Cégeladás fontos infókCégeladás, cégadásvétel, cégközvetítés fontos infók, hasznos tanácsok

Saját érdekében kérjük, ne döntsön a cégeladásról, amíg az itt található fontos információkat, hasznos tanácsokat nem tanulmányozta.

Remélhetőleg minden Érdeklődőnknek és Ügyfelünknek nyilvánvaló, hogy a cégeladás/cégvásárlás fogalompár ugyanazt az ügyletet takarja, az egyik eladói, a másik vevői szemszögből.

Cégeladás fontos infó 1# – Cégadásvétel jogi jelentése

A cégadásvétel jogi értelemben az adott cég üzletrészeinek (Kft-nél), részvényeinek (Zrt-nél) 100%-ának eladását jelenti.

Tehát a kifejezés jogilag kicsit pontatlan, konyhanyelvi, kicsit szlenges (pl. “megyek céget venni”; “eladom a cégemet”)

A Céghmester kifejezetten magyarországi bejegyzésű cégek adásvételének közvetítésével, főleg Kft.-k és Zrt.-k adásvételének közvetítésével foglalkozik. Tagi kölcsön és kisebb tartozás – amennyiben arra a cégvagyon fedezetet nyújt – általában nem akadálya a cégeladásnak, cégadásvételnek, illetve a cégközvetítésnek.

Cégeladás fontos infó 2# -Cégadásvétel jogi és pénzügyi akadályai

A cégeladásnak kifejezetten jogi akadálya, ha a jegyzett tőke nincs teljes egészében rendelkezésre bocsátva (“befizetve”). Ebben az esetben az az üzletrész, amelyet ez a probléma érint – a Cégtörvény hatályos rendelkezése szerint – nem átruházható.

Szintén jogi akadály, ha bármelyik üzletrészre végrehajtás, lefoglalás, elidegenítési tilalom van bejegyezve.

Ugyancsak jogi akadálya a cégeladásnak, illetve cégközvetítésnek, ha valamelyik tulajdonos nem kívánja eladni üzletrészét “külsős” vevőnek. A tagoknak az üzletrész megvásárlására elővásárlási joguk van, melynek részleteit a Ptk., illetve a Ctv. szabályozza.

Tanácsunk: ne ajánlják a céget eladásra, amíg a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátása teljes egészében nem történt meg, illetve amíg a cégeladást illetően a tagok között nincs egységes ügyleti akarat.

A cégadásvétel kifejezett pénzügyi akadálya lehet a magas házipénztár, illetve a magas tagi kölcsön állomány. A legtöbb esetben mindkettő csökkenthető. A csökkentés akadályát legtöbbször az ügyvezető ezirányú tájékozatlansága, illetve a könyvelő jogi kreativitásának hiánya jelenti. (A könyvelők inkább számviteli kreativitással rendelkeznek, ami általában nem elegendő a magas házipénztár, illetve a magas tagi kölcsön problémák megoldásához.) https://ceghmester.hu/vegelszamolas.html

Cégeladás fontos infó 3# – Az eladó cégek főbb típusai

Feleslegessé vált cégről beszélünk, ha a cég tartósan nem működik, azaz nincs árbevétele, illetve nincsenek üzleti tranzakciók. Az ilyen cégek fenntartása felesleges, csak költséget, illetve veszteséget produkálnak.
Működő cégről beszélünk, ha az üzletszerűen működik, vannak eszközei, személyzete, know-how-ja, ezekből eredően árbevétele, nyeresége.
A két típust az értékesítés során célszerű markánsan megkülönböztetni, egyrészt az ár miatt, másrészt eladási folyamat-procedúra miatt. A feleslegessé vált cégek olcsók, általában néhány százezer forintba kerülnek, átadás-átvételük viszonylag egyszerű, míg a működő cégek több tíz vagy több száz millió forintba is kerülhetnek; az eladásuk, illetve az átadás-átvételük pedig összetett, olykor bonyolult feladat.

Cégeladás fontos infó 4# – Bt eladás, Bt-ből történő kiszállás problematikája

Fontos tudnia és értenie minden ebben érintett Ügyfelünknek és Érdeklődőnknek, hogy miért nem működik a feleslegessé vált Bt-k eladása. Legfőképpen a felelősségi szabályok miatt: a Bt-be belépő új beltag korlátlanul felelőssé válik a belépését megelőző időszakra abban az esetben, ha a társasági vagyon nem fedezi a betéti társaság kötelezettségeit, másnéven tartozásait. Ilyet senki nem akar! De az is a Bt eladás, pontosabban vétel ellen szól, hogy minimum 2 fő kell a Bt-hez, továbbá az is, hogy sokan félnek attól, hogy a leendő partnerek és vevők nem tartják majd komoly, tőkeerős vállalkozásnak (a Bt-knél nincs törzstőke minimum).
Fentiekből következik, hogy Bt eladása csak komoly, tőkeerős, jól működő, nagyforgalmú, nyereséges Betéti társaság esetében kerülhet szóba, de a legtöbb esetben ezektől is elvárják, hogy eladás előtt alakuljanak át Kft-vé vagy Zrt-vé.
Fontos még tudnia tisztelt Érdeklődőinknek és Ügyfeleinknek, hogy a Céghmester Azonnali cégátvétel szolgáltatás keretében átvesz feleslegessé vált Bt-ket, de csak korlátozott számban.
A korlátozottságra a jogszabály miatt kényszerülünk: 1 személy (mindegy, hogy természetes személy vagy jogi személy) 1 gazdasági társaságnak (vagy egyéni vállalkozásnak) lehet korlátlanul felelős tagja.
Akiknek nem tudjuk azonnali Bt átvétel keretében a gyors kiszállást biztosítani, azoknak Kft-vé való átalakulást vagy Kft-vel való összeolvadást tudunk megoldani, mérsékeltebb szolgáltatási díjért, de relatíve hosszabb átfutással (4-6 hónap).
Mind az azonnali Bt átvételre, mind az átalakulásra, illetve összeolvadásra az adott Bt gazdálkodási adatainak ismeretében (főkönyv) tudunk konkrét ajánlatot adni.

Cégeladás fontos infó 5# – Feleslegessé vált cégek eladásának főbb okai

A feleslegessé vált cégek eladása leggyakrabban az alábbi esetekben merül fel:
– nincs a cégnek árbevétele, költséges a fenntartása
– külföldre költözés miatt
– jogi összeférhetetlenség miatt, olyan esetekben, amikor elvárás, hogy ne legyen vállalkozása az adott személynek
– kiöregedés, nyugdíjba vonulás miatt
Fenti problémák közül egyidejűleg több is felmerülhet, ilyenkor szokott felmerülni a cégeladás gondolata. Sürgős esetben – azaz, ha nincs idő kivárni a cégeladás néhány hónapos átfutási idejét – a Céghmester szolgáltatási díj ellenében azonnal átveszi a céget. Bővebb infó:  Azonnali cégátvétel menüpontban; telefon: Ardai Attila 06-20-949-2069

Cégeladás fontos infó 6# – Feleslegessé vált cégek eladásának menete
 1. Telefonos vagy e-mailes megkeresés a cégeladás szándékával
  2. Cégadatok megküldése részünkre
  3. A cég ellenőrzése, kritikus kérdések tisztázása (ha van ilyen)
  4. Szóbeli megállapodás a vételárról és a közvetítési díjról
  5. Hirdetés, kiajánlás
  6. Vevőjelölt jelentkezése esetén egyeztetés az eladóval és a könyvelővel, kaució bekérése a vevőjelölttől
  7. Megállapodás esetén a jogi és az ügyviteli átadás megszervezése az eladóval, a vevővel, a könyvelővel és az eljáró ügyvéddel egyeztetve
  8. Sikeres egyeztetés esetén jogi és ügyviteli átadás-átvételi aktus, benne az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítése a közvetítőiroda koordinálásával (időigény: kb. 1-1,5 óra ügylettől függően)
Cégeladás fontos infó 7# – Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv jogi jelentősége:

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv – sikeres közvetítést követően – a felek jogi védelmét szolgálja. A felek utólag (pl. a hatóságok részére) ezzel okirattal bizonyítják az ügylet rendezettségét és jogszerűségét. A szakszerűen és precízen elkészített átadás-átvételi jegyzőkönyvnek minimálisan tartalmaznia kell az átadás-átvételre kerülő iratokat; a cég továbbkönyveléséhez feltétlenül szükséges információkat (mellékelve az aktuális főkönyvvel); a felek aktuális teendőit; a felek megfelelő jognyilatkozatait a későbbi problémák megelőzése esetére; működő cégek esetén készlet- és eszközleltárt, stb. (lásd még hasznos infó 10#)

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésének díját közvetítés esetén a közvetítési díj tartalmazza. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítését – tanácsadóként – abban az esetben is vállaljuk, ha nem a Céghmester közvetítette a cégeladást, illetve a cégvásárlást. Ebben az esetben az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésének díja: 40.000-500.000 Ft, munkától, feladattól függően.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítését mind a cégeladónak, mind a cégvásárlónak célszerű maximális figyelemmel és gondossággal kezelni, hiszen mindkét félnek egyformán érdeke, hogy az 5 éves általános elévülési időn belül (pl.: a hatóságok részére) bizonyítani tudja az ügylet jogszerűségét és rendezettségét. Az átadás-átvételi aktushoz eladói részről célszerű a könyvelő személyes közreműködését kérni az átadás-átvétel napján aktuális főkönyvi kivonat és a kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészítésében.

Cégeladás fontos infó 8# – Működő cégek eladásának főbb okai

A Céghmester praxisában a leggyakoribb ok a kiöregedés, illetve nyugdíjazás, ebben az élethelyzetben olyan idősebb vállalkozók kínálják cégüket eladásra, ahol nincs a családban olyan személy, aki továbbvinné a vállalkozást.
Szintén gyakori eladási ok, hogy az adott vállalkozás vezetője, tulajdonosa mással szeretne foglalkozni, ezért kiszáll az adott vállalkozásból és azt megpróbálja eladni.
Olyanok is vannak, akik üzletszerűen azzal foglalkoznak, hogy beindítanak, felfejlesztenek egy adott vállalkozást és amikor már önálló és jól megy, akkor eladják.
Abban az élethelyzetben amikor a vállalkozás “motorja”, “megszemélyesítője” elhalálozik és az örökösök nem tudják/nem akarják továbbvinni az üzletet, szintén a cégeladás az egyik alternatíva.

Cégeladás fontos infó 9# – Működő cégek közvetítésének menete
 1. Telefonos vagy e-mailes megkeresés a cégeladás szándékával
  2. Cégadatok megküldése részünkre
  3. A cég ellenőrzése, kritikus kérdések tisztázása (pl. eladható-e egyáltalán a cég)
  4. Részletekbe menő szóbeli egyeztetés az eladás menetéről, a legfontosabb kérdésekről
  5. Megegyezés esetén írásbeli megállapodás a vételárról, a közvetítési díjról és az egyéb feltételekről
  6. Fentiek alapján az eladó cég hirdetése, kiajánlása a Céghmester által
  7. Vevőjelölt jelentkezése esetén egyeztetés az eladóval és a könyvelővel, a szükséges információk megadása az érdeklődő részére
  8. Komoly érdeklődés esetén előszerződés/előmegállapodás megkötése, ezzel egyidejűleg vételi szándékot megerősítő összeg (1-2%) bekérése a vevőjelölttől
  9. Végleges megállapodás esetén foglaló bekérése a vevőjelölttől; ezt követően a jogi és az ügyviteli átadás megszervezése az eladóval, a vevővel, a könyvelővel és az eljáró ügyvéddel egyeztetve
  10. Sikeres egyeztetés esetén jogi és ügyviteli átadás-átvételi aktus végigvitele, benne a végleges adásvételi szerződés (mely tartalmazza a vételárhátralék összegét, annak megfizetési módját és határidejét), az átadás-átvételi jegyzőkönyv és a kapcsolódó dokumentumok (pl. eszköz- és készletleltár, stb.) elkészítése a közvetítőiroda koordinálásával, melynek időigénye ügylettől függően akár több nap is lehet
Cégeladás fontos infó 10# – Átadás-átvételi jegyzőkönyv minimális tartalma (feleslegessé vált cégek és működő cégek átadása esetén)
 1. Átadott cégiratok
  2. Átadott könyvelési iratok
  3. Tárgyi eszközök, készletek, stb.
  4. Pénzeszközök
  5. Tartozások, egyéb kötelezettségek
  6. Munkavállalók listája (név, pozíció, stb.)
  7. Adózási kérdések, ÁFA, stb. Adófolyószámla rögzítése
  8. Betanítás, tovább közreműködés
  9. Egyéb szakmaspecifikus kérdések (pl. működési engedély, pénztárgép, számlázóprogram, weboldal, stb.)
  10. Titoktartás
  11. Adatvédelem
  (lásd még hasznos infó 7#)
Cégeladás fontos infó 11# – Tartozásos cég kontra veszteséges cég

Sokan összekeverik a tartozásos cégeladás és a veszteséges cégeladás jogi fogalmait.
Tartozásos cég azt jelenti, hogy a cég könyvelésében kötelezettség van, mely lehet köztartozás, szállítói tartozás, tagi kölcsön vagy egyéb kölcsön tartozás is.
A Céghmester tartozásos céget nem közvetít.
A veszteséges cégeladás jogi fogalma teljesen más, a veszteség azt jelenti, hogy a társaság gazdálkodása veszteséges, ami nem feltétlenül jár együtt tartozással vagy köztartozással.
Fontos tudni, hogy a hitelre, pályázatra alkalmas cégek soha nem lehetnek veszteségesek és tartozásuk sem lehet.

Cégeladás fontos infó 12# – Cégeladás utáni felelősség

Meg kell különböztetni a tulajdonosi felelősséget és az ügyvezetői felelősséget.
A tulajdonos felelőssége – főszabályként – az eladás napjával megszűnik.
Az ügyvezető felelőssége – főszabályként – az ügyvezetés időszakára a polgárjogi elévülés szabályai és az ART. szerint is 5 évig fennmarad. Leggyakoribb probléma a Kft. eladása utáni felelősség, különösen az egyszemélyes Kft-k eladása esetén, ahol sok esetben összekeverik a tagi, illetve az ügyvezetői felelősséget.

Cégeladás fontos infó 13# – Mit jelent a Céghmester felelős közvetítése

Először: nemcsak összehozzuk a feleket, hanem szakmailag, jogilag, számvitelileg (könyvelés), pénzügyileg végigvezetjük a cégátadás folyamatát elejétől a végéig.
Másodszor: munkánkért pénzügyi és jogi felelősséget vállalunk.
Harmadszor: Felelősségvállalásunk részleteit, illetve feltételeit feleslegessé vált cégek esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, működő cégek esetén a megbízási szerződésben rögzítjük.

Kérje közvetlen, személyes segítségünket:

Ardai Attila
06-20-949-2069
Marosvölgyi Diána
06-20-296-2613

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy irodáink kisállatbarát irodák, ügyintézési idejük alatt szívesen látjuk négylábú kedvenceiket is!

Weboldalunkon történő hatékony eligazodás érdekében az oldal struktúráját úgy alakítottuk ki, hogy az információk hármas – a vállalkozások életciklusához igazodó – szakmai tagozódásban (START Support, OPERATION Support, EXIT Support) és háromszintű információ megosztási struktúrában (rendszerező információk; általános információk; részletes és kiegészítő információk) kerüljenek bemutatásra.
A rendszerező és általános információk a „menüből” közvetlenül, a részletes és kiegészítő információk pedig a főoldalról és/vagy az általános információkat ismertető oldalakról közvetlenül érhetők el.

Szándékaink szerint a Céghmester Business Support a rendszerető és rendszerben gondolkodó, intelligens, megfontolt, észszerű kockázatokat vállaló, kevésbé árérzékeny mikro- és kisvállalkozóknak kíván szakszerű, intelligens, gyors, átfogó és rendszerezett problémamegoldásokat nyújtani, minden esetben a Megbízónk/Ügyfelünk jogi, pénzügyi és személyes érdekeinek az elsődlegessége alapján.

Tájékoztatjuk Tisztelt Érdeklődőinket és Ügyfeleinket,hogy a cégünk korábbi nevéhez (Céghmester) megtévesztésig hasonló cegmester.com, illetve cehmester.hu oldalakhoz és azok üzemeltetőihez semmi közünk, azoktól mind szakmailag, mind etikailag maximálisan elhatárolódunk! Egyebek mellett emiatt is változtattuk-bővítettük cégnevünket, brandünket Céghmester Business Support cégcsoportra. Ugyancsak elhatárolódunk a cegmester.com-hoz és a cehmester.hu-hoz hasonló etikájú, szellemiségű, olcsó vagy olcsónak látszó szolgáltatásokat kínáló vállalkozások szakmailag aggályos ajánlataitól, tevékenységétől.

Cégnevünket és brandünket fennállásunk közelgő 30. évfordulója alkalmából újítjuk-változtatjuk meg, az új nevünk Céghmester Business Support cégcsoport. Az évforduló alkalmából üzleti struktúránkat is újragondoljuk, szolgáltatásainkat a vállalkozások életciklusához igazodva átstruktúráltuk/struktúráljuk. Ennek szerves része a weboldal – főleg a ceghmester.hu oldal – új struktúrához igazodó átrendezése-átszövegezése. Az esetleges üzemzavarokért, tartalom hiányért (“feltöltés alatt”) elnézésüket és türelmüket kérjük.  

EXIT Support - részletes és kiegészítő információk

Végelszámolás fontos infókCégátvétel-cégátadás, cégeladás-cégvásárlás
Cégeladás meneteCégeladás fontos infók
Cégeladás akadályaiAzonnali cégátvétel fontos infók
Azonnali cégátvétel menete