Adóellenőrzések ügyviteleTájékoztató

a Céghmester és a vele együttműködő ügyvéd adóellenőrzések menedzselésével, jogi képviseletével összefüggő eljárási – ügyviteli rendjéről, díjazásáról

Hozzáállás, küldetéstudat

 • Maximálisan, „életre-halálra” kiállunk Megbízóink érdekeiért, ha igazuk van, ha nincs
 • Nem félünk, nem ijedünk sem a NAV-tól, sem más hatóságtól
 • A helyzettől függetlenül igyekszünk a maximumot kihozni az adott ügyből mind anyagi jogi, mind eljárásjogi vonatkozásban
 • Tudjuk, hogy relatíve fontos a cég és annak megmentése, de ami igazán és abszolúte fontos az a cég mögött álló személyek és családtagjaik élete, nyugalma, egészsége, azok jogi és pénzügyi biztonságának megvédése. Ezért az eljáró ügyvéd, valamint irodánk munkatársai – etikusan és körültekintően, több lépéssel előre gondolkozva – elsődlegesen megbízóink komplex és hosszú távú érdekeire koncentrálva – a megbízó egyetértésével és jóváhagyásával – alakítják ki az ügyvédi/ügyviteli stratégiát, hajtják végre annak lépéseit.

Eljárási – ügyviteli rend

 1. Problémafelmérő-megismerő konzultáció, melynek során a Felek eldöntik, hogy megállapodnak-e a megbízásról. Ennek keretében az ügyvéd megismeri az ügyet, körvonalazza a javasolt megoldást és a Megbízó teendőit; megállapodnak a díjazásról és a fizetési ütemezésről.
 • Meghatalmazások, tényvázlatok, stb. elkészítése, csatolása a hatóságok / hivatalok részére.
 • Érdemi tevékenység: adózói (tanú) nyilatkozatok megtétele, indítványok, észrevételek, fellebbezések, szükség esetén panaszok megtétele a Megbízóval és könyvelőjével szoros együttműködésben, de a jogi képviselő kifejezett irányítása mellett.

Ügyféllel – Megbízóval szembeni elvárások

 1. Megbízó biztosítja a szükséges együttműködést, vállalja, hogy a szükséges időt és figyelmet saját ügyére ráfordítja. Megbízó kötelezi magát, hogy pontos adatokat és információkat szolgáltat megbízott részére.
 • Megbízó biztosítja, hogy az ügyben eljáró könyvelője, egyéb megbízottja az ügyvéd irányítása mellett szakszerűen együttműködjön.
 • Megbízó vállalja, hogy a konzultációkra, egyeztetésekre pontosan és felkészülten érkezik, a beadványokhoz szükséges anyagokat, nyilatkozatokat időben (határidőre) biztosítja, illetve csatolja.
 • A beadványokat azok – határidőre történő – beadása előtt figyelmesen tanulmányozza, észrevételezi és jóváhagyja azok tartalmát, tudomásul veszi, hogy az ügyvéd csak az általa jóváhagyott anyagokat adja be („összeolvasó konzultáció”).

Díjazás mértéke, megfizetési ütemezése

A megbízási díj mértékéről – mely a Felek megállapodása alapján munkadíjból és sikerdíjból állhat – a Felek az ügy terjedelme, összetettsége és bonyolultsága függvényében állapodnak meg. Ezen megállapodás szóbeli vagy írásbeli rögzítésekor esedékes a megbízási díj első részletének (min. 200.000 Ft max. 1.000.000 Ft) megfizetése is.

Felek a megbízási díj (nettó) összegét és a megfizetés ütemezését a megbízási szerződésben rögzítik. Megbízó tudomásul veszi, hogy a meghatalmazás(ok) hatóság / hivatal részére történő becsatolásának és az érdemi munka megkezdésének feltétele az első díjrészlet megfizetésének megtörténte.

Megbízó tudomásul veszi, hogy az első konzultáció díja óránként nettó 60.000 Ft/óra, mely megbízás adás és elfogadás esetén utólag ingyenessé válik, azaz a megbízási díjba beszámít.

Egyéb díjainkat megtalálja a https://ceghmester.hu/dijjegyzek.html oldalon.

Köszönjük, hogy figyelmesen elolvasta és értelmezte tájékoztatónkat.

Kérje közvetlen, személyes segítségünket:

Ardai Attila 06-20-949-2069

Felhívjuk figyelmüket, hogy irodáink kisállatbarát irodák, ügyintézési idejük alatt szívesen látjuk négylábú kedvenceiket is!

Weboldalunkon történő hatékony eligazodás érdekében az oldal struktúráját úgy alakítottuk ki, hogy az információk hármas – a vállalkozások életciklusához igazodó – szakmai tagozódásban (START Support, OPERATION Support, EXIT Support) és háromszintű információ megosztási struktúrában (rendszerező információk; általános információk; részletes és kiegészítő információk) kerüljenek bemutatásra.
A rendszerező és általános információk a „menüből” közvetlenül, a részletes és kiegészítő információk pedig a főoldalról és/vagy az általános információkat ismertető oldalakról közvetlenül érhetők el.

Szándékaink szerint a Céghmester Business Support a rendszerető és rendszerben gondolkodó, intelligens, megfontolt, észszerű kockázatokat vállaló, kevésbé árérzékeny mikro- és kisvállalkozóknak kíván szakszerű, intelligens, gyors, átfogó és rendszerezett problémamegoldásokat nyújtani, minden esetben a Megbízónk/Ügyfelünk jogi, pénzügyi és személyes érdekeinek az elsődlegessége alapján.

Tájékoztatjuk Tisztelt Érdeklődőinket és Ügyfeleinket,hogy a cégünk korábbi nevéhez (Céghmester) megtévesztésig hasonló cegmester.com, illetve cehmester.hu oldalakhoz és azok üzemeltetőihez semmi közünk, azoktól mind szakmailag, mind etikailag maximálisan elhatárolódunk! Egyebek mellett emiatt is változtattuk-bővítettük cégnevünket, brandünket Céghmester Business Support cégcsoportra. Ugyancsak elhatárolódunk a cegmester.com-hoz és a cehmester.hu-hoz hasonló etikájú, szellemiségű, olcsó vagy olcsónak látszó szolgáltatásokat kínáló vállalkozások szakmailag aggályos ajánlataitól, tevékenységétől.

Cégnevünket és brandünket fennállásunk közelgő 30. évfordulója alkalmából újítjuk-változtatjuk meg, az új nevünk Céghmester Business Support cégcsoport. Az évforduló alkalmából üzleti struktúránkat is újragondoljuk, szolgáltatásainkat a vállalkozások életciklusához igazodva átstruktúráltuk/struktúráljuk. Ennek szerves része a weboldal – főleg a ceghmester.hu oldal – új struktúrához igazodó átrendezése-átszövegezése. Az esetleges üzemzavarokért, tartalom hiányért (“feltöltés alatt”) elnézésüket és türelmüket kérjük.  

OPERATION Support - részletes és kiegészítő információk

Cégmódosítás meneteCégmódosítás problémái
Elmaradt könyvelésKönyvelőváltás
Önrevízió és másAdóellenőrzés top hibák
Adóellenőrzések ügyvitele