Cégalapítás / cégmódosítás ügyviteli tájékoztató Ügyviteli tájékoztató

A Céghmester cégalapításhoz/cégmódosításhoz kapcsolódó szolgáltatásairól

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Céghmester nem ügyvédi iroda, a cégalapítás ügyvédi/jogi teendőiben csak szervezői segítséget nyújt. A cégalapítás/cégmódosítás ügyvédi/jogi teendőit kizárólag ügyvédek végzik a rájuk vonatkozó előírások alapján, saját felelősségükre. Ugyanakkor a Céghmester aktívan részt vesz a cégalapítás előkészítésében és a cégbejegyzést követő adatbejelentések és egyéb törvényben előírt kötelezettségek teljesítésében. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a cégalapítás/cégmódosítás ügyvédi/jogi teendőire irányuló megbízásaikat közvetlenül a választott ügyvéd részére kell megadni! Ugyancsak tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a cégalapítás/cégmódosítás előkészítésére, szervezésére, illetve a cégbejegyzést követő teendők ellátására irányuló megbízásaikat a Céghmester részére kell megadni. Az ügyvéd és a Céghmester egyenrangú-mellérendelt viszonyban végzik saját tevékenységüket – természetesen egyeztetve és együttműködve – a megbízó/ügyfél érdekeinek elsődlegessége alapján.

Tájékoztatjuk, hogy a cégalapítás ügyvédi/jogi teendőiben – szervezői segítségnyújtás kivételével – a Céghmester nem vesz részt. Fentiek miatt a Céghmester az alábbi ügyvédválasztási lehetőségeket kínálja, melyek igénybevétele természetesen nem kötelező:

 – Kérjen személyes ügyvédajánlást irodánkban. A személyesen ajánlott ügyvéd elfogadása és megbízása esetén a Céghmester segít a cégalapítás előkészítésében, megszervezésében és mind a saját, mind a személyesen ajánlott, illetve ajánlására megbízott ügyvéd tevékenységéért garanciát és felelősséget vállal.

 – Kérjen ügyvédajánlást telefonon vagy e-mailben.

 – Válasszon ügyvédet a http://cegugyvedek.hu/ oldalról.

Fenti két esetben a Céghmester nem vesz részt a cégalapítás előkészítésében és megszervezésében, így az ajánlott ügyvéd tevékenységéért felelősséget nem vállal, de együttműködik az eljáró ügyvéddel azonnali cégalapítás, gyors cégalapítás, cégmódosítás, cégeladás, cégközvetítés, székhelyszolgáltatás, könyvelés, kézbesítési megbízott stb. megkötése esetén.

 Tájékoztatjuk Érdeklődőinket, hogy az ügyfélválasztás szabadsága az ügyvédet ugyanúgy megilleti, mint az ügyfelet a szabad ügyvéd választás joga, ezért a választott ügyvéd a megbízás elfogadását saját döntési körében megtagadhatja.

 Az ügyvédajánlás díjmentes, ezért a Céghmester sem az ügyféltől, sem az ügyvédtől díjazást nem kér és nem fogad el. Cserébe viszont kéri, hogy vegye igénybe a Céghmester egyéb szolgáltatásait (székhelyszolgáltatás, cégeladás, cégközvetítés, könyvelés, adóellenőrzések menedzselése, cégprobléma kezelés stb.) vagy, ha azokra nincs szüksége, akkor ajánlja azokat másoknak!

– Kérjük, hogy – a Céghmester ajánlására választott ügyvéd esetén – munkatársunk cégbejegyzést követően telefonon feltett kérdéseire történő válaszadásokkal értékelje az ügyvéd tevékenységét! Ezt ügyfeleink érdekében, minőségbiztosítási okokból kérjük a szakszerűség (jogi)pontosság, gyorsaság, határidők, segítőkészség, ügyfél-orientáltság szempontjai alapján.

– Tájékoztatjuk, hogy a Céghmester a gyors cégmódosítás érdekében előre lekért és befizetett illetékeket és közzétételi díjakat tart rendelkezésre, melyek költségtérítés + ügyintézési díj fejében azonnal igénybe vehetők.

– A Céghmester munkatársai cégalapításhoz kapcsolódóan kizárólag tájékoztató jellegű információkat osztanak meg Önnel, jogi tanácsot nem adnak! A tanácsadás és a tájékoztatás között a markáns különbség abban rejlik, hogy míg a tájékoztatás keretein belül mindenki által hozzáférhető információkat és tényeket ismertetünk (információ megosztás), úgy a (jogi) tanácsadás tények, jogszabályok stb. értelmezésére irányul, illetve problémás és eldöntendő kérdésekre ad választ.

– Tájékoztatjuk, hogy 2012. március 1-től az ügyvédeknek kötelező úgynevezett ügyfél azonosítást végezni, mely némileg megnövelheti az aláírási eljárás időtartamát. Az ügyfél azonosításnak költség vonzata is van, belföldi személyek esetén 1.670 Ft/fő, külföldi személyek esetén 2.730 Ft/fő.

– 2012. március 1-től a székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságának igazolásához nem hiteles tulajdoni lap másolat csatolása szükséges, melynek költségtérítése 1.000 Ft/ingatlan.

Cégcsoportunk szellemiségéből, küldetéséből következik, hogy Ügyfeleink, Megbízóink választott ügyvédjét, saját könyvelőjét nem riválisként/konkurensként kezeljük. Sokkal inkább együttműködő partnerként gondolunk-számítunk rájuk, annak érdekében, hogy Ügyfele/Ügyfelünk problémájának megoldása érdekében – a közös munka eredményeképpen – minél jobb megoldás születhessen. Az együttműködéshez mindössze az szükséges, hogy az Ügyfele érdekében eljáró ügyvéd, könyvelő felvegye velünk a kapcsolatot.

Szándékaink szerint a Céghmester Business Support a rendszerető és rendszerben gondolkodó, intelligens, megfontolt, észszerű kockázatokat vállaló, kevésbé árérzékeny mikro- és kisvállalkozóknak kíván szakszerű, intelligens, gyors, átfogó és rendszerezett problémamegoldásokat nyújtani, minden esetben a Megbízónk/Ügyfelünk jogi, pénzügyi és személyes érdekeinek az elsődlegessége alapján.

Tájékoztatjuk Tisztelt Érdeklődőinket és Ügyfeleinket,hogy a cégünk korábbi nevéhez (Céghmester) megtévesztésig hasonló cegmester.com oldalhoz és annak üzemeltetőihez semmi közünk, azoktól mind szakmailag, mind etikailag maximálisan elhatárolódunk! Egyebek mellett emiatt is változtattuk-bővítettük cégnevünket, brandünket Céghmester Business Support cégcsoportra. Ugyancsak elhatárolódunk a cegmester.com-hoz hasonló etikájú, szellemiségű, olcsó vagy olcsónak látszó szolgáltatásokat kínáló vállalkozások szakmailag aggályos ajánlataitól, tevékenységétől.

Cégnevünket és brandünket fennállásunk közelgő 30. évfordulója alkalmából újítjuk-változtatjuk meg, az új nevünk Céghmester Business Support cégcsoport. Az évforduló alkalmából üzleti struktúránkat is újragondoljuk, szolgáltatásainkat a vállalkozások életciklusához igazodva átstruktúráltuk/struktúráljuk. Ennek szerves része a weboldal – főleg a ceghmester.hu oldal – új struktúrához igazodó átrendezése-átszövegezése. Az esetleges üzemzavarokért, tartalom hiányért (“feltöltés alatt”) elnézésüket és türelmüket kérjük.  

Weboldalunkon történő hatékony eligazodás érdekében az oldal struktúráját úgy alakítottuk ki, hogy az információk hármas – a vállalkozások életciklusához igazodó – szakmai tagozódásban (START Support, OPERATION Support, EXIT Support) és háromszintű információ megosztási struktúrában (rendszerező információk; általános információk; részletes és kiegészítő információk) kerüljenek bemutatásra.
A rendszerező és általános információk a „menüből” közvetlenül, a részletes és kiegészítő információk pedig a főoldalról és/vagy az általános információkat ismertető oldalakról közvetlenül érhetők el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy irodáink kisállatbarát irodák, ügyintézési idejük alatt szívesen látjuk négylábú kedvenceiket is!