3 napos cégbejegyzési garancia

Garanciáink

Tájékoztatjuk Tisztelt Érdeklődőinket és Ügyfeleinket, hogy a Céghmester üzletfilozófiájának fontos része, hogy minden tevékenységünk átlátható, kiszámítható legyen. Tevékenységeink időbeli kiszámíthatósága céljából minden olyan szolgáltatásunkhoz, ahol ez lehetséges és értelme van, saját magunkra nézve kötelező határidőt rendelünk, melyet díjvisszatérítési garanciával erősítünk meg. Kérjük tanulmányozza garanciáinkat!

 

Díjvisszatérítési garancia az alábbi szolgáltatásokra:

I. Kft/Bt alapítás: 3/10 munkanapos cégbejegyzési garancia

II. Bt egyszerűsített vágelszámolás: 150 napos törlési garancia (kidolgozás alatt áll, még nem érvényesíthető)

III. Kft végelszámolás: 180 napos törlési garancia (kidolgozás alatt áll, még nem érvényesíthető)

IV. Alapítvány/egyesület alapítás: 120/150 napos nyilvántartásba vételi garancia

 

I. Kft/Bt alapítás: 3/10 munkanapos cégbejegyzési garancia

A Céghmester az általa személyesen ajánlott ügyvéd megbízása esetén 3 munkanapos cégbejegyzési garanciát vállal arra az esetre, ha a Céghmester, vagy az ügyvéd mulasztása miatt a cégbejegyzés nem történne meg az iratok benyújtásától számított 3 cégbírósági munkanapon belül.

Ha a cégbejegyzés az ügyvéd és/vagy a Céghmester mulasztása miatt nem történne meg 3 cégbírósági munkanapon belül, úgy a Céghmester visszatérít bruttó 20.000 Ft díjat.

Ha a cégbejegyzés az ügyvéd és/vagy a Céghmester mulasztása miatt nem történne meg 10 cégbírósági munkanapon belül, úgy a Céghmester a cégalapítás teljes költségét (Céghmester díja, ügyvéd díja, illeték, ügyfél azonosítás díja) visszatéríti.

A Céghmester, illetve az ügyvéd hibájának róható fel,

– ha minden adat és tény rögzítésre került, megtörtént az ügyvéd előtti aláírás, a megbízó minden szükséges okiratot rendelkezésre bocsátott és az ügyvéd az aláírástól számított legkésőbb 1 cégbírósági munkanapon belül nem nyújtotta be a cégbejegyzési kérelmet a Cégbíróságra!

– ha a Céghmester által az adóregisztrációs tanácsadás keretében alkalmasnak tartott személyt az Adóhatóság adóregisztrációs eljárás keretében elutasítja, és emiatt a cég részére nem állapít meg adószámot.

A megbízó, illetve ügyfél hibájának róható fel,

– ha a Céghmester által adóregisztrációs tanácsadás keretében nem javasolt, vagy korábbi céges előélete miatt adóregisztrációs szempontból nem, vagy nem egyértelműen véleményezhető személlyel alapítják meg a társaságot és az Adóhatóság az adott személyt elutasítja, illetve a cég részére az adószám megállapítását megtagadja.

– ha a megbízó pontatlan adatokat, tényeket ad meg és ezt legkésőbb az ügyvéd előtti aláíráskor nem jelzi és emiatt meghiúsul a cégbejegyzés. (Ez azt jelenti, hogy mindenkinek alaposan át kell olvasni az aláírásra előkészített iratokat, és ellenőrizni a megadott adatok pontosságát, illetve a megadott tények valódiságát – aláírás után nincs olyan, hogy az ügyvéd „elírta”.)

– ha a megbízó bármilyen adattal, ténnyel, nyilatkozattal, okirattal (pl. tulajdonosi befogadó nyilatkozat) adós marad, de ragaszkodik a cégiratok hiányos, pontatlan ügyvédi benyújtásához.

Ugyancsak feltétele a garanciának, hogy megbízás adáskor – Fővárosi és Pest megyei székhely kivételével – az illeték összege a Céghmester részére megfizetésre kerüljön.

Jelen garanciavállalás nem vonatkozik az ingyen cégalapítás konstrukciókra, valamint a cégmódosításokra.

A garancia beváltásának jogosultsága az ügyvédi elektronikus cégbírósági beküldési adatokból, illetve a Cégbíróság által küldött elektronikus cégbejegyző végzés adataiból egyértelműen megállapítható.

Garancia jogosultság esetén a Céghmester a jogosultság megállapítását követő 3 napon belül fizet.

Fenti garanciát a Céghmester önként, saját hitelességének és korrektségének tényszerű biztosítékaként ajánlja fel.

Fenti garanciavállalást a Céghmester önmagára nézve egyoldalú, kötelezettségvállaló jognyilatkozatnak tekinti.

 

II. Bt egyszerűsített végelszámolás: 150 napos törlési garancia (kidolgozás alatt áll, még nem érvényesíthető)

III. Kft végelszámolás: 180 napos törlési garancia (kidolgozás alatt áll, még nem érvényesíthető)

 

IV. Alapítvány/egyesület alapítás: 120/150 napos nyilvántartásba vételi garancia

Amennyiben alapítvány/egyesület alapítás esetén a nem jogerős nyilvántartásba vétel a Céghmester és/vagy a nyilvántartásba vételben közreműködő ügyvéd hibájából, mulasztásából nem történik meg a kérelem benyújtásától számított 120 napon belül, úgy a Céghmester önként visszatéríti a kifizetett munkadíj 50%-át.

Ha az alapítvány/egyesület nyilvántartásba vétele a Céghmester és/vagy a nyilvántartásba vételben közreműködő ügyvéd hibájából, mulasztásából nem történik meg a kérelem benyújtásától számított 150 napon belül, akkor a Céghmester visszatéríti a kifizetett munkadíj teljes összegét, azaz 100%-át. 

Tájékoztatjuk Érdelődőinket és Ügyfeleinket, hogy a garancia a Céghmester és a nyilvántartásba vételi eljárásban közreműködő ügyvéd hibátlan és gyors tevékenységére vonatkozik és azonnal megszűnik, ha megbízó nem működik együtt, nem tartja be a szóban, telefonon, írásban egyeztetett határidőket, illetve ha a Céghmester, az eljáró ügyvéd és a Törvényszék hivatalos értesítéseire, e-mailben, telefonon stb. történő megkereséseire nem, vagy késve reagál!

 

 

 

 

SEGÍTÜNK: 

 Állandóan, tehát az esti órákban és hétvégén is hívható telefonszámaink:

 Központi iroda: 06-1-410-7997

 Lurdy Tel/Fax: 06-1-456-1429, Lurdy mobil: 06-20-626-9194

  Hétköznap hívható telefonszámaink:

 06-20-571-5710

 06-20-803-1133

 06-20-940-4475

 06-20-940-4435

 06-20-217-1777

 06-20-422-2975

 

További fontos információk, hasznos tanácsok, problémamegoldások igényes és körültekintő ügyfeleink, érdeklődőink részére a 3 munkanapos cégbejegyzési garanciáról:

 

Problémamegoldás 1#

A gyors cégbejegyzésnek és a 3 munkanapos cégbejegyzési garanciának feltétele, hogy megbízás adáskor – Fővárosi és Pest megyei székhely kivételével – az illeték összege a Céghmester részére megfizetésre kerüljön. Azonnali cégalapítást nem Fővárosi, illetve nem Pest megyei székhelyű cégek esetében csak akkor vállalunk, ha a megbízó gondoskodik róla, hogy az illeték összege a Céghmester részére az adatfelvételt megelőző napig megfizetésre kerüljön. Fővárosi és Pest megyei székhelyű cégalapítások esetére jelentős számú illetéket tartunk rendelkezésre, egyéb megyék esetében viszont az ottani cégalapítások alacsony száma és kiszámíthatatlansága miatt nem tartunk rendelkezésre illetéket.

Hasznos tanács 1#

Bármennyire sürgős Önnek a cégalapítás, ne indítsa el annak ügyvédi/jogi teendőit, amíg nem tisztázta a cégalapítás több millió forintot jelentő preventív témaköreit!

A.) Cégalapítás adóregisztrációs és összeférhetetlenségi problémái

B.) Adó és járulék tervezés/megtakarítás milliókat jelentő szempontjai

C.) Üzleti tervezés kérdései

Fenti kérdések/témakörök tisztázására kérje tanácsadásunkat!

Fenti preventív kérdések figyelmenkívül hagyása, illetve helyes vagy helytelen megválaszolása között a különbség: 

 TÖBB MILLIÓ FORINT!!!