már a társadalmi szervezetek is végezhetnek üzletszerű tevékenységet azért, hogy a képződött profitból a céljaiknak megfelelő tevékenységet támogassák.

Ehhez képest a gazdasági társaságok (pl. Kft., Zrt., Bt.) kifejezetten profitszerző célzattal jönnek létre. Ők is a társadalmat szolgálják – látják el, de kifejezetten üzleti – vállalkozási alapon. Ugyanakkor – mivel életünkben egyre nagyobb szerepe van mások önzetlen segítésének, illetve a társadalmi felelősségvállalásnak – a gazdasági társaságok is elláthatnak közhasznú célokat és működhetnek nonprofit jelleggel. Ezek az ún. nonprofit gazdasági társaságok, általában nonprofit Kft., nonprofit Zrt., nonprofit Bt.

Összefoglalva: az alapítványok, egyesületek, illetve társadalmi szervezetek elsődlegesen a társadalom meghatározott célú támogatására, segítésére jönnek létre; míg a gazdasági társaságok – leggyakrabban korlátolt felelősségű társaság (Kft.), részvénytársaság (Zrt., Nyrt.), betéti társaság (Bt.) – elsődlegesen profitszerző célzattal üzletszerű működésre jönnek létre.

A két terület között egyre gyakoribbak – a törvényekben szabályozott – oda-vissza átfedések.

 

NEM ÁRT TUDNI

II.

Törzstőke, alaptőke


A törzstőke (a számviteli törvényben: jegyzett tőke) korlátolt felelősségű társaság Cégbíróságon bejegyzett tőkéje. A törzstőke a tulajdonosok által a társaság rendelkezésére bocsátott vagyon, mely a törzsbetétek összessége. A törzstőke nem lekötött tőke – az a működés során felhasználható. A törzstőkét elvonni, csorbítani nem lehet.A törzstőke nem bevétele a társaságnak, a törzstőke a társaság rendelkezésére véglegesen juttatott tőke (készpénz vagy apport). A részvénytársaság induló vagyonát alaptőkének hívjuk.

Törzstőke/alaptőke befizetés

A törzstőke befizetéséhez a Kft. bejegyzését követő 8 napon belül kell bankszámlát nyitni és arra a társasági szerződésben (alapító okiratban) rögzített mértékű törzstőkét befizetni. A törzstőke befizetésének banki igazolására a Cégbíróságnak nincs szüksége, azonban azt meg kell őrizni a cég iratai között.

Zrt. esetében az alapszabályban rögzített alaptőkét a cégbírósági beküldés előtt kell a társaság bankszámláján elhelyezni. Az alaptőke befizetésérõl szóló pénzintézeti igazolást csatolni kell a cégbejegyzési kérelem mellékleteihez, ennek hiányában a Zrt. alapítás cégbejegyzési kérelme nem nyújtható be a Cégbíróságra.

NEM ÁRT TUDNI

III.

Székhelyszolgálat, könyvelés

ÚJ! ÚJ! ÚJ!

Ha ránk bízza székhelyszolgáltatását, könyvelését, visszatérítjük a cégalapítás / cégmódosítás munkadíját akkor is, ha azt nem a Céghmester, illetve szerződött ügyvédei végzik. Bővebb infó: 06-20-571-5710, 06-20-803-1133, 06-20-585-6605

A Céghmester segít Ügyfeleinek székhelyszolgáltatásban, illetve könyvelésben. A Céghmester 7 budapesti irodában kb. 1200 vállalkozásnak  nyújt székhelyszolgáltatást. Székhelyszolgáltatási szerzõdés megkötése a Céghmester központjában történhet.

A Céghmester könyvelőirodája jelenleg kb. 300 vállalkozás könyvelését, bérszámfejtését végzi, szerződéskötés a Céghmester központi irodájában, illetve könyvelő irodájában is lehetséges.

 

NEM ÁRT TUDNI

IV.

Cégjegyzékszám, KSH szám, adószám, adószám felfüggesztés

A Cégjegyzékszám szerkezete:

                         00 –      00 –    000000

                          ¡         ¡           ¡

cégnyilvántartás   cégforma     a cég egyéni

területi kódja          kódja         nyilvántartási száma

                                  

A KSH szám szerkezete:

   00000000    – 0000–     000 –   00

             ¡           ¡          ¡       ¡

adószám elsõ   fõtevé-  KSH    cégnyilvántartás

nyolc száma    kenység  forma-  területi kódja

                       TEÁOR    kód

                       száma

 

Az adószám szerkezete:

00000000–     0 –       00

            ¡      ¡          ¡

  az adózó     egyéni   APEH

nyilvántartási  ÁFA kör  területi kódja

      száma        kód

 

Az adószám felfüggesztésének következményei 

– Az adószám felfüggesztés időtartama alatt befogadott számlák után az adólevonási jog nem gyakorolható.

– Az adószám felfüggesztés tényéről az adóhatóság nem értesíti az adózót, tehát az nem biztos, hogy tudomást szerez róla.

– Az adószám felfüggesztésének ténye a cégjegyzékbe bejegyzésre kerül, tehát üzleti partnerei értesülhetnek róla.

– A Cégbíróság felhívja a céget a törvényes működés helyreállítására, de ha azt elmulasztja, törlik az adószámát.

– A törvénytelen működést mind az APEH, mind a Cégbíróság bírsággal szankcionálhatja, de a legnagyobb veszteség (akár több 10 vagy 100 millió forint) üzleti partnerek bizalmának elvesztéséből adódhat. 

NEM ÁRT TUDNI

V.

CÉGVÉG?

Mit tehetünk, ha feleslegessé vált cégünk?

Végelszámolás – felszámolás – cégeladás

Fenti témákról jogi képzéseinken kaphat bővebb tájékoztatást!

Jelentkezési infók: http://vallalkozasinditas.net/meghivo-jogi-kepzeseinkre