Cégvásárlás fontos infókCégvásárlás, cégadásvétel, cégközvetítés fontos infók, hasznos tanácsok

Saját érdekében kérjük, ne döntsön a cégvásárlásról, amíg az itt található fontos információkat, hasznos tanácsokat nem tanulmányozta.

Remélhetőleg minden Érdeklődőnknek és Ügyfelünknek nyilvánvaló, hogy a cégvásárlás/cégeladás fogalompár ugyanazt az ügyletet takarja, az egyik cégvásárlói, a másik cégeladói szemszögből.

Cégvásárlás fontos infó 1# – Cégadásvétel jogi jelentése

A cégvásárlás jogi értelemben az adott cég üzletrészeinek (Kft-nél), részvényeinek (Zrt-nél) 100%-os megvásárlását jelenti.

Tehát a kifejezés jogilag kicsit pontatlan, konyhanyelvi, kicsit szlenges (pl. “megyek céget venni”; “eladom a cégemet”)

A Céghmester kifejezetten magyarországi bejegyzésű cégek adásvételének közvetítésével, főleg Kft.-k és Zrt.-k adásvételének közvetítésével foglalkozik. Tagi kölcsön és kisebb tartozás – amennyiben arra a cégvagyon fedezetet nyújt – általában nem akadálya a cégvásárlásnak.

Cégvásárlás fontos infó 2# -Cégadásvétel jogi és pénzügyi akadályai

A cégvásárlásnak kifejezetten jogi akadálya, ha a jegyzett tőke nincs teljes egészében rendelkezésre bocsátva (“befizetve”). Ebben az esetben az az üzletrész, amelyet ez a probléma érint – a Cégtörvény hatályos rendelkezése szerint – nem átruházható.

Szintén jogi akadály, ha bármelyik üzletrészre végrehajtás, lefoglalás, elidegenítési tilalom van bejegyezve.

Ugyancsak jogi akadálya a cégvásárlásnak, ha valamelyik tulajdonos nem kívánja eladni üzletrészét “külsős” vevőnek. A tagoknak az üzletrész megvásárlására elővásárlási joguk van, melynek részleteit a Ptk., illetve a Ctv. szabályozza.

Cégvásárlás fontos infó 3# – Az eladó cégek főbb típusai

Feleslegessé vált cégről beszélünk, ha a cég tartósan nem működik, azaz nincs árbevétele, illetve nincsenek üzleti tranzakciók. Az ilyen cégek fenntartása felesleges, csak költséget, illetve veszteséget produkálnak, ezért adják el azokat a tulajdonosaik viszonylag olcsón.
Működő cégről beszélünk, ha az üzletszerűen működik, vannak eszközei, személyzete, know-how-ja, ezekből eredően árbevétele, nyeresége.
A két típust az értékesítés során célszerű markánsan megkülönböztetni, egyrészt az ár miatt, másrészt eladási folyamat-procedúra miatt. A feleslegessé vált cégek olcsók, általában néhány százezer forintba kerülnek, átadás-átvételük viszonylag egyszerű, míg a működő cégek több tíz vagy több száz millió forintba is kerülhetnek; az eladásuk, illetve az átadás-átvételük pedig összetett, olykor bonyolult feladat.

Cégvásárlás fontos infó 4# – Cégvásárlás menete

1. Telefonos vagy e-mailes megkeresés a cégcégvásárlás szándékával
2. A megfelelő cég kiválasztása irodánkban személyesen vagy az irodánk által email-ben megküldött cégek közül
3. Megfelelő cég találása esetén kaució fizetéssel történő foglalás (készpénzben vagy utalással); cégadatok megadása személyesen vagy email-ben irodánk részére
4. Az ügyvéd előtti aláírási aktus, valamint az irat- és ügyvitel átadás megszervezése irodánk által; ennek ügyvéd előtti végrehajtása minden érintett egyidejű személyes jelenlétével
5. Az aláírt jogi iratok ügyvéd általi benyújtása a cégbíróságra; változások bejegyzése a cégbíróság által
6. Ügylezárás: a változásbejegyzésről szóló végzés átadása az új ügyvezető(k), tulajdonos(ok) részére a többi jogi irattal együtt. Ezt követően van lehetőség a cég meglévő bankszámlája feletti rendelkezés átvételére és/vagy új bankszámla nyitására

Cégvásárlás fontos infó 5# – Tartozásos cég kontra veszteséges cég

Sokan összekeverik a tartozásos cégeladás és a veszteséges cégeladás jogi fogalmait.
Tartozásos cég azt jelenti, hogy a cég könyvelésében kötelezettség van, mely lehet köztartozás, szállítói tartozás, tagi kölcsön vagy egyéb kölcsön tartozás is.
A Céghmester tartozásos céget nem közvetít.
A veszteséges cégeladás jogi fogalma teljesen más, a veszteség azt jelenti, hogy a társaság gazdálkodása veszteséges, ami nem feltétlenül jár együtt tartozással vagy köztartozással.
Fontos tudni, hogy a hitelre, pályázatra alkalmas cégek soha nem lehetnek veszteségesek és tartozásuk sem lehet, ezzel együtt egy veszteséges, de nyereségessé tehető több éves céggel előbb lehet hitel-és pályázati forráshoz jutni, mint egy új alapítású céggel, egyebek mellett ezért érdemes már meglévő bejegyzett céget vásárolni.

Cégvásárlás fontos infó 6# – Mit jelent a Céghmester felelős közvetítése

Először: nemcsak összehozzuk a feleket, hanem szakmailag, jogilag, számvitelileg (könyvelés), pénzügyileg végigvezetjük a cégátadás folyamatát elejétől a végéig.
Másodszor: munkánkért pénzügyi és jogi felelősséget vállalunk.
Harmadszor: Felelősségvállalásunk részleteit, illetve feltételeit feleslegessé vált cégek esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, működő cégek esetén a megbízási szerződésben rögzítjük.

Cégvásárlás fontos infó 7# – Cégvásárlási kaució részletes és pontos szabályai

A cégvásárlási kaució a megvásárlásra kiszemelt eladó cég foglalására szolgál, melynek minimális összege 90.000 Ft. A kaució fizethető személyesen a Céghmester csoport cégközvetítési munkatársainál; banki befizetéssel vagy banki átutalással a közvetítőiroda által megadott utalási adatok alapján.
A vevőjelölt a kaució megfizetésétől számított 15 napon belül köteles a megfelelő adatokat szolgáltatni a közvetítőiroda részére az erre szolgáló adatlap alapján, személyesen vagy email-ben, ellenkező esetben a befizetett kauciót elveszítheti. A vevőjelölt a befizetett kauciót elveszíti, ha az ügylettől egyoldalúan visszalép, illetve, ha nem tartja be az ügylet kapcsán létrejött írásbeli/szóbeli megállapodásokat, határidőket.
Ha egy cég megvásárlására több kaució érkezik, úgy a céget a legelső kauciót befizető (nap, óra, perc alapján) jogosult megvásárolni, a többi befizető részére a kaució visszajár.

Az el nem fogadott kauciót közvetítő a befizető részére 3 munkanapon belül – a befizető által kért módon – visszafizeti.

A kaució banki befizetéssel vagy banki átutalással történő megfizetéséhez a közvetítő email-ben úgynevezett utalási adatokat szolgáltat (cégnév, bankszámlaszám, összeg, közlemény); ennek alapján kell a kaució fizetést teljesíteni.
Az elfogadott, sikeresen befizetett kaució a közvetítőiroda szolgáltatási díjába kerül beszámításra.
A kaució megfizetését, illetve sikeres elfogadását követően kezdődik a szükséges adatok, teendők, időpontok egyeztetése, az ügyvéd előtti aláírás, illetve az átadás-átvétel megszervezése, melyhez a vevőjelöltektől maximális és pontos együttműködést kérünk és várunk el.

Tekintettel arra, hogy a cégadásvétellel összefüggő ügyvéd előtti aláírási időpont leegyeztetése/ megszervezése jelentős idő- és munkaráfordítást igényel (minimum 5 ágú egyeztetés szükséges: eladó, eladó könyvelője, vevő, ügyvéd, közvetítő iroda) a rögzített időpont következmény nélkül nem mondható le, illetve nem módosítható. Amennyiben ilyen mégis megtörténne, úgy első alkalommal a befizetett kaució 50%-ának megfelelő mértékű szolgáltatási díj fizetendő irodánk részére, azaz a kaució 50%-át a vevőjelölt elveszíti. Második ilyen alkalommal a vevőjelölt a kaució teljes összegét elveszíti azzal, hogy közvetítőirodánk cégvásárlással kapcsolatosan a továbbiakban nem áll rendelkezésére.

Cégvásárlás fontos infó 8# – Az átadás-átvételi jegyzőkönyv jogi jelentősége

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv – sikeres közvetítést követően – a felek jogi védelmét szolgálja. A felek utólag (pl. a hatóságok részére) ezzel okirattal bizonyítják az ügylet rendezettségét és jogszerűségét. A szakszerűen és precízen elkészített átadás-átvételi jegyzőkönyvnek minimálisan tartalmaznia kell az átadás-átvételre kerülő iratokat; a cég továbbkönyveléséhez feltétlenül szükséges információkat (mellékelve az aktuális főkönyvvel); a felek aktuális teendőit; a felek megfelelő jognyilatkozatait a későbbi problémák megelőzése esetére; működő cégek esetén készlet- és eszközleltárt, stb. (lásd még hasznos infó 9#)

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésének díját közvetítés esetén a közvetítési díj tartalmazza. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítését – tanácsadóként – abban az esetben is vállaljuk, ha nem a Céghmester közvetítette a cégvásárlást. Ebben az esetben az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésének díja: 40.000-500.000 Ft, munkától, feladattól függően.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítését mind a cégvásárlónak, mind a cégeladónak célszerű maximális figyelemmel és gondossággal kezelni, hiszen mindkét félnek egyformán érdeke, hogy az 5 éves általános elévülési időn belül (pl.: a hatóságok részére) bizonyítani tudja az ügylet jogszerűségét és rendezettségét. Az átadás-átvételi aktushoz eladói részről szükséges a könyvelő személyes közreműködését kérni az átadás-átvétel napján aktuális főkönyvi kivonat és a kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészítésében.

Cégvásárlás fontos infó 9# – Átadás-átvételi jegyzőkönyv minimális tartalma (feleslegessé vált cégek és működő cégek vásárlása esetén)
 1. Átadás-átvételre kerülő cégiratok
  2. Átadás-átvételre kerülő könyvelési iratok
  3. Tárgyi eszközök, készletek, stb.
  4. Pénzeszközök
  5. Tartozások, egyéb kötelezettségek
  6. Munkavállalók listája (név, pozíció, stb.)
  7. Adózási kérdések, ÁFA, stb. Adószámla rögzítése
  8. Betanítás, tovább közreműködés
  9. Egyéb szakmaspecifikus kérdések (pl. működési engedély, pénztárgép, számlázóprogram, weboldal, stb.)
  10. Titoktartás
  11. Adatvédelem
  (lásd még hasznos infó 8#)

Kérje közvetlen, személyes segítségünket:

Ardai Attila
06-20-949-2069
Marosvölgyi Diána
06-20-296-2613

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy irodáink kisállatbarát irodák, ügyintézési idejük alatt szívesen látjuk négylábú kedvenceiket is!

 

Weboldalunkon történő hatékony eligazodás érdekében az oldal struktúráját úgy alakítottuk ki, hogy az információk hármas – a vállalkozások életciklusához igazodó – szakmai tagozódásban (START Support, OPERATION Support, EXIT Support) és háromszintű információ megosztási struktúrában (rendszerező információk; általános információk; részletes és kiegészítő információk) kerüljenek bemutatásra.
A rendszerező és általános információk a „menüből” közvetlenül, a részletes és kiegészítő információk pedig a főoldalról és/vagy az általános információkat ismertető oldalakról közvetlenül érhetők el.

Szándékaink szerint a Céghmester Business Support a rendszerető és rendszerben gondolkodó, intelligens, megfontolt, észszerű kockázatokat vállaló, kevésbé árérzékeny mikro- és kisvállalkozóknak kíván szakszerű, intelligens, gyors, átfogó és rendszerezett problémamegoldásokat nyújtani, minden esetben a Megbízónk/Ügyfelünk jogi, pénzügyi és személyes érdekeinek az elsődlegessége alapján.

Tájékoztatjuk Tisztelt Érdeklődőinket és Ügyfeleinket,hogy a cégünk korábbi nevéhez (Céghmester) megtévesztésig hasonló cegmester.com, illetve cehmester.hu oldalakhoz és azok üzemeltetőihez semmi közünk, azoktól mind szakmailag, mind etikailag maximálisan elhatárolódunk! Egyebek mellett emiatt is változtattuk-bővítettük cégnevünket, brandünket Céghmester Business Support cégcsoportra. Ugyancsak elhatárolódunk a cegmester.com-hoz és a cehmester.hu-hoz hasonló etikájú, szellemiségű, olcsó vagy olcsónak látszó szolgáltatásokat kínáló vállalkozások szakmailag aggályos ajánlataitól, tevékenységétől.

Cégnevünket és brandünket fennállásunk közelgő 30. évfordulója alkalmából újítjuk-változtatjuk meg, az új nevünk Céghmester Business Support cégcsoport. Az évforduló alkalmából üzleti struktúránkat is újragondoljuk, szolgáltatásainkat a vállalkozások életciklusához igazodva átstruktúráltuk/struktúráljuk. Ennek szerves része a weboldal – főleg a ceghmester.hu oldal – új struktúrához igazodó átrendezése-átszövegezése. Az esetleges üzemzavarokért, tartalom hiányért (“feltöltés alatt”) elnézésüket és türelmüket kérjük.  

START Support - részletes és kiegészítő információk

3 napos cégbejegyzési garanciaCégalapítás menete
Kft alapítás meneteCégalapítás csapdák
Cégvásárlás meneteCégvásárlás fontos infók
Cégvásárlás buktatóiSzékhelyszolgáltató irodák/díjcsomagok
Székhelyszerződés megkötéseSzékhelyszolgáltatás fontos infók