BemutatkozásCégnevünkről, küldetésünkről

A Céghmester a mai cég és a középkori céh kifejezések összevonásából jött létre.
Azt jelenti, hogy egyedi igényekre szabva, precízen, jó minõségben végezzük a munkánkat, úgy, ahogy a középkorban a hírneves céhek illetve az ezekben dolgozó mesteremberek tették.
A Céghmester küldetése a vállalkozók segítése, ezen belül különösen a mikro- és kisvállalkozások sikeres elindításának és fennmaradásának elõsegítése.

Cégtörténet

Vállalkozásunk 1996 õszén alakult kereskedelmi és szolgáltató vegyes profillal. 1997-98-tól tevékenységünk fokozatosan a vállalkozások segítésével és kidolgozásával kapcsolatos tevékenységekre irányult, látva ennek a szegmensnek piaci lefedetlenségét, illetve érzékelve a területen mûködõ vállalkozások olykor gyenge teljesítményét, professzionális “vállalkozássegítõ” termékcsoport kialakítását határoztuk el, melyet 1999. év végéig meg is valósítottunk.Elsõ ilyen szolgáltatásunk a cégalapítások és cégmódosítások szervezése, illetve folyamatának teljes körû koordinálása lett, melybe az adatfelvételtõl az adózással és bejelentési kötelezettségekkel kapcsolatos tájékoztatásokon és ügyintézéseken keresztül rengeteg minden beletartozik. A cégalapítás folyamatának minden olyan elemét illetve tevékenységét, amelyet a törvény szerint kizárólag jogi képviselõ végezhet, irodánk szerzõdött ügyvédei végzik.Második ilyen szolgáltatásunk a cégek (fõleg Kft.-k) adásvételének közvetítése lett, mely fõleg a hitel felvételre alkalmas, nagyobb forgalmú cégekre irányul.Harmadik vállalkozássegítõ szolgáltatásunk a székhelyszolgáltatás, mely külföldi és belföldi, kisebb forgalmú, jelentõs irodai hátteret nem igénylõ céges vállalkozások körében lett nagyon népszerû. A nagy létszámú ügyfélkör pozitív visszajelzései, sõt konkrét igényei alapján került sor 2004-tõl folyamatosan a könyvelési és számviteli szolgáltatások kiépítésére.

Az utóbbi idõkben a fenti – már klasszikusnak számító – tevékenységeket újabbakkal bõvítettük, illetve bõvítjük. Ezek a kisvállalkozások tipikus problémáinak megoldására (lásd. www.cegproblemak.hu oldal), valamint azok eredményesebb és hatékonyabb felépítésére, illetve megfelelõ vevõkör és üzleti kapcsolatok kiépítésének a  segítésére fókuszálnak (lásd. www.businessturbo.hu oldal).

A 2012-ben létrejövõ Cégmester a jövõ sikeres vállalkozóiért Szövetség a vállalkozó szellemû fiatalok segítését és üzleti nevelését célozza már akár általános iskolás kortól.
Közel másfél évtizedes mûködésünk során úgy tapasztaltuk, hogy szolgáltatásaink és üzleti elveink nagyban hozzájárultak több mint 12000 ügyfelünk sikeréhez.

Szponzorálás

A Céghmester – lehetõségei keretein belül – évek óta támogat gyermekeket gyógyító-nevelõ egyesületeket és intézményeket. 2006 óta cégünk a FORTUNA KSE karate egyesületet is támogatja, mely alapvetõen az utánpótlás nevelésre összepontosít. (Az egyesület legfiatalabb versenyzõi 6-7 éves korú gyermekek.) Ugyancsak 2006-ban rendeztük meg elõször a Céghmester Kupa utánpótlás karate versenyt, melyen közel ötszáz versenyzõ indult.