Cégalapítás / cégmódosítás ügyviteli tájékoztató Ügyviteli tájékoztató

A Céghmester cégalapításhoz/cégmódosításhoz kapcsolódó szolgáltatásairól

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Céghmester nem ügyvédi iroda, a cégalapítás ügyvédi/jogi teendőiben csak szervezői segítséget nyújt. A cégalapítás/cégmódosítás ügyvédi/jogi teendőit kizárólag ügyvédek végzik a rájuk vonatkozó előírások alapján, saját felelősségükre. Ugyanakkor a Céghmester aktívan részt vesz a cégalapítás előkészítésében és a cégbejegyzést követő adatbejelentések és egyéb törvényben előírt kötelezettségek teljesítésében. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a cégalapítás/cégmódosítás ügyvédi/jogi teendőire irányuló megbízásaikat közvetlenül a választott ügyvéd részére kell megadni! Ugyancsak tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a cégalapítás/cégmódosítás előkészítésére, szervezésére, illetve a cégbejegyzést követő teendők ellátására irányuló megbízásaikat a Céghmester részére kell megadni. Az ügyvéd és a Céghmester egyenrangú-mellérendelt viszonyban végzik saját tevékenységüket – természetesen egyeztetve és együttműködve – a megbízó/ügyfél érdekeinek elsődlegessége alapján.

Tájékoztatjuk, hogy a cégalapítás ügyvédi/jogi teendőiben – szervezői segítségnyújtás kivételével – a Céghmester nem vesz részt. Fentiek miatt a Céghmester az alábbi ügyvédválasztási lehetőségeket kínálja, melyek igénybevétele természetesen nem kötelező:

 – Kérjen személyes ügyvédajánlást irodáinkban (Központi iroda, Céghmester Városligeti iroda). A személyesen ajánlott ügyvéd elfogadása és megbízása esetén a Céghmester segít a cégalapítás előkészítésében, megszervezésében és mind a saját, mind a személyesen ajánlott, illetve ajánlására megbízott ügyvéd tevékenységéért garanciát és felelősséget vállal.

 – Kérjen ügyvédajánlást telefonon vagy e-mailben.

 – Válasszon ügyvédet a http://cegugyvedek.hu/ oldalról.

Fenti két esetben a Céghmester nem vesz részt a cégalapítás előkészítésében és megszervezésében, így az ajánlott ügyvéd tevékenységéért felelősséget nem vállal, de együttműködik az eljáró ügyvéddel részletfizetéses cégalapítás, ingyen cégalapítás, székhelyszolgáltatás, könyvelés, kézbesítési megbízott stb. megkötése esetén.

 Tájékoztatjuk Érdeklődőinket, hogy az ügyfélválasztás szabadsága az ügyvédet ugyanúgy megilleti, mint az ügyfelet a szabad ügyvéd választás joga, ezért a választott ügyvéd a megbízás elfogadását saját döntési körében megtagadhatja.

 Az ügyvédajánlás díjmentes, ezért a Céghmester sem az ügyféltől, sem az ügyvédtől díjazást nem kér és nem fogad el. Cserébe viszont kéri, hogy vegye igénybe a Céghmester egyéb szolgáltatásait (székhely, cégprobléma kezelés, könyvelés stb.) vagy, ha azokra nincs szüksége, akkor ajánlja azokat másoknak!

– Kérjük, hogy – a Céghmester ajánlására választott ügyvéd esetén – munkatársunk cégbejegyzést követően telefonon feltett kérdéseire történő válaszadásokkal értékelje az ügyvéd tevékenységét! Ezt ügyfeleink érdekében, minőségbiztosítási okokból kérjük a szakszerűség (jogi)pontosság, gyorsaság, határidők, segítőkészség, ügyfél-orientáltság szempontjai alapján.

– Tájékoztatjuk, hogy a Céghmester a gyors, azonnali cégalapítás/cégmódosítás érdekében előre lekért és befizetett illetékeket és közzétételi díjakat tart rendelkezésre, melyek költségtérítés + ügyintézési díj fejében azonnal igénybe vehetők.

– A Céghmester munkatársai cégalapításhoz kapcsolódóan kizárólag tájékoztató jellegű információkat osztanak meg Önnel, jogi tanácsot nem adnak! A tanácsadás és a tájékoztatás között a markáns különbség abban rejlik, hogy míg a tájékoztatás keretein belül mindenki által hozzáférhető információkat és tényeket ismertetünk (információ megosztás), úgy a (jogi) tanácsadás tények, jogszabályok stb. értelmezésére irányul, illetve problémás és eldöntendő kérdésekre ad választ.

– Tájékoztatjuk, hogy 2012. március 1-től az ügyvédeknek kötelező úgynevezett ügyfél azonosítást végezni, mely némileg megnövelheti az aláírási eljárás időtartamát. Az ügyfél azonosításnak költség vonzata is van, belföldi személyek esetén 1.670 Ft/fő, külföldi személyek esetén 2.730 Ft/fő.

– 2012. március 1-től a székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságának igazolásához nem hiteles tulajdoni lap másolat csatolása szükséges, melynek költségtérítése 1.000 Ft/ingatlan.

– Székhelyszolgáltatás és könyvelési-szolgáltatás igénybevétele esetén kérésére „Ingyen cégalapítás” konstrukciókat, illetve „részletfizetéses cégalapítás” konstrukciókat dolgozunk ki Önnek.

Az ingyen cégalapítás lényege, hogy jelentős szolgáltatási díj előre megfizetése esetén a Céghmester fizeti az ügyvédi díjat, esetleg az illetéket is. (Tehát ez a nevével ellentétben egy magasabb készpénzigényű konstrukció.) A részletfizetéses cégalapítás lényege, hogy a vállalkozás indításakor annak könyvelése, székhelye is meg legyen oldva, viszonylag kevés pénzből. (Alacsonyabb készpénzigényű konstrukció.)

A cégalapítás díját mindkét esetben a Céghmester fizeti az eljáró ügyvédnek, ehhez tudnunk kell az eljáró ügyvéd nevét és ügyvédi díját. A konstrukciók Magyarország bármelyik ügyvédjével igénybe vehetők!