Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődőnk!

Alábbi problémáinak megoldásában gyorsan, soron kívül segítünk:

Elmaradt bevallások, NAV tartozások, részletfizetés, házipénztár problémák Gyors és legális megoldása azoknak is, akiknek a jelenlegi könyvelője nem tudja vagy nem akarja megoldani. Czene Virág   Telefon:06-20-924-0590

Azonnali cégalapítás garanciával 1-3 munkanap alatt, azoknak is, akiknek máshol elnyújtották, elrontották! Kárpátaljai és erdélyi magyarok részére állandó lakcím és adókártya ügyintézésében segítünk. Ardai Bálint   Telefon:06-20-476-6105 Dánielné Kormány Mónika   Telefon:06-20-803-1133

Feleslegessé vált cégek közvetítése, azonnali átvétele garanciával Pl. éves ÁFA-bevalló cégek gyors eladása végelszámolás helyett Ardai Attila   Telefon:06-20-949-2069

Adóellenőrzések menedzselése Felkészítés nyilatkozattételre, gyors önrevízió, észrevétel, fellebbezés, stb. Ardai Attila   Telefon:06-20-949-2069


Cégalapítás / cégmódosítás ügyviteli tájékoztató Ügyviteli tájékoztató

A Céghmester cégalapításhoz/cégmódosításhoz kapcsolódó szolgáltatásairól

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Céghmester nem ügyvédi iroda, a cégalapítás ügyvédi/jogi teendőiben csak szervezői segítséget nyújt. A cégalapítás/cégmódosítás ügyvédi/jogi teendőit kizárólag ügyvédek végzik a rájuk vonatkozó előírások alapján, saját felelősségükre. Ugyanakkor a Céghmester aktívan részt vesz a cégalapítás előkészítésében és a cégbejegyzést követő adatbejelentések és egyéb törvényben előírt kötelezettségek teljesítésében. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a cégalapítás/cégmódosítás ügyvédi/jogi teendőire irányuló megbízásaikat közvetlenül a választott ügyvéd részére kell megadni! Ugyancsak tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a cégalapítás/cégmódosítás előkészítésére, szervezésére, illetve a cégbejegyzést követő teendők ellátására irányuló megbízásaikat a Céghmester részére kell megadni. Az ügyvéd és a Céghmester egyenrangú-mellérendelt viszonyban végzik saját tevékenységüket – természetesen egyeztetve és együttműködve – a megbízó/ügyfél érdekeinek elsődlegessége alapján.

Tájékoztatjuk, hogy a cégalapítás ügyvédi/jogi teendőiben – szervezői segítségnyújtás kivételével – a Céghmester nem vesz részt. Fentiek miatt a Céghmester az alábbi ügyvédválasztási lehetőségeket kínálja, melyek igénybevétele természetesen nem kötelező:

 – Kérjen személyes ügyvédajánlást irodánkban. A személyesen ajánlott ügyvéd elfogadása és megbízása esetén a Céghmester segít a cégalapítás előkészítésében, megszervezésében és mind a saját, mind a személyesen ajánlott, illetve ajánlására megbízott ügyvéd tevékenységéért garanciát és felelősséget vállal.

 – Kérjen ügyvédajánlást telefonon vagy e-mailben.

 – Válasszon ügyvédet a http://cegugyvedek.hu/ oldalról.

Fenti két esetben a Céghmester nem vesz részt a cégalapítás előkészítésében és megszervezésében, így az ajánlott ügyvéd tevékenységéért felelősséget nem vállal, de együttműködik az eljáró ügyvéddel azonnali cégalapítás, gyors cégalapítás, cégmódosítás, cégeladás, cégközvetítés, székhelyszolgáltatás, könyvelés, kézbesítési megbízott stb. megkötése esetén.

 Tájékoztatjuk Érdeklődőinket, hogy az ügyfélválasztás szabadsága az ügyvédet ugyanúgy megilleti, mint az ügyfelet a szabad ügyvéd választás joga, ezért a választott ügyvéd a megbízás elfogadását saját döntési körében megtagadhatja.

 Az ügyvédajánlás díjmentes, ezért a Céghmester sem az ügyféltől, sem az ügyvédtől díjazást nem kér és nem fogad el. Cserébe viszont kéri, hogy vegye igénybe a Céghmester egyéb szolgáltatásait (székhelyszolgáltatás, cégeladás, cégközvetítés, könyvelés, adóellenőrzések menedzselése, cégprobléma kezelés stb.) vagy, ha azokra nincs szüksége, akkor ajánlja azokat másoknak!

– Kérjük, hogy – a Céghmester ajánlására választott ügyvéd esetén – munkatársunk cégbejegyzést követően telefonon feltett kérdéseire történő válaszadásokkal értékelje az ügyvéd tevékenységét! Ezt ügyfeleink érdekében, minőségbiztosítási okokból kérjük a szakszerűség (jogi)pontosság, gyorsaság, határidők, segítőkészség, ügyfél-orientáltság szempontjai alapján.

– Tájékoztatjuk, hogy a Céghmester a gyors cégmódosítás érdekében előre lekért és befizetett illetékeket és közzétételi díjakat tart rendelkezésre, melyek költségtérítés + ügyintézési díj fejében azonnal igénybe vehetők.

– A Céghmester munkatársai cégalapításhoz kapcsolódóan kizárólag tájékoztató jellegű információkat osztanak meg Önnel, jogi tanácsot nem adnak! A tanácsadás és a tájékoztatás között a markáns különbség abban rejlik, hogy míg a tájékoztatás keretein belül mindenki által hozzáférhető információkat és tényeket ismertetünk (információ megosztás), úgy a (jogi) tanácsadás tények, jogszabályok stb. értelmezésére irányul, illetve problémás és eldöntendő kérdésekre ad választ.

– Tájékoztatjuk, hogy 2012. március 1-től az ügyvédeknek kötelező úgynevezett ügyfél azonosítást végezni, mely némileg megnövelheti az aláírási eljárás időtartamát. Az ügyfél azonosításnak költség vonzata is van, belföldi személyek esetén 1.670 Ft/fő, külföldi személyek esetén 2.730 Ft/fő.

– 2012. március 1-től a székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságának igazolásához nem hiteles tulajdoni lap másolat csatolása szükséges, melynek költségtérítése 1.000 Ft/ingatlan.