Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődőnk!

Alábbi problémáinak megoldásában gyorsan, soron kívül segítünk:

Elmaradt bevallások, NAV tartozások, részletfizetés, házipénztár problémák Gyors és legális megoldása azoknak is, akiknek a jelenlegi könyvelője nem tudja vagy nem akarja megoldani. Czene Virág   Telefon:06-20-924-0590

Azonnali cégalapítás garanciával 1-3 munkanap alatt, azoknak is, akiknek máshol elnyújtották, elrontották! Kárpátaljai és erdélyi magyarok részére állandó lakcím és adókártya ügyintézésében segítünk. Ardai Bálint   Telefon:06-20-476-6105 Dánielné Kormány Mónika   Telefon:06-20-803-1133

Feleslegessé vált cégek közvetítése, azonnali átvétele garanciával Pl. éves ÁFA-bevalló cégek gyors eladása végelszámolás helyett Ardai Attila   Telefon:06-20-949-2069

Adóellenőrzések menedzselése Felkészítés nyilatkozattételre, gyors önrevízió, észrevétel, fellebbezés, stb. Ardai Attila   Telefon:06-20-949-2069


Bt alapítás meneteBT ALAPÍTÁS MENETE – EXTRA GONDOS  BT ALAPÍTÁS MENETE

A bt alapítás ügyvédi/jogi menetének sikeres végig vitele, melynek eredménye a bejegyzett cég

A bt alapítás ezen teendőit kizárólag ügyvéd jogosult végezni, illetve kontrollálni.

Bt alapítás menete 1. lépés – ügyvédi adatfelvétel

A bt alapítás menetének megkezdéséhez elsősorban adatokra van szükség. Legtöbbször a cégnév, az e-mail cím, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a jegyzett tőke, a vezető tisztségviselők, a tevékenységi körök, valamint az ÁFA kör kód megjelölése szükséges. Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) és tények ismerete is szükséges lehet a bt alapítás menetének végig viteléhez, ezen belül a megfelelő iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez.
2012. március 1-től a bt alapítás menete során a székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságának igazolásához (nem hiteles) tulajdoni lap másolat szükséges, melynek díja 1.000 Ft/ingatlan.
Ugyancsak 2012. március 1-tõl, amennyiben külföldi természetes személy vagy gazdasági szervezet érdekelt magyarországi gazdasági társaságban, úgy annak kötelező kézbesítési megbízottat igénybe vennie küldeményeinek átvétele céljából.
Az adatfelvétel egyben ügyvédi megbízás is, ezért a legtöbb ügyvéd ilyenkor foglalót kér, melynek összege általában 20.000 Ft.
Amennyiben adatfelvételt megelőzően könyvelői, adószakértői tanácsadás szükségessége merül fel könyvelőink, adószakértőink rendelkezésre állnak.

Bt alapítás menete 2. lépés – ügyvéd általi iratkészítés

Az adatfelvétel során megadott adatok és hatályos jogszabályok alapján az ügyvéd az előre megbeszélt aláírási időpontra előkészíti a cégiratokat a szükséges példányszámban.

Bt alapítás menete 3. lépés – az eljárási költségek szükség szerinti megfizetése

A bt alapítás menete során külön kérésre segítséget nyújtunk az eljárási költségek átutalásában. Egyszerűsített cégeljárásban bt alapítás esetén illeték és közzététel nincs, bt módosításoknál általában 15.000 Ft illeték és 3.000 Ft közzététel fizetendő.

Bt alapítás menete 4. lépés – az okiratok ügyvéd előtti aláírása

A bt alapítás menete során az ügyvéd által elkészített okiratok aláírására kizárólag az okiratot szerkesztő ügyvéd előtt kerülhet sor. Az aláíráson minden érintett félnek meg kell jelennie és megfelelő okmányokkal igazolni személyazonosságát.
Ekkor kerül sor az okiratokba foglalt adatok ellenőrzésére és az okiratokban foglalt jogi tartalom elmagyarázására, valamint az esetlegesen még szükséges jogi tanácsadásra az eljáró ügyvéd részéről. Ugyancsak ekkor kerül sor a bt alapítás hátralékos díjainak és költségeinek megfizetésére is.

2012. március 1-től az ügyvédeknek kötelezően úgynevezett ügyfél azonosítást (JÜB) kell végezniük, mely kb. 5-10 perccel megnövelheti az aláírási eljárás időtartamát. 

Bt alapítás menete 5. lépés – az iratok cégbírósági beküldése

A bt alapítás menetének következő lépése során az eljáró ügyvéd elektronikus úton nyújtja be a bt alapítás iratait a Cégbíróságra. Itt az ügyfeleknek semmilyen teendőjük nincs. A beérkezést tanúsító dokumentumok és az elektronikus végzések az eljáró jogi képviselő elektronikus címére érkeznek, melyről az ügyvéd értesíti az ügyfeleit. Hiánypótlás vagy elutasítás esetén (adóregisztráció sikertelensége vagy más összeférhetetlenségi problémák) az ügyvéd a cég képviselőjével egyeztet a szükséges teendőkről. A bt alapítás bejegyző végzését az ügyvéd a társaság részére és a számlavezető bank részére küldi meg kizárólag e-mailben, a jogszabály által meghatározott formátumban.

2012. január 2-a óta már némi tapasztalat is felhalmozódott az új törvények alapján történő bt alapítás menete területén, elmondható, hogy a legtöbb céget 2-3 nap alatt bejegyzik, csak néhány esetben húzódik el ennél tovább a bt alapítás menete.

Bt alapítás menete 6. lépés – a bejegyzett bt iratainak átadása

Ha a Cégbíróság – az adószám megküldését követően – mindent rendben talált és a bt alapítás bejegyzésre került, az ügyvéd átadja ügyfele részére az összes őt megillető papíralapú iratot (társasági szerződés, aláírási minta, cégbírósági tanúsítvány, bejegyző végzés, valamint minden egyéb okiratból legalább 1-1 példány).

Fenti teendők befejeztével gyakorlatilag véget ért a bt alapítás menete

 

Saját érdekében kérjük, tanulmányozza az alábbi fontos információkat, hasznos tanácsokat, problémamegoldásokat!

Bt alapítás menete – Gyakori kérdések – Ön is ezeket kérdezné? Vagy valami mást is?

Bt alapítás menete – Fontos infó 1#: KATA-s Bt feltételei

Bt alapítás menete – Fontos infó 2#: Hogyan fizethetünk legálisan minél kevesebb járulékot?

Bt alapítás menete – Hasznos infó 1#: Bt alapítás jogi háttere

Bt alapítás menete – Hasznos infó 2#: Bt alapítás legfontosabb jogi szakkifejezései

Nyugodtan ránk bízhatja cégalapítását főleg, ha az nagyon sürgős!

A Céghmester üzleti rendszerének, illetve tevékenységének egyik legfontosabb eleme, előnye a kiszámíthatóság. Minden szolgáltatásunk időben kiszámítható, ütemezhető, látszik a vége! Ugyancsak kiszámíthatóak és ütemezhetőek a díjak és költségek, nincs meglepetés, ráadásul ígéreteinket díjvisszatérítési garanciával is megerősítjük!

 

Segítünk:

 Hétköznap hívható munkatársaink:

Ardai Bálint 06-20-476-6105
Marosvölgyi Diána 06-20-296-2613
Dánielné Kormány Mónika 06-20-803-1133

Cégiroda központi száma: 06-1-410-7997
(H-Cs: 9-15.30 óra    P: 9-13 óra)

Azonnali cégalapítás vagy egyéb sürgős esetben hétvégén is hívható telefonszámunk: Ardai Attila 06-20-949-2069

 

További fontos információk, hasznos tanácsok, problémamegoldások igényes és körültekintő ügyfeleink, érdeklődőink részére a Bt alapítás menetéhez kapcsolódóan:

Bt alapítás menete – Gyakori kérdések

Ön is ezeket kérdezné? Vagy valami mást is?

TOP 6 Bt alapítás típuskérdés, amit a Céghmesternél a leggyakrabban kérdeznek

Bt alapítás gyakori kérdés Nr1 – Mennyi idő alatt készül el a Bt alapítás?

Bt alapítás gyakori kérdés Nr2 – A Bt-knek ugye nem kell bankszámlát nyitni?

Bt alapítás gyakori kérdés Nr3 – Hogyan fog adózni a Bt? ÁFA körös legyek vagy sem? Meddig lehetek nem ÁFÁ-s?

Bt alapítás gyakori kérdés Nr4 – Lehetek-e KATA-s? Mennyit kell fizetni, ha KATA-s leszek?

Bt alapítás gyakori kérdés Nr5 – Hogyan lehetne megúszni az adó- és járulékfizetést, amíg nem lesz bevétele a Bt-nek?

Bt alapítás gyakori kérdés Nr6 – Mit jelenet az, hogy a beltag korlátlanul felel?

Ön is ezeket kérdezné? Vagy valami mást is? Segítünk! Ardai Attila 0620-949-2069

Bt alapítás menete – Fontos infó 1#

KATA-s Bt feltételei

A törvény megalkotásával az Országgyűlésnek az volt a célja, hogy a kis- és közepes méretű vállalkozások adózását egyszerűbbé és olcsóbbá tegye, így ösztönözve a vállalkozóvá válást.

KATA adózási módot a társasági formát választó vállalkozások közül a kizárólag magánszemély tagságú betéti és közkereseti társaság választhatja.

A KATA adózást választó társaság bevétele: a vállalkozási tevékenység bevétele, amit bármilyen jogcímen és bármilyen formában kapott, beleszámít a külföldön megszerzett bevétel is és a kapott támogatás, de nem bevétel számukra az ÁFA, a kapott kölcsön, hitel, nem bevétel a visszakapott kölcsön, az arra felszámított kamat, a nem jövedelempótlásként kapott kártérítés, a fejlesztési célra kapott támogatás.

KATA adózást választhatja az új alapítású BT és KKT az alapítás napján, vagy év közben, a bejelentést követő hónap első napjától a már létező BT és KKT.

Nem lehet KATA adóalany az BT vagy KKT, amelynek az adószámát a bejelentés évében vagy a bejelentést megelőző 12 hónapban törölte, nem KATA-zhat a végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés alatt álló vállalkozás.

Nem lehet KATA adózást választani az ingatlan bérbeadásra, üzemeltetésre.

A KATA hatálya alá be kell jelenteni legalább egy kisadózó magánszemélyt, aki lehet főállású vagy mellékállású. Ez a személy általában a megbízási jogviszonyban tevékenykedő beltag, akinek a személyes közreműködési kötelezettségét a Ptk. írja elő.  A Bt, KKT munkavállalóira azonban nem vonatkozik a kedvezményes adózás, ők továbbra is a munkavállalókra vonatkozó szabályok szerint viselik a közterheket.

A főállású KATA-s havi 50.000 Ft-ot fizet, a mellékállású KATA-s havi 25.000 Ft-ot fizet, de lehetőség van emelt 75.000 Ft-os KATA fizetésére is, ezt az összeget minden hónap 12-ig kell megfizetni.

A KATA adóval megfizetett bevételi értékhatár évi 12 millió Ft, az e fölötti részre 40%-os különadó fizetési kötelezettség van, valamint a kisadózóként be nem jelentett kültag számára fizetett osztalék után az osztalékot terhelő adók.

Minden olyan leendő ügyfelünknek javasoljuk a KATA adózási módot, akik olyan tevékenységgel szereznek bevételt, ahol nem lesz jelentős anyag, alvállalkozói, vagy egyéb költségük.

A KATA adózást választó vállalkozás bevételeit köteles nyilvántartani, de a költségeinek elszámolására nincs módja.

Évente egyszer kell a bevételeiről bevallást benyújtani, ha nincs alkalmazottja; ha van, akkor köteles a munkavállalókra vonatkozó havi járulékbevallások beküldésére.

Javasoljuk minden leendő kis bevételű ügyfelünknek a KATA adózás választását, mert a legegyszerűbb, legolcsóbb adózási forma jelenleg, kimondottan kis forgalmú vállalkozások számára.

Bt alapítás menete – Fontos infó 2#

Hogyan fizethetünk legálisan minél kevesebb járulékot?

Minden induló vállalkozás szembesül azzal a problémával, hogy még nincs rendszeres bevétele, de máris adó-és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik az ügyvezetője miatt, ha nincs máshol 8 órás, bejelentett munkahelye és a munkavállalóik miatt is. Ezek az összegek havonta több százezer forintra is rúghatnak.

Ezért javasoljuk az induló vállalkozásoknak, hogy az ügyvezetői feladatokat olyan személy lássa el a kezdeti időszakban, aki nappali tagozatos diák, aktív státuszban, saját jogú nyugdíjas, vagy van máshol bejelentett 8 órás állása. A nappali tagozatos diák ügyvezető után egyáltalán nem kell járulékot fizetni. A saját jogú nyugdíjas ügyvezető után mindössze 7.500 Ft járulékot kell fizetni.

A tevékenység végzéséhez nélkülözhetetlen munkavállalókat kezdetben, amíg be nem indul a cég részmunkaidőben is lehet foglalkoztatni, vagy ha nem állandó jelenlétet igénylő munkáról van szó, akkor alkalmi munkavállalóként is be lehet jelenteni őket.

Főleg a cégek első évében érdemes tartózkodni a jelentős bér költségektől és az azzal együtt járó fizetendő járulékoktól, mert a cég összes bevételét elvihetik.

Az ügyvezetői feladatkört elláthatja az új ügyvezető megbízási vagy munkaviszonyban is, erről a társasági szerződésben vagy az alapító okiratban kell nyilatkoznia.

Ha megbízási jogviszonyt választ, akkor a hatályos előírások szerint, legalább a mindenkori minimálbér után kell az adókat és a járulékokat megfizetnie, a szociális hozzájárulási adónál és az egészségbiztosítási járuléknál viszont ezt megemelt összeg alapján kell megfizetnie.

Mivel az ügyvezetés nem minősül betanított, szakképzést nem igénylő munkának, ezért a garantált bérminimum lesz járulékok alapja.

Csak munkaviszony választása esetén van lehetőség a csökkentett munkaidő alkalmazására az ügyvezetői munkakör esetén. Nagyon gondosan kell mérlegelni a választást, mivel a csökkentett munkaidővel arányosan csökken a megszerezhető jövedelem, a táppénz összege, valamint a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő hossza, valamint a nyugdíj alapját képező jövedelem összege is.

A vállalkozást terhelő adók

A vállalkozásban dolgozók miatt felmerülnek a következő fizetnivalók

19,5% szocho             a cég fizeti                              alap a bruttó bér

1,5% szakképzési       a cég fizeti                              alap a bruttó bér

15% SZJA                  a munkavállaló fizeti              alap a bruttó bér

10% nyugdíj járulék   a munkavállaló fizeti              alap a bruttó bér

7% eü szolg. Járulék   a munkavállaló fizeti              alap a bruttó bér

1,5% munkaerőpiaci   a munkavállaló fizeti              alap a bruttó bér

A munkavállalók nem is látják soha a bruttó fizetésüket, mert az állam már a kifizetés előtt levonatja a munkáltatóval a munkavállalókat terhelő adókat és járulékokat.(Őket azért büntetik így, mert nem állnak sorba különböző segélyekért, hanem még hisznek abban, hogy munkával, szorgalommal, kitartással meg lehet élni.)

Néhány adókedvezményt kap a munkáltató is:

Szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények:

  • Pályakezdő munkavállaló,
  • szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló,
  • tartósan álláskeresők,
  • 3 vagy több gyermek után munkaerőpiacra visszatérő nők,
  • megváltozott munkaképességű személy,
  • kutatók, doktori vagy Phd képzésben résztvevők,
  • K+F -ben résztvevők után,

Közös szabály, hogy egyféle adókedvezményt lehet egy munkavállaló után igénybe venni és az adókedvezmény igénybevételi lehetőségéről az Adóhatóság értesíti a munkáltatót.

Munkavállalók is érvényesítetnek adókedvezményeket:

  • családi adókedvezmény, gyermekenként és havonta,
  • első házasok kedvezménye, havonta,
  • súlyos betegségekkel összefüggő kedvezmény, havonta

A felsorolások csupán példaként szolgálnak, pontos javaslatokat csak konkrét információk esetén tudunk adni.

Bt alapítás menete – Hasznos infó 1#

Bt alapítás jogi háttere

Tisztelt Érdeklődőnk! Ez a cikk jelenleg szerkesztés alatt áll!

Bt alapítás menete – Hasznos infó 2#

Bt alapítás legfontosabb jogi szakkifejezései

Tisztelt Érdeklődőnk! Ez a cikk jelenleg szerkesztés alatt áll!

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 Amikor weboldalainkon, kiadványainkon és személyesen azt kérjük, hogy tájékozódjanak körültekintően (pl. Bt alapítás menete előtt), akkor nem bonyolítani akarjuk az életüket, hanem éppen ellenkezőleg, későbbi bonyodalmaktól, problémáktól szeretnénk (már előre!) megóvni Önöket! 

Félreértések elkerülése végett tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Céghmester nem ügyvédi iroda. A Bt alapítás menete során szükséges ügyvédi teendőket minden esetben ügyvédek végzik, illetve kontrollálják.

 

Menüpontunk célja, hogy tájékoztatást adjon a Bt alapítás menete során szükséges teendőkről. 

Menüpontunkban leggyakrabban előforduló kifejezések: Bt,  Bt alapítás, Bt alapítás menete.

Címkék: Bt alapítás menete, Bt alapítás, Bt

Az azonnali Bt alapítás menete, gyors Bt alapítás menete, lassú Bt alapítás menete jogilag teljesen megegyezik, viszont az ügyintézés költségeiben és gyorsaságában jelentősen eltérnek egymástól.